Veni-beurs voor zes jonge EUR-onderzoekers

Campus Woudestein met op de achtergrond de skyline van Rotterdam
Veni winnaars
Tim Leguijt fotografie (foto Irene van Oorschot)

Zes jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Erasmus MC krijgen een Veni-financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij kunnen met deze financiering hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De Rotterdamse laureaten

Hoe kunnen vrouwelijke leiders effectief omgaan met de stem van hun medewerkers? - dr. Sofya Isaakyan, Rotterdam School of Management

“Ondanks het toenemende debat over sociale gelijkheid en de maatschappelijke inspanningen om dit in organisaties te introduceren, worden vrouwelijke leiders nog steeds geconfronteerd met gender gerelateerde vooroordelen in evaluaties. Deze vooroordelen kunnen worden geactiveerd wanneer vrouwelijke leiders de veranderingsgerichte ideeën van hun werknemers onderschrijven of afwijzen, wat negatieve gevolgen voor hen meebrengt. Dit project wil deze gevolgen begrijpen en biedt actuele oplossingen waarmee vrouwelijke leiders effectief kunnen omgaan met de veranderingsgerichte ideeën van hun werknemers en bevooroordeelde evaluaties kunnen vermijden.” 

Ons waardevolle lijf: de morele omgang met lichaamsmateriaal in de moderne geneeskunde – dr. Noortje Jacobs, Erasmus MC

“Van organen, bloed en botten tot urine, melk en sperma—in de huidige geneeskunde kunnen we bijna elk onderdeel van ons lichaam doneren. De mogelijkheden lijken grenzeloos; maar we stellen wel morele grenzen. Welke grenzen zijn dat? Waarom leggen we die daar waar we ze leggen? En hoe ontvouwen deze grenzen zich in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde? In dit project onderzoek ik moraliseringsprocessen rondom het medisch gebruik van menselijk lichaamsmateriaal in de twintigste eeuw. Met deze historische blik onderzoek ik hoe de moderne geneeskundige praktijk onze morele houding tot (delen van) ons lichaam heeft beïnvloed.”

Irene van Oorschot
Tim Leguijt fotografie

Zorgen voor Veerkracht: Een Multi-Sited Etnografie van het Weten, Waarderen, en Beheren van de Natuur – dr. Irene van Oorschot, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Veerkracht is het nieuwe toverwoord in natuurbeleid: onze ecosystemen, zo is de gedachte, moeten veerkrachtig worden om de uitdagingen van snelle en onvoorspelbare klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Maar wat betekent dat in de praktijk van natuurbeheerders? Welke waardeoordelen komen hierbij kijken, en welke kennis vergt het? Aan de hand van diepgaand etnografisch onderzoek in drie verschillende ecosysteemtypes – heide, bos en getijdegebied - bestudeer ik hoe ‘veerkracht’ vorm krijgt in de alledaagse praktijken van natuurbeheerders, en analyseer ik hoe veerkracht leidt tot nieuwe vormen van het weten, waarderen, en beheren van natuur.”

Geen leven zonder muziek? Hoe muziek subjectief welzijn beïnvloedt in verschillende maatschappelijke groepen – dr. Julian Schaap, Erasmus School of History, Culture and Communication

Luisteren naar muziek heeft bewezen positieve gevolgen voor welzijn. Maar waar een lied helend werkt voor de een, kan het de ander mateloos irriteren. Omdat iemands muzieksmaak beïnvloed wordt door diens maatschappelijke achtergrond, onderzoek ik in dit mixed-methods project waarom muziek subjectief welzijn verschillend beïnvloedt, op basis van belangrijke groepskenmerken zoals klasse, gender en ras/etniciteit.”

Optimalisatie van Gezondheidszorg Kanalen in Lage- en Midden-Inkomsten Landen – dr. Harwin de Vries, Rotterdam School of Management

Om toegang tot gezondheidszorg te verbeteren wordt wereldwijd geïnvesteerd in vier zorgkanalen: vaste klinieken, mobiele eenheden, deur-aan-deur eenheden, en zorg op afstand. Welke kanalen het best passen bij een bepaalde gezondheidsdienst in een bepaalde context is een open vraag. Dit project ontwikkelt modellen, algoritmes, inzichten, en simpele beslisregels voor beleidsmakers.”

Patroonherkenning bij extreme gebeurtenissen – dr. Phyllis Wan, Erasmus School of Economics

Extreme gebeurtenissen, zoals de financiële crisis van 2008 en de overstromingen in Europa in 2021, brengen grote risico's voor de samenleving met zich mee. Het kwantificeren van de risico's van extreme scenario's is de eerste stap om catastrofale gevolgen te voorkomen. Aangezien extreme waarnemingen van nature schaars zijn, is deze taak wiskundig uitdagend en afhankelijk van de efficiënte detectie van patronen in gegevens. Dit onderzoek stelt nieuwe perspectieven voor patroonherkenning in extreme observaties voor door machine learning-technieken aan te passen.

Over Veni

Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Universitair Docent
Universitair Hoofddocent
dr. Irene van Oorschot
Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Gerelateerde content
Zeven veelbelovende jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een Veni-beurs toegekend gekregen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen