Willem Molle presenteert zijn boek “Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij”

fLTR: Philip Hans Franses, Willem Molle and Otto Swank

Tijdens een presentatie bij Erasmus School of Economics op woensdag 16 maart jongstleden, hebben hoogleraren Otto Swank (directeur capaciteitsgroep Algemene Economie) en oud-decaan Philip Hans Franses uit handen van auteur en emeritus-hoogleraar Willem Molle, een gesigneerd exemplaar ontvangen van zijn boek “Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-2020”.

Het boek beschrijft hoe de redacties en de uitgevers van professionele tijdschriften zich hebben ingespannen om hun rol als informatiemakelaar goed te vervullen. Verder laat het zien hoe zij hun product voortdurend hebben aangepast aan de steeds hogere eisen van lezers wat betreft toegankelijkheid en vormgeving. Ook is er aandacht voor de wijze waarop zij steeds de bedrijfseconomische voorwaarden hebben vervuld om de continuïteit van hun werk te verzekeren. Zonder deze professionele tijdschriften was Nederland niet geworden wat het nu is.

De Nederlandse samenleving heeft in de afgelopen anderhalve eeuw een diepgaande transitie doorgemaakt. In alle maatschappelijke sectoren zijn de resultaten van de snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek doorgedrongen. Die ontwikkeling was alleen mogelijk door de inzet van professionals met een gedegen wetenschappelijke vorming. Zij hadden niet alleen een wetenschappelijke opleiding nodig, maar moesten gedurende hun beroepsuitoefening ook voortdurend gevoed worden met informatie uit wetenschap en praktijk om de voortgaande ontwikkelingen bij te houden en mede vorm te geven.

Auteur Willem Molle is emeritus-hoogleraar aan Erasmus School of Economics, met als aandachtsgebied Europese en wereldwijde integratie.  Hij was voorzitter van de Raad van Bestuur van Ecorys. Hij. Tussen 1982 en 2003 was hij als directeur van het Nederlands Economisch Instituut (nu onderdeel van Ecorys) verantwoordelijk voor de uitgave van het economenblad ESB. Geschiedenis heeft altijd zijn belangstelling gehad.

Professor

Willem Molle, emeritus-hoogleraar

Professor
Professor

Otto Swank, hoogleraar microeconomie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer aan Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +31 6 53641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen