Voorlopige positieve beoordeling voor de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Michelle Muus / Rick Keus

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Leiden (UL) (joint degree) hebben deze week een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen voor hun  Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO’s). De EMPO is een tweejarige masteropleiding tot leraar basisonderwijs die de universiteiten in het studiejaar 2022-2023 willen gaan aanbieden. De positieve beoordeling is nog niet de officiele, maar om te zorgen dat vanaf september 2022 per jaar 150-200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid, worden de opleidingen nu publiek bekend gemaakt. Bij de EUR wordt de EMPO ontwikkeld bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences onder leiding van onderwijskundige prof. dr. Sabine Severiens.
 

Meer weten over het EMPO programma bij de Erasmus Universiteit, kijk dan op deze webpagina

Aanpak lerarentekort 
Het lerarentekort in het basisonderwijs is groot en blijft de komende jaren verder oplopen. De verwachting is dat er in 2025 een tekort is van ruim 1000 fte aan leraren en schooldirecteuren in het basisonderwijs. De universiteiten dragen met deze nieuwe lerarenopleidingen bij aan het verder terugdringen van het lerarentekort. Daarnaast is er in het basisonderwijs behoefte aan universitair opgeleide leraren. 

Academische leraren in het basisonderwijs 
Met hun wetenschappelijke vooropleiding, kennis en vaardigheden leveren universitair opgeleide leraren een belangrijke bijdrage aan het basisonderwijs en de diversiteit in schoolteams. Deze leraren zijn bij uitstek in staat om inzichten uit onderzoek te vertalen naar het basisonderwijs en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: “De PO-Raad is groot voorstander van meer academische leraren in het basisonderwijs. Zij brengen andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep.” 
 
Nieuwe doelgroep 
De nieuwe lerarenopleidingen richten zich op een groep potentiële leraren waarvoor op dit moment nog geen passende opleiding bestaat. De masters zijn in eerste instantie bedoeld voor universitaire bachelorstudenten in de Sociale Wetenschappen, die na afronding van hun bachelor een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs willen behalen op universitair masterniveau. In de EMPO leren studenten hoe zij de expertise uit hun bacheloropleiding bewust kunnen benutten bij het lesgeven. Deze studenten kunnen dit combineren in een tweejarige Educatieve Master Primair Onderwijs. 

Persbericht deels overgenomen van VSNU 

Bijeenkomst 5 oktober 

Tijdens de bijeenkomst Lesgeven in een superdiverse stad, op de Erasmus Universiteit Rotterdam, georganiseerd door de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB), zal Sabine Severiens onder andere ingaan op de inhoud van de master.

In de media

AD
Parool

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038 , kooistra@essb.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen