Wetenschappelijke kennis over de integratie van migranten dichter bij de praktijk

SprINg evidence repository gelanceerd
Migration
Mensen op een groente-en fruitmarkt
Didier Provost

Onlangs is een nieuwe database voor informatie over de integratie van migranten in Europa gelanceerd. De SprINg evidence repository helpt beleidsmakers, professionals en advocaten die met migranten werken om hun beleid en praktijk beter te onderbouwen. De database is opgezet onder leiding van prof.dr. Peter Scholten, dr. Asya Pisarevskaya en Alex Webb van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Samen met een internationaal team van de Danube University Krems and ICMPD hebben zij wetenschappelijke studies over beleid en praktijk van integratie in de Europese Unie van de afgelopen tien jaar samengevat en toegankelijker en bruikbaarder gemaakt voor verschillende doelgroepen. Een dergelijke databank is van cruciaal belang om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en integratiebeleid door de praktische toepassingen van onderzoeksresultaten te belichten.

Beleidsmakers en andere professionals die met migranten werken, kunnen via elf thema's die relevant zijn voor de integratie van migranten zich verder verdiepen. De SprINg-evidence repository bevat thema's als: Rechten en wettelijke status, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, huisvesting en vestiging, toegang tot welzijnszorg, gezondheidszorg, criminaliteit, gezinsrelaties, identiteit en gevoel erbij te horen, houding tegenover migranten en burgerparticipatie.

Professionals hebben toegang tot praktische briefings over elk thema die de essentie van de meest relevante bevindingen samenvatten. Bovendien worden de belangrijkste uitdagingen op het gebied van integratie concreet in kaart gebracht en worden bruikbare aanbevelingen gedaan voor zowel regeringen als maatschappelijke organisaties. De database biedt daarnaast toegang tot het volledige verslag met een overzicht van de academische literatuur over elk thema. Bovendien worden suggesties gedaan voor raadplegen van andere belangrijke studies, kunnen lezers academische deskundigen over elk thema vinden, en in contact komen met organisaties die op het concrete terrein werkzaam zijn. 

Het onderzoeksteam hoopt dat dit online platform professionals zal ondersteunen in hun werk door middel van op feiten gebaseerde oplossingen voor de grote vraagstukken waarmee pas aangekomen migranten en vluchtelingen worden geconfronteerd. Het project past daarmee goed in de impactstrategie van EUR. 

Europees project

SprINg is een Horizon2020-gefinancierd project 'Sustainable PRactices of INteGration for newly arrived migrants' (2021 - 2023). De technische implementatie van deze database zou niet mogelijk zijn zonder de technische steun van IT-partner Young Minds.

Professor
Universitair Docent
Onderzoeker
Alex Webb MSc.
Meer informatie

Marjolein Kooistra, ESSB communications, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen