Van big data naar analyse en inzicht

Van big data naar analyse en inzicht

Econometristen van Erasmus School of Economics maken de verbinding tussen wetenschap en praktijk met de oprichting van Erasmus Q-Intelligence. Dit nieuwe initiatief benut wetenschappelijke kennis om complexe maatschappelijke en bedrijfseconomische vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Erasmus Q-Intelligence maakt gebruik van meer dan 50 jaar aan wetenschappelijke kennis die is opgebouwd bij het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens directeur prof. dr. Cees van Halem is het niet meer dan logisch om die kennis in te zetten in de praktijk (valoriseren).

Erasmus Q-Intelligence verricht in opdracht onderzoek naar vraagstukken als procesoptimalisatie en beslissingsondersteuning bij het uitvoerenvan beleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wiskundige technieken en modellen om complexe processen binnen en tussen organisaties te verbeteren.

Daarnaast adviseert Q-Intelligence over beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van transport, revenue management en de gezondheidszorg. Ook voor vraagstukken op het gebied van scenario-ontwikkeling, gericht op bijvoorbeeld risicomanagement en strategie, worden econometrische prognosemodellen ontwikkeld waarmee verantwoorde en onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden. Erasmus Q-Intelligence maakt zo complexe materie begrijpelijk en toepasbaar op de dagelijkse praktijk van organisaties.

 

Meer informatie

Dr. Kristiaan Glorie (Program Manager), T +31(0)10 408 18 45 of E glorie@ese.eur.nl