Wat is het effect van hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen in Den Haag?

Nieuw onderzoek wijst uit dat eenvoudige maatregelen niet worden toegepast

Kwetsbare bevolkingsgroepen in Den Haag, zoals ouderen, gebruiken relatief eenvoudige oplossingen zoals een natte handdoek of spons minder vaak dan verwacht. De meeste ondervraagden vroegen zich af welke maatregelen zij konden nemen om zichzelf te koelen en waren bezorgd over de kosten daarvan.

Dit zijn slechts enkele van de bevindingen van een gezamenlijk onderzoeksproject onder leiding van dr. Sylvia Bergh, universitair hoofddocent aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het onderzoeksteam ondervroeg bewoners in drie wijken in Den Haag, organiseerde focusgroep discussies en interviewde professionals uit de particuliere sector, zorgverleners en beleidsmakers. Zij ontdekten ook dat veel kwetsbare mensen oplossingen zoals zonwering, airconditioning en groene daken vaak niet toepassen vanwege institutionele barrières en hoge kosten.

In hun eindrapport doen de onderzoekers enkele aanbevelingen aan de gemeente Den Haag, waarvan de belangrijkste de aanstelling van een zogenaamde 'warmteregisseur' is, die op alle betrokken beleidsterreinen kan werken aan een hittebestendige stad.

Research InSightS LIVE - klimaatverandering

Hoofdonderzoeker dr. Sylvia Bergh was te gast bij de eerste Research InSightS LIVE georganiseerd door het International Institute of Social Studies. Zij beschreef haar onderzoek naar de effecten van hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen in Den Haag. Door het identificeren van betaalbare en eenvoudige 'frugal' innovaties in Den Haag en wereldwijd, ontwikkeld door en voor lokale burgers, beoogt het project praktische beleidsaanbevelingen te formuleren, zo betoogde zij.

Research Insights LIVE 1 - Sylvia Bergh - effects of heatwaves

Samenwerking en financiering

Het onderzoek was een gezamenlijk project van de Haagse Hogeschool (THUAS), het International Institute of Social Studies en het Centre for Frugal Innovation in Africa met het Centre of Expertise on Global Governance van THUAS als hoofdaanvrager.

Het project werd gefinancierd door de gemeente Den Haag.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen