Maak online kennis met 2 opleidingen waarin het betrekken van burgers & inwoners centraal staat
Schrijf je in voor onze webinars

Webinars over Participatie en Publieke Waarden

shutterstock_343048862
shutterstock_343048862

Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking

“Participatie is maatwerk,” zo horen we steeds vaker. Er bestaat niet één recept of stappenplan dat je simpelweg kunt doorlopen om tot goede participatieprocessen te komen. Evenmin is er één juiste trede van de ‘participatieladder’ en ook is een ‘hogere’ trede niet altijd beter. Dat klinkt allemaal best logisch, maar die kennis biedt weinig handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan.

Hoe ontwerp je participatieproces die passen bij de verschillende achtergrondkenmerken, opvattingen, wensen en verwachtingen van burgers? Die vraag staat centraal tijdens het interactieve webinar van Jitske van Popering-Verkerk en Vivian Visser. In het college introduceren zij het ‘participatie mengpaneel’ en lichten toe hoe je hiermee participatie-aanpakken op maat kunt ontwerpen. Ook ga je zelf aan de slag met het mengpaneel.

Maak op vrijdag 28 mei 2021 online kennis met de opleiding ‘Participatie: kunde en kunst van goede samenwerking’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan het eind van het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud en praktische zaken rondom de cursus.

Praktische informatie Opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking

start1 oktober 2021
duur5 dagen
kosten€ 3.650,- (vrijgesteld van BTW)
formatElke collegedag staat in het teken van een aspect van participatie. Middels opdrachten, discussies en verschillende werkvormen ga je aan de slag met relevante wetenschappelijke theorieën. Tussen de collegedagen werk je aan de hand van opdrachten aan een participatieplan voor je eigen persoonlijke casus. Die casus betreft een praktijksituatie op het gebied van participatie. 
max. aantal deelnemers20
 

Ga naar de opleidingspagina

shutterstock_1380554498

Publieke waarden en Waardencreatie

Publieke waarden van beleid ontstaan als maatregelen direct aansluiten bij wat inwoners belangrijk vinden. Overheden hebben vaak moeite om te bepalen wat nu precies de behoeften zijn van inwoners. Veelal worden behoeften gereduceerd tot cijfers en statistieken. Het gevolg is dat maatregelen niet het gewenste effect hebben.

Aan de hand van de methode van Waardencreatie leer je tijdens de Opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie, hoe je inwoners kunt betrekken bij het creëren van publieke waarden en hoe je hun behoefte in kaart kunt brengen. Dit leidt tot vraaggericht handelen door betrokken ambtenaren, die ook daadwerkelijk hun voelsprieten hebben in lokale gemeenschappen.

Op 31 mei 2021 09.30-10.30 kun je online kennismaken met de opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie. Docenten Peter Marks en David Vaandrager geven een kort college. Uiteraard is er ruimte voor inhoudelijke en praktische vragen over de opleiding. 

Praktische informatie Opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie

start1 oktober 2021
duur5 dagen
kosten€ 3475 (vrijgesteld van btw)
formatDe opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie telt 4 opleidingsdagen en een praktijkperiode waarin je onder begeleiding van de docenten leert hoe je de Waardencreatie-methode leert toepassen. Daarnaast wordt zelfstudie van je verwacht aan de hand van de digitale leeromgeving. 
max aantal deelnemers15
 

Ga naar de opleidingspagina

 

CV

Docenten webinar Participatie

Vivian Visser MSc is als promovenda verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit. Zij doet onderzoek naar de manier waarop publieke organisaties ruimte maken voor burgerinitiatief, met een focus op het ruimtelijk domein. Zij bestudeert daarbij de veranderende relatie tussen burgers en overheden en hoe die relatie beïnvloed wordt door onderliggende machtsverhoudingen. Daarnaast is zij als onderzoeker en adviseur betrokken bij het valorisatiecentrum GovernEUR, op thema’s rondom participatieve planvorming, burgerparticipatie en burgerinitiatieven. In haar onderzoek gebruikt zij zowel kwalitatieve (interviews, documentenanalyses, participatieve observaties) als kwantitatieve (survey-experimenten) methoden.   

Dr. Jitske van Popering-Verkerk is senior onderzoeker en managing director bij GovernEUR, waar zij bestuurskundige kennis toepast op vraagstukken uit de praktijk van het publieke domein. Haar expertise ligt op het gebied van samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke partijen en bewoners in besluitvorming. Jitske heeft diverse praktijkonderzoeken uitgevoerd rond complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem. In deze onderzoeken maakt zij veel gebruik van interactieve en participatieve methoden.


Docenten webinar Publieke Waarden

dr. Peter Marks is als associate professor werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is hij behalve docent en onderzoeker ook lid van de onderzoekgroep Governance of Complex Systems. Zijn expertisegebied is de ontwikkeling en toepassing van complexe evolutionaire systeemwetenschappen in publieke besluitvormingsprocessen. Peter is daarnaast ook directeur van het twee-jarige mid-career Master Program Public Administration, waarin hij zich richt op de theoretische en praktische ontwikkeling van de lesprogramma’s. 

David Vaandrager is docent en buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn expertisegebied is het toepassen van systeemtheorie op publieke vraagstukken. Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences doet hij vooral onderzoek naar het ontsluiten van publieke waarden. Naast zijn werkzaamheden als docent en onderzoeker, is David ook werkzaam bij het Ministerie van Defensie als reservist/onderzoeker. 

 

Meer informatie

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking? Neem contact op met:

Marielle Elenbaas

Adviseur Opleidingen

T: 010 -4082126 /06 37287238

E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Wil je meer weten over de opleiding Publieke Waarden en Waardencreatie? Neem contact op met:

Miranda Smit

Adviseur opleidingen

T: 0104088687 

E: smit@erasmusacademie.nl