Wat heeft AI te bieden? Inzichten in een academische setting tijdens GPTalk

Kom meer te weten over het event ’GPTalk’ van S4S, ETC en Turing Students

Inmiddels hebben de meesten van ons wel gehoord over ChatGPT. Sommigen van ons aarzelen misschien om het te gebruiken, terwijl anderen de grenzen ervan testen om te zien hoe ver het kan gaan. In samenwerking met Erasmus Tech Community en Turing Students organiseerde S4S een paneldiscussie en evenement rond ChatGPT en de rol ervan in het onderwijs. Professionals uit verschillende vakgebieden gaven hun mening over dit onderwerp.

De kou en de regen weerhielden studenten er niet van om naar GPTalk te komen. Het evenement beloofde presentaties en gesprekken met verschillende panelleden over ChatGPT en de rol van generatieve AI in het onderwijs. Het panel bestond uit Eduard van Valkenburg, een senior cloud solution architect bij Microsoft, Kim van Broekhoven, assistant professor bij ESSB, Bas Smit, Strategic Information Manager on Education bij de Erasmus Digitization & Information Services (EDIS), en Willem van der Maden, Ph.D. candidate aan de TU Delft die onderzoek doet naar designing well-being aligned AI.

Wat is artificial intelligence?

Eduard van Valkenberg startte de avond met een introductie van ChatGPT en wat artificial intelligence (AI) is, evenals het gebruik en de beperkingen ervan vanuit een zakelijk perspectief. Gezien de grote investering die Microsoft onlangs heeft gedaan in ChatGPT, bracht Eduard interessante informatie mee. Hij besprak wat ChatGPT is met een kleine geschiedenisles over artificial intelligence, en hoe ChatGPT een vorm van generatieve AI is, die nieuwe output kan produceren. Dit in tegenstelling tot andere soorten AI. Hij legde uit hoe deze nieuwe output het product is van de AI die wordt getraind met biljoenen teksten.

Wat maakt ChatGPT anders?

Wat het kan doen op basis van deze training, benadrukte Eduard, is het volgende meest waarschijnlijke woord voorspellen op basis van de input die wordt gegeven. Dat is alles wat ChatGPT is - voorspellen wat waarschijnlijk wordt gezegd op basis van wat al is gezegd en waarvan de AI heeft geleerd. Dit geeft ChatGPT de enorme kracht die het heeft - hoe meer het wordt gebruikt, hoe meer het leert en in staat is meer informatie te gebruiken om met antwoorden te komen. De belangrijkste beperking die Eduard besprak was echter dat generatieve AI zoals ChatGPT niet goed te interpreteren en verklaren is. Dit komt doordat de AI niet kan beschrijven welke stappen genomen zijn om tot het gegeven antwoord te komen – en ook de ingenieurs die dergelijke AI ontwikkelen kunnen ook niet precies zeggen wat de redenering van de AI is hierin.

"AI kan in de academische wereld helpen bij het product, maar niet bij het proces."

Kim van Broekhoven

Universitair docent ESSB

ChatGPT en onderwijs: vriend of vijand?

Na Eduard presenteerde Kim van Broekhoven de onderwijsimplicaties van ChatGPT en generatieve AI in een academische context. Kim benadrukte het feit dat ChatGPT en andere AI weliswaar de indruk wekken dat zij begrijpen wat een mens zou kunnen begrijpen, maar dat zij alleen output kunnen repliceren en genereren. Kim zei dat AI de mogelijkheid biedt om af te stappen van een werkstijl die lijkt op lopendebandwerk, omdat studenten het kunnen gebruiken als instrument om hun capaciteiten uit te breiden en lastige problemen op te lossen. Ze ziet ook mogelijkheden voor studenten om te leren met ChatGPT, zoals leren door te onderwijzen - door ChatGPT te gebruiken om output te genereren die studenten dan kritisch moeten analyseren en beoordelen hoe correct die is. Ze ziet echter ook veel beperkingen en potentiële problemen die het gebruik en de afhankelijkheid van ChatGPT met zich meebrengt, zoals schade aan de academische schrijfvaardigheid. Al met al sloot Kim af met een punt om een academisch perspectief op ChatGPT samen te vatten: AI kan in de academische wereld helpen bij het product, maar niet bij het proces.

Studentenperspectieven op ChatGPT

Het evenement werd vervolgens afgesloten met een paneldiscussie, waarbij de studenten en de panelleden hun standpunten en vragen over ChatGPT bespraken. De discussie ging vooral over de vraag of het gebruik van ChatGPT iets is dat kan worden voorkomen, of dat het nu deel uitmaakt van ons leven en hier blijft. De consensus van zowel de zakelijke als academische kant is dat ChatGPT zich zal blijven ontwikkelen om de software die het zou moeten voorkomen in te halen. Studenten vroegen ook of ChatGPT nodig is voor goede resultaten. Kim noemde een onderzoek waarin studenten die ChatGPT gebruikten gemiddeld beter scoorde. Bij goed presterende studenten verbeterde ChatGPT hun prestaties niet veel - maar wel bij slecht presterende studenten. Dit laat zien dat ChatGPT de potentie heeft om het verschil in academische prestaties te verkleinen.

Conclusie

Al met al was het evenement een succesvolle en inzichtelijke kijk op ChatGPT en generatieve AI in het onderwijs. Hoewel niemand een duidelijk antwoord heeft over waar ChatGPT wel en niet voor gebruikt moet worden, heeft iedereen er wel een mening over.

Downloads

Download hieronder de vragen die de aanwezige studenten stelden via Mentimeter.

Meer informatie

Het evenement werd georganiseerd door S4S, Erasmus Tech Community en Turing Students

Gerelateerde links
AI-tools in het onderwijs

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen