Vici’s voor drie Rotterdamse wetenschappers

Campus woudestein in de zomer
Campus Woudestein
Alexander Santos Lima

Drie wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC ontvangen een prestigieuze Vici-beurs van NWO: prof.dr. Renske Keizer, prof.dr. Aurélie Lemmens en dr. Wendy van de Sande. Met de financiering van maximaal 1,5 miljoen euro kunnen zij in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen.

Renske Keizer
Floris Rietveld

Prof.dr. Renske Keizer – Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand? Het draait om tijd!

Sociale ongelijkheid tussen kinderen groeit. We weten dat verschillen in opvoedgedrag deze ongelijkheid in stand houden, maar we weten nog heel weinig over waardoor dat komt. In dit project bestuderen onderzoekers hoe vaders en moeders omgaan met onverwachte gebeurtenissen, om zo nieuwe mechanismes te ontdekken die samenhangen met verschillen in hoe mensen de tijd naar hun hand kunnen zetten. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een 100-dagen-dagboekstudie uitgevoerd onder 200 ouders in Rotterdam. Deze gegevens worden gekoppeld aan longitudinale data over de ontwikkeling van hun kinderen, en aangevuld met diepte-interviews.

Lees meer over het onderzoek van Renske Keizer

Aurelie Lemmens

Prof.dr. Aurélie Lemmens – Rotterdam School of Management, Erasmus University

Onthulling van gelijkheid: het versterken van ethische AI via een holistisch framework

Naarmate AI steeds meer taken op zich neemt die eerder door mensen werden uitgevoerd, zijn zorgen over ‘algorithmic bias’ toegenomen. Schandalen met discriminerende algoritmen komen vaak voor, ook in Nederland, waar het publiek onlangs getuige is geweest van de ‘toeslagenaffaire’. Dit onderzoeksproject introduceert een nieuw methodologisch kader om de complexe balans tussen nauwkeurigheid en eerlijkheid te bewaren en discriminatie actief te voorkomen in elke fase van het proces waar algoritmen worden gebruikt. De aanpak kan worden toegepast met veel verschillende definities van eerlijkheid en is als zodanig geschikt voor uiteenlopende publieke en private domeinen.

Wendy van de Sande

Dr. Wendy van de Sande – Erasmus MC

Finding novel routes to penetrate the mycetoma grain (PENEGRAIN)

De tropische infectieziekte mycetoma wordt veroorzaakt door bacteriën of schimmels die een pantser vormen waardoor ze beschermd zijn tegen medicijnen. Hierdoor is de ziekte onbehandelbaar. PENEGRAIN is een open science project, waarin wetenschappers, maar ook jullie, ons kunnen helpen om dit pantser te doorbreken. We zullen nieuwe modellen ontwikkelen die vervolgens gebruiken worden om vast te stellen hoe dit pantser gemaakt wordt en welke medicijnen en eiwitten van nature wel door dit pantser komen. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot nieuwe medicijnen die niet alleen voor mycetoma gebruikt kunnen worden maar ook voor infectieziekten die in Nederland voorkomen.

Over het NWO-Talentprogramma
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegewezen, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben. 

Professor
Professor
Gerelateerde content
Onderzoek van Renske Keizer (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) laat zien dat dit ongelijkheid op meerdere manieren kan tegengaan.
Vader met kind
Gerelateerde links
Vici beurs voor microbioloog Wendy van de Sande

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen