Werken aan vitale, leefbare en duurzame steden

Wereldwijd wonen mensen steeds meer in steden. Hoe zorgen we ervoor dat die steden vitaal, leefbaar en duurzaam zijn? Daarover gaat de internationale conferentie ‘Empowering Cities and Citizens’ op dinsdag 6 en woensdag 7 november 2018 in de Maassilo in Rotterdam. De conferentie wordt georganiseerd door het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) vanwege haar 60-jarig bestaan, in samenwerking met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Eredoctor prof. dr. Nina Glick-Schiller houdt de keynote speech.

De 'Empowering Cities & Citizens'-conferentie draait om steden en hun bewoners. Een wereld die steeds meer verstedelijkt biedt uitdagingen en kansen. Hoe zorgen we ervoor dat steden vitaal, goed beheerd, leefbaar, duurzaam en rechtvaardig voor hun inwoners zijn?

Op de conferentie komen meer dan 250 experts bij elkaar om die vraag te beantwoorden, onder de noemer ‘Learning and co-creating in an urbanizing world’. Het gaat om een veelzijdig programma met keynote speeches, paneldiscussies en break-out sessies over een breed scala van stedelijke vraagstukken. Deelnemers kunnen nieuwe kennis opdoen en uitwisselen over inclusieve, leefbare en duurzame steden, waarbij actief aansluiting wordt gezocht tussen theorie en praktijk. Een reeks uiteenlopende onderwerpen komt aan bod, bijvoorbeeld green cities, cultureel erfgoed, gentrification, goed bestuur en migratie.

Eredoctor

Tot de sprekers behoort de vooraanstaande onderzoeker prof. dr. Nina Glick-Schiller, die tijdens de dies natalis van de Erasmus Universiteit van 8 november een eredoctoraat ontvangt op voordracht van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Ze gaat in op de rol van stadsbewoners, die de stad kunnen maken en breken.

Andere sprekers zijn o.a. Liesbet van Zoonen, Egbert Fransen, Semiha Denktaş and Derk Loorbach. Daarnaast is er speciale aandacht voor de alumni van IHS, de urban professionals van de toekomst. De IHS Alumni International Urban Professional and Youth Awards 2018 zijn dan ook deel van het plenaire programma.

De conferentie is de viering van het 60-jarig jubileum van het IHS. Na zes decennia stedelijke specialisten te hebben opgeleid, wil het instituut nu het verband leggen tussen haar prestaties en toekomstige ambities, goed verankerd in de behoeften van een verstedelijkende wereld. Het evenement maakt deel uit van de viering van 105 jaar Erasmus Universiteit Rotterdam. Het markeert ten slotte ook het eerste actieve jaar van het Erasmus Initiatief ‘Vital Cities and Citizens’ (VCC).

Meer informatie

IHS: E ihs@ihs.nl of T 010 408 9825

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief