Wat vinden mensen belangrijk bij het vinden van een baan?

Faculti
Image - Robert Dur

Recentelijk gaf Robert Dur, hoogleraar economie van prikkels aan Erasmus School of Economics, een interview over een artikel dat hij publiceerde. Hij onderzocht wat mensen belangrijk vinden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Naast inkomen zijn er veel factoren, zoals de betekenis van een baan, die invloed hebben op de beslissing om een baan al dan niet aan te nemen.

In zijn onderzoek, dat hij uitvoerde met Maria Cotofan, Lea Cassar en Stephan Meier, bestudeert Dur hoe belangrijk mensen inkomen vinden in vergelijking met de betekenis van hun baan. Wat mensen belangrijk vinden in hun baan is zeer relevant voor hun intrinsieke motivatie. Bovendien is weten wat mensen belangrijk vinden relevant voor het inrichten van banen of voor contracten.

In hun onderzoek ontdekten de onderzoekers dat er geen trend is tussen inkomen en werkbetekenis in de loop van de tijd. De bewering dat mensen tegenwoordig de betekenis van hun baan of het plezier dat ze aan hun baan beleven belangrijker vinden dan hun inkomen, is dus niet waar. Wat wel opvalt, is dat de verhouding tussen hoe belangrijk mensen de betekenis van hun baan vinden in vergelijking tot hun inkomen, fluctueert met de economische omstandigheden. Als het bijvoorbeeld goed gaat met de economie, hebben mensen de neiging om meer waarde te hechten aan de betekenis van hun baan dan aan hun inkomen.

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige interview van Faculti, 12 september 2023, hier bekijken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen