Xandra Kramer en Antoinette Maassen van den Brink ontvangen Vici-beurs van 1,5 miljoen euro

foto van Xandra Kramer voor In the Spotlight
Prof.dr. Xandra Kramer

Prof.dr. Xandra Kramer, Erasmus School of Law, en Dr. Antoinette Maassen van den Brink, Erasmus MC, ontvangen beiden een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze zullen de beurzen inzetten voor de onderzoeksprojecten Hoe houden we de civiele rechtspraak betaalbaar in Europa? en Een hoofdpijn dossier vol cardiovasculair risico.

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. Het is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen, en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

Betaalbaarheid civiele rechtspraak

Het onderzoek van prof.dr. Xandra Kramer, hoogleraar privaatrecht bij Erasmus School of Law, is getiteld: Hoe houden we de civiele rechtspraak betaalbaar in Europa? Consumenten en bedrijven moeten hun rechten kunnen afdwingen, maar de kosten zijn hoog en de financiering van de rechtspraak staat onder druk. Het onderzoek evalueert de mogelijkheden en gevolgen van alternatieve wijzen van financiering van civiele procedures en een andere kostenverdeling in een aantal landen en op Europees niveau. Lees meer over het onderzoek van prof.dr. Xandra Kramer

Antoinette Maassen van den Brink, fotograaf: Sacha de Boer
Sacha de Boer

Waarom vrouwen vooral migraine krijgen

Migraine is een sterk invaliderende aandoening, vooral voor vrouwen. Daar bovenop is het een belangrijke cardiovasculaire risicofactor. Het project Een hoofdpijn dossier vol cardiovasculair risico van dr. Antoinette Maassen van den Brink, farmacoloog bij het Erasmus MC, onderzoekt waarom vooral vrouwen migraine krijgen, hoe vrouwen specifiek behandeld kunnen worden en hoe hun cardiovasculair risico te verkleinen is. Daarbij wordt gelet op cardiovasculaire bijwerkingen van antimigraine medicatie. Lees meer over het onderzoek van Antoinette Maassen van den Brink.

Over Vici

In totaal dienden in deze Vici-ronde 242 onderzoekers een onderzoeksproject in voor financiering. Kramer en Maassen van den Brink behoren tot de 32 gehonoreerde aanvragers. Vici biedt onderzoekers de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Professor
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

De foto van Antoinette Maassen van den Brink is gemaakt door Sacha de Boer.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen