Verslag: Seminar Digitaal Toetsen van SURF

De klassieke toets op papier maakt al steeds vaker plaats voor digitale toetsen met rijke, adaptieve of open vraagvormen. Op dinsdag 19 april 2016 organiseerde SURFacademy een seminar waarin projectleiders van de Innovatieregeling Digitaal toetsen hun ervaringen met het ontwikkelen van digitale vormen van toetsen en leren lieten zien.

Mary Dankbaar: ‘Digitaal toetsen heeft meerwaarde!’

Het seminar start met Mary Dankbaar, van het Erasmus MC. Zij vindt dat digitaal toetsen meerwaarde heeft, namelijk doordat er meer diversiteit mogelijk is in vraagtypen, er realistischere toetssituaties mogelijk zijn en frequente zelftoetsing met feedback mogelijk is. Bij het Erasmus MC wordt op dit moment onder andere gebruik gemaakt van virtual patient cases, clinical challenges en serious gaming.

Kris van Klaveren: ‘Learning analytics kunnen erg misleidend zijn.’

Na Mary Dankbaar vertelt Kris van Klaveren, van de VU Amsterdam, over learning analytics. Hij presenteert verschillende onderzoeken op dit gebied. Zijn conclusie is dat learning analytics erg misleidend kunnen zijn, omdat er snel verkeerde verbanden worden gelegd: als er correlatie is, is er dan ook een causaal verband?

Sessie toetsen en feedback

In de sessie toetsen en feedback worden drie korte presentaties gegeven: over groepspeerfeedback, standaard maatwerk voor formatieve feedback en de tool Ispot.

Experiment met groepspeerfeedback

TU Twente is bezig met een kleine pilot over het geven van groepspeerfeedback. Zowel docenten als studenten ervaren dat peerreview waarbij een student alleen feedback geeft op een andere student, niet goed werkt. Ze waren niet enthousiast over de kwaliteit van de feedback. Omdat docenten wel merkten dat studenten het prettig vonden om met elkaar te overleggen over opdrachten, kwamen zij met het idee om groepspeerfeedback uit te gaan proberen. Ze wilden daar een goede tool voor gebruiken. Na veel bestaande tools bekeken te hebben, bleek dat er geen bestaande tool aan alles eisen voldeed. Conclusie: ze moesten zelf een tool maken. Omdat dit erg kostbaar is hebben ze hiervoor studenten informatica benaderd. Een groep van vijf studenten is nu bezig met de ontwikkeling van de tool.

Esther Arrindel: ‘Ik geef graag feedback, maar kan het niet efficiënter?’

Esther Arrindel, van Hogeschool Windesheim, geeft onderwijs aan de docentenopleiding. Ze geeft graag feedback, maar merkt ook dat het veel tijd kost. Dit is de reden dat ze zoekt naar manieren om dit efficiënter te kunnen doen, op een manier die generiek is maar tegelijkertijd persoonlijk voelt voor de student.

Op dit moment experimenteert ze met Turnitin voor het nakijken van papers. Hierin kun je de feedback die je geeft opslaan als losse opmerkingen. Vervolgens kun je bij een volgend paper deze opmerkingen gemakkelijk invoegen. Hoewel het mogelijkheden biedt, vindt ze het nog niet de oplossing. Ze merkt dat ze ontzettend veel opmerkingen heeft in Turnitin, waardoor het alsnog tijd kost om de juiste opmerking te vinden.

Ispot: oefenen met gespreksvaardigheden voor psychologie

Tot slot presenteert Mark Hommes, psycholoog en docent aan de Open Universiteit, de tool Ispot, waar zij nu een pilot mee draaien. Dit is een interactive self en peer observation tool, waar studenten thuis al gespreksvaardigheden kunnen oefenen, voordat ze naar een practicumbijeenkomst gaan. In de tool krijgt de student steeds eerst een beschrijving van een cliënt. Vervolgens wordt een video getoond van de cliënt die tegen de student vertelt. Daarna kunnen de studenten via hun webcam een reactie opnemen. Deze kunnen ze terugkijken en vergelijken met zowel foute als goede voorbeelden. Als ze tevreden zijn met hun opname kunnen ze het delen met andere studenten en de docent. Zij kunnen vervolgens via een video feedback geven.

Daarna worden in de practicumbijeenkomst zowel goede als minder goede opnames uitgelicht.

Op dit moment draait de pilot nog, maar de eerste reacties zijn positief. Studenten zijn vaardiger op het moment dat ze naar de practicumbijeenkomst komen als ze Ispot hebben gebruikt, dan wanneer ze dit niet hebben gebruikt. Doordat studenten het spannend vinden dat er gewerkt wordt met opnames, worden ze extra gemotiveerd om een goede prestatie te leveren.

Meer weten?

Op deze webpagina van SURF worden deze week de slides en opnames van de presentaties beschikbaar gesteld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen