Betrek perspectieven van participanten om co-creatie te stimuleren

Hoe kunnen digitale technologieën creatief en effectief worden gebruikt om de sociale inclusie van nieuwkomers in hun gastsamenleving te bevorderen? Dat is wat dr. Amanda Alencar, Camila Sarria-Sanz MA en Jaber Mawazini MA bestuderen binnen het Translocal Lives Research Project. Het project loopt bijna ten einde en we hebben Amanda gevraagd naar het proces tot nu toe en wat er nog komt. "Het draait allemaal om co-creatie met de deelnemers, wat het proces zeer flexibel en betekenisvol maakt."

Het project bestaat uit verschillende fases. Kun je iets meer vertellen over de manier waarop het project is opgebouwd?

Het digitale participatieve filmproject werd gestructureerd in drie fasen. Fase 1 omvatte interview-bijeenkomsten met deelnemers over hun persoonlijke verhalen, dagelijks leven en communicatiepraktijken. Vervolgens werden ze in fase 2 uitgenodigd om deel te nemen aan het digitale placemakers-programma. In deze fase schreven en produceerden de deelnemers korte films, waarin ze hun perspectieven deelden op het migrant zijn in Rotterdam en Nederland en ‘er bij horen’. Uiteindelijk zijn er video-interviews met de deelnemers afgenomen om hun perspectieven op de digitale verhalen en ervaringen tijdens dit proces verder te bespreken.

Ons project draait om co-creatie met de deelnemers, wat het proces zeer flexibel maakt. Dit type onderzoek is veeleisend, maar ook erg lonend. Het gaat erom dat je als onderzoeker niet je visie oplegt, maar dat je gedurende het hele proces openstaat voor het perspectief van de deelnemer sen constante veranderingen binnen het proces.

In de eerste fase van het onderzoek interviewde je 15 vluchtelingen over hun dagelijks leven, place-making en sociale media. Hoe werden ze geselecteerd? 

Veel mensen stonden te popelen om mee te doen aan het project, maar we hadden slechts 15 plekken. We hebben diversiteit in alle opzichten prioriteit gegeven. Uiteindelijk is er een leuke groep geselecteerd; zeer divers qua leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en opleidingsachtergrond, met verschillende motivaties om deel te nemen. De helft van de groep woont nog geen 1,5 jaar in Nederland. De andere helft woont hier al 4 tot 5 jaar , dus zijn al meer aangepast en hadden heel andere opvattingen over erbij horen en zich thuis voelen.

Je hebt nu net de tweede fase van het project afgerond, met het Digital Place-makers Program. Hoe ging het?

Het programma nam de deelnemers mee in een reis om niet alleen hun creatieve kant te verkennen, maar ook om te leren hoe ze hun relatie tot de stad audiovisueel kunnen uitdrukken. De eerste weken van het programma hebben we ons gericht op het uitzoeken welke onderwerpen belangrijk waren voor elke deelnemer en hoe film kon worden gebruikt om hun kijk op place-making te benadrukken.

Daarna hebben we ons samen met mediaspecialist Emma Verhoeven verdiept in het technische aspect waarbij we verschillende tools hebben geleerd om te filmen en te monteren. Een interessante bevinding is dat hoewel elke deelnemer zijn of haar eigen kijk op place-making heeft, we zeker enkele hoofdonderwerpen in de films kunnen zien: uitdagingen en veerkracht, motivaties en bijdragen, herinneringen en verbinding met thuis en ten slotte de relatie tot de stad.

In hoeverre is dit project impactgericht?

Dit project is zeker impactgericht. De resultaten van de workshops bieden ons zeer concreet materiaal en concrete resultaten om te streven naar meer inclusieve representaties van de ambities en place-makingervaringen van deelnemers. Het is van groot belang om de perspectieven van nieuwkomers meer te integreren in beleid en praktijk. Het gaat om het bevorderen van duurzame en ethische initiatieven en digitale praktijken op dit gebied.

Tegelijkertijd hadden de workshops ook een impact op het zelfvertrouwen en het welzijn van nieuwkomers. Velen gaven aan dat de workshops een sleutelrol hebben gespeeld in hun persoonlijke ontwikkeling.

Komen er nog leuke activiteiten aan?

Zeker! Om de resultaten van dit programma te verspreiden hebben we twee evenementen georganiseerd in december, de maand waarin de Internationale Dag van de Migrant plaatsvindt. Eerst vindt een expertmeeting plaats, waarin deelnemers een discussie zullen leiden met verschillende belanghebbenden over hun korte films. Hierbij zullen hun bevindingen en ervaringen van het programma worden belicht. Daarnaast organiseren we een avond in KINO waar we samenkomen om alle korte films te bekijken en een Q & A met de groep te delen. Binnenkort zijn de korte films ook beschikbaar op onze website! Tijdens beide evenementen tonen we een korte documentaire over het proces. Deze is gemaakt en geproduceerd door Emma Verhoeven, de mediakunstenaars en filmmaker in ons team.

Naast deze evenementen werken we momenteel aan een praktische gids met de tools die tijdens het proces zijn gebruikt en de belangrijkste lessen die zijn geleerd uit de -participatieve aanpak van dit project. We hopen dat dit snel gereed is!

 

Universitair Hoofddocent
Onderzoeker

Camila Sarria-Sanz MA

Onderzoeker

Jaber Mawazini MA

Meer informatie

Vital Cities and Citizens


Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens, wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen