Wat werkt wel en niet in de jeugdzorg | oratie prof. dr. Annemiek Harder

Wat werkt, voor wie, wanneer en waarom in de jeugdzorg en onderwijs? Dit zijn de vragen die centraal staan in de oratie ‘Sleutels tot succes: Werkzame factoren in hulp en onderwijs aan jeugdigen in complexe opgroeisituaties’ van prof. dr. Annemiek Harder. Zij aanvaardt hiermee op vrijdag 13 december, op de Erasmus Universiteit Rotterdam, de bijzondere Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs. Horizon is een Rotterdamse instelling voor Jeugdzorg en Onderwijs. De leerstoel is gefinancierd door Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam.

In haar oratie gaat professor Harder in op wat wel en wat niet werkt in de jeugdzorg en onderwijs aan jeugdigen die te maken hebben met een problematische thuissituatie.

Goede samenwerkingsrelatie sleutel tot succes
Eén van de sleutels tot succes is een goede samenwerkingsrelatie van hulpverleners en docenten met jeugdigen en hun ouders. Wat hulpverleners en docenten doen om een goed contact met jeugdigen en ouders op te bouwen is daarbij cruciaal. Hoewel we inmiddels goed weten wat niet of zelfs averechts werkt, zoals straffen en het inzetten van dwang om te komen tot (gedrags)verandering, gebeurt dit toch nog regelmatig. Goede ondersteuning en training van hulpverleners om hun werk goed te kunnen doen is daarom essentieel, zodat zij het verschil kunnen maken in het leven van jeugdigen in complexe opgroeisituaties. Want wat hulpverleners en docenten doen in het contact met jeugdigen en ouders kan leiden tot succes in de jeugdzorg en onderwijs

Belang van het kind centraal
Het belang van het kind centraal stellen en het luisteren naar de jeugdigen om wie het gaat is ook een belangrijke sleutel tot succes in zowel de jeugdzorg als het onderwijs aan jeugdigen in complexe opgroeisituaties. Voorafgaand aan de oratie organiseert Annemiek Harder daarom samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en Stichting Het Vergeten Kind het symposium ‘Behandel me als persoon, niet als dossier’, waarbij aandacht is voor het geven van een stem aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing.

Over Annemiek Harder
Annemiek Harder is als psycholoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 is ze Cum Laude gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘The downside up?, welke zich richtte op de kwaliteit en effectiviteit van gesloten residentiële jeugdhulp. Als vervolg op haar promotieonderzoek ontwikkelde ze de behandelmodule Up2U voor pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdhulp om motiverende mentor/coachgesprekken te voeren met jeugdigen.
Annemiek Harder is bestuurslid van de European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF) en lid van het redactiecomité van het tijdschrift Residential Treatment for Children and Youth. Daarnaast is ze lid van de International Work Group on Therapeutic Residential Care en het International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Zij is in 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs, bij het Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Professor
Meer informatie

De oratie is vrij toegankelijk en start om 16.00 uur in de Aula (Erasmus gebouw) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 4082135, kooistra@essb.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen