Van vuurdoop tot verbinding: De ontwikkeling en toekomst van duurzame verslaglegging en ESG-investering

Robert G. Eccles
Erasmus School of Law, photos by Michelle Muus

Op 4 november 2022 vond de tweede editie van de Piet Sanderslezing plaats, met als gastspreker prof. Robert G. Eccles, toonaangevend autoriteit op het gebied van corporate purpose en duurzaamheid, en gasthoogleraar Management Practice aan de Saïd Business School aan de Universiteit van Oxford. In zijn lezing Will ESG Investing Survive Its Crucible? pleit Eccles voor het dichten van de kloof tussen verschillende ideologieën om een succesvolle toekomst van duurzame verslaglegging en investering te kunnen garanderen. Daarnaast schetst hij normen voor duurzame financiële verslaglegging.

De jaarlijkse Piet Sanders lezing eert de academische prestaties van Erasmus School of Law en belicht gevierde wetenschappers en hun intellectuele en academische bijdragen op het gebied van het recht. Eccles haalt belangrijke maatschappelijke kwesties aan die essentieel zijn voor juristen, en een grote impact hebben op de juridische discipline en laat zien dat disciplines moeten samenwerken om maatschappelijke problemen op te lossen.  

Positieve maatschappelijke impact

In haar welkomstwoord benadrukte Harriët Schelhaas, decaan van Erasmus School of Law, het belang van de Piet Sanderslezing in het creëren van positieve maatschappelijke impact en het leggen van de verbinding tussen theorie en praktijk. Dat vormde ook een belangrijke missie van onze founding father van Erasmus School of Law, Piet Sanders, en is de kern van de academische strategie van onze faculteit. De doelstelling van maatschappelijke impact en de link tussen theorie en praktijk zijn ook in het werk van Eccles duidelijk aanwezig.

Van vuurdoop tot verbinding

Eccles begon zijn lezing met het beantwoorden van de hoofdvraag: Will ESG Investing Survive its Crucible? Hij stelde dat ESG (Environmental, Social en Governance) investing de steeds hoger oplopende discussie over ESG naar verwachting zal overleven, maar enkel als deze discussies over het onderwerp zullen veranderen door aangepast taalgebruik en samenwerking tussen groepen mensen met verschillende ideologieën.

De lezing van Eccles was opgebouwd uit vier verhalen: The sustainable reporting story, The Purpose sustainability, ESG and impact, The ideology and language story en The bridging the divide story. Eccles wierp als eerste een blik op de geschiedenis van duurzaamheidsverslaggeving, welke is geëvolueerd van verslaggeving op vrijwillige basis naar door de overheid verplichte verslaggeving. Vervolgens legde hij het verschil uit tussen de onderlinge concepten van doelstelling, duurzaamheid, ESG en impact, aangezien er vaak verwarring over deze begrippen bestaat. Vervolgens deelde hij zijn observaties over de wijze waarop verschillende ideologieën kritisch zijn op ESG. Tot slot deelde hij zijn visie op de toekomst waarin hij benadrukte dat overbrugging van deze ideologieën nodig is om een werkelijke positieve impact te hebben op de duurzame toekomst binnen ESG investing.

Het bestuur van Erasmus School of Law bedankt het departement Law & Business voor het organiseren van de Piet Sanderslezing 2022 en kijkt uit naar de volgende editie.

Meer informatie

De volledige lezing is te zien op YouTube.

Meer informatie over de Piet Sanderslezing.

Gerelateerde content
Op 4 november 2021, werd de eerste lezing in de Piet Sanders Lecture Series gegeven door Katharina Pistor.
Foto van Katharina Pistor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen