Wat kunnen reclasseringswerkers leren van jongeren met een delictgeschiedenis?

Wat kunnen reclasseringswerkers leren van jongeren met een delictverleden over empathie en communicatievaardigheden? Prof. dr. Annemiek Harder van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft samen met Margriet Lenkens van Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving, Young in Prison (YiP) en de Reclasseringsacademie een subsidie gekregen voor het onderzoek naar de invloed van jeugdigen met een delictgeschiedenis op de werkwijze van reclasseringswerker. De subsidie komt van de NWA-Route Child and Adolescent Development, Upbringing and Education.

Een sterke werkrelatie tussen cliënt en reclasseringswerker is zeer voorspellend voor het succes van de reclassering. Uit eerder Nederlands onderzoek blijkt echter dat reclasseringsambtenaren en jongeren met delictgedrag ontevreden zijn over hun onderlinge communicatie. Dit kan worden verbeterd door de participatiemogelijkheden van jongeren te vergroten.

Behandelvaardigheden van professionals zijn essentieel om een sterke relatie met jongeren met crimineel gedrag tot stand te brengen. Training gericht op het vergroten van empathie en communicatievaardigheden kan leiden tot een betere werkrelatie tussen reclasseringsambtenaren en hun cliënten, meer motivatie voor gedragsverandering bij jongeren en minder recidive.

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van storytelling, observaties, audio-reflecties en survey data. Hiermee wordt gekeken naar wat ervaringsdeskundigen aan professionals meegeven, hoe professionals deze overdracht ervaren en wat zij hiervan gebruiken in hun dagelijkse praktijk als reclasseringswerker.

Het doel is om inzicht te krijgen in empathie en kennisoverdracht als mechanismen in de behandeling van jeugdigen met delictgedrag, en hierdoor bij te dragen aan een beter uitgeruste strafrechtpraktijk en minder recidive bij jongeren. Dit wordt gedaan door de kennis, inzichten en vaardigheden te onderzoeken die worden overgedragen van ervaringsdeskundigen naar reclasseringsambtenaren, en de impact daarvan.

Young in Prison 

Young in Prison (YiP) is een internationale NGO die kinderen en jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving, door middel van creatieve en sportieve programma's voor persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap en erna. Daarnaast organiseert YiP advocacy initiatieven voor en met jongeren in conflict met de wet.

Professor
Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen