Vertrouwen in overheid Drechtsteden wordt vooral bepaald door beeldvorming en responsiviteit

Jannes Blokstra heeft onderzoek gedaan naar wat de mate van vertrouwen bepaalt die burgers in hun lokale overheid, in dit geval de Drechtsteden, hebben. Van groot belang blijkt responsiviteit: het luisteren naar wat inwoners willen en daar vervolgens naar handelen. Ook beeldvorming, de reputatie en het beeld van bestuurlijke competentie, is van grote invloed. Opvallend is dat persoonsgebonden factoren als leeftijd, opleiding, financiële situatie of mediagebruik zeer weinig tot niet van invloed blijken te zijn.

Promovendus Jannes Blokstra, zelf werkzaam bij de gemeente Zwijndrecht, deed onderzoek onder de inwoners van de Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Hiervoor gebruikte hij bestaande, openbare onderzoeken van de gemeente Zwijndrecht en nam hij een enquête af onder 1588 inwoners van de zes plaatsen.

Inwoners netjes antwoorden en raadplegen

Het blijkt dus dat responsiviteit en beeldvorming erg belangrijk zijn in het vertrouwen dat burgers hebben in hun gemeente. Dit levert uiteraard aanknopingspunten op voor gemeenten om het vertrouwen te vergoten. In het geval van responsiviteit kan dit al beginnen bij hele basale zaken als het tijdig en correct antwoorden van brieven, e-mails, telefoontjes en berichten via sociale media. Inwoners raadplegen of inspraak geven is ook een effectief instrument.

Positieve effecten van beleid ook uitdragen

Het beeld dat inwoners van een gemeente hebben is bepalend voor de mate van vertrouwen. Het is echter niet eenvoudig om te bepalen waarop dat beeld berust. Een groot deel ervan wordt bepaald door de reputatie van de gemeente in het algemeen en het beeld dat er leeft van de bestuurlijke competentie. Voor het vertrouwen in de gemeenten zou het goed zijn als positieve beleidseffecten meer als dusdanig worden uitgedragen.

Media- en nieuwsconsumptie amper van invloed

Blokstra onderzocht ook of persoonlijke kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding, financiële situatie en woonduur van invloed zijn in de mate van vertrouwen van inwoners. Deze kenmerken blijken niet van invloed te zijn. Ook de mate van mediagebruik en belangstelling voor nieuws hebben weinig tot geen relatie met het vertrouwen. Dat is opvallend omdat er toch enige kennis over de gemeente moet zijn, wil er enige vorm van vertrouwen ontstaan.

Verbeteren van band met inwoners

De analyse van de bestaande onderzoeken en de conclusies uit het onderzoek worden aangeboden aan de gemeente Zwijndrecht. De gemeente zet al flink in op burgerinitiatieven en het vergroten van de band met de inwoners. Zij is blij met dit onderzoek, omdat dit de mogelijkheid biedt te kijken waar de responsiviteit nog verder verbeterd kan worden. Het onderzoek is volgens Blokstra echter ook van toepassing op andere gemeenten.

Promotie

Jannes Blokstra promoveert op vrijdag 20 december op zijn proefschrift ‘Vertrouwen in de lokale overheid. Een methodologische zoektocht naar factoren die het vertrouwen in de gemeente verklaren’ in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoeker

Dr. Jannes Blokstra

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen