Vrouwelijke wetenschappers zijn minder zichtbaar

Mannelijke wetenschappers profiteren van de crisis. Ze maken vaker dan hun vrouwelijke collega's aanspraak op beurzen en ze publiceren meer. Het Diversity & Inclusion Office van de Erasmus Universiteit waarschuwt in een zogenoemde whitepaper voor deze tweedeling die sinds de coronacrisis toeneemt.

De afgelopen maanden kende de NWO 33 beurzen toe aan mannen, en maar 12 aan vrouwen. De  beurzen hadden allemaal betrekking tot onderzoeken die gerelateerd zijn aan de coronacrisis. De man-vrouwverhouding binnen de NWO is al jaren punt tot zorg, maar dit is wel heel scheef, vindt Semiha Denktaş, hoofd van het Diversity Office van de Erasmus Universiteit en hoogleraar psychologie. 

Ook uit internationale cijfers blijkt dat vrouwelijke wetenschappers de laatste tijd minder publicaties hebben ingediend, terwijl mannen juist productiever zijn geworden. Volgens Denktaş zijn er meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen voor deze groeiende kloof. Zo stelt ze dat van vrouwen mogelijk verwacht wordt dat zij meer zorgtaken op zich nemen, nu tijdens de coronacrisis. Het zouden voornamelijk moeders zijn, die thuisonderwijs geven aan hun kinderen, nu deze niet (volledig) naar school kunnen. Dit is volgens Denktaş ook het geval binnen de universiteit. Ook hier zouden vrouwelijke wetenschappers meer 'zorgtaken' op zich nemen, zoals het begeleiden van studenten die door de crisis in de moeilijkheden zijn gekomen. “Al die uren kunnen ze niet besteden aan het voorbereiden van onderzoeksaanvragen of het schrijven van wetenschappelijke publicaties,” merkt Denktaş op. "Mannen zijn veel beter in staat hun onderzoeksuren te bewaken", zo stelt ze. 

In een academisch klimaat van publish or perish, kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de toekomst: “Je kansen op financiering van onderzoek nemen af als je minder publiceert,” aldus Denktaş. “We kunnen het ons niet veroorloven talenten en de meerwaarde van verschillende perspectieven te verliezen. Laat het ministerie investeren in kwalitatief goed onderzoek en wetenschap,” concludeert zij tot slot.

 

Professor
Meer informatie

Lees het volledige artikel in Trouw.