Wat betekent competitie in de media en filmindustrie?

Kick-off REBOOT project over de bevordering van Europese culturele creativiteit en diversiteit
Professional studio film camera
Clapperboard

Wees competitief, zegt de industrie! Maar wat betekent competitie in de media en filmindustrie? Het REBOOT (REviving, BOsting, Optimising and Transforming European Film Competitiveness) project wil een eenduidig antwoord geven op deze vraag.

Door middel van een driejarig onderzoek, gefinancierd door Horizon Europe (2023 – 2026) willen onderzoekers, wetenschappers en deskundigen de huidige sterke punten van de Europese filmindustrie met elkaar verbinden, de zwakke punten identificeren en aanpakken en plannen maken voor toekomstig concurrerend vermogen op het gebied van beleid, de praktijk en ervaring. Dr. Mafalda Damaso coördineert het project vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een van de belangrijkste resultaten van REBOOT is de bevordering van Europese culturele activiteit en culturele diversiteit door nieuwe kennis op te doen over de behoeften en ontwikkeling van de Europese filmindustrie.” - Prof. Katharine Sarikakis

Lees meer op de website van REBOOT.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen