Weer zin in lezen. Onderzoek voor wegnemen leesweerstand krijgt subsidie

Veel basisschoolleerlingen zijn maar weinig gemotiveerd om te lezen. Hoe de groeiende weerstand te verminderen wordt onderzocht in het project Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen? Ontwikkeling van interventies om leesweerstand tegen te gaan olv onderwijskundige prof. dr. Roel van Steensel van de Erasmus Universiteit. Samen met het Kohnstamm Intsituut en CED-groep en zes scholen gaat hij prototypen ontwikkelen voor manieren om leesweerstand tegen te gaan. Het onderzoek wordt gefinancierd door NRO.

Leesmotivatie en leesweerstand spelen een belangrijke rol in de leesontwikkeling van leerlingen. Investeren in leesplezier zou de dalende leesvaardigheid kunnen verminderen. Tijdens de basisschool zijn veel leerlingen maar weinig gemotiveerd om te lezen. Dat gebrek aan motivatie neemt met name vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs toe. Een grote groep leerlingen heeft zelfs een uitgesproken weerstand tegen lezen.

Op de vraag hoe die groeiende weerstand verminderd kan worden, is nog geen sluitend antwoord. In dit project worden via een professionele leergemeenschap (PLG) interventies ontwikkeld,  zoals leesclubs of ondersteuning bij het kiezen van boeken, om leesweerstand tegen te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de combinatie van ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk en theoretische kennis over leesbevordering.

Een PLG is een samenwerkingsvorm waarin praktijk- en kennisprofessionals gezamenlijk reflecteren op, in dit geval, de praktijk van het leesonderwijs. In deze PLG worden prototypen ontwikkeld die overdraagbaar zijn naar andere scholen. Dit gebeurt in een cyclus van ontwerpen, uitproberen en verfijnen.

Over het onderzoek

Het onderzoekteam bestaat uit praktijk- en kennisprofessionals onder leiding van prof. dr. Roel van Steensel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De andere kennisprofessionals zijn drs. Paul de Maat (CED-groep) en Eke Krijnen, MSc (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam). Vanuit de praktijk sluiten een vijftal basisscholen en een school voor praktijkonderwijs aan.

Het onderzoek wordt gefinancierd met een subsidie van bijna 100.000 euro van NRO, programma kortlopend onderwijsonderzoek

Professor

Prof. dr. Roel van Steensel

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 0683676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen