Zeer beperkt aantal samenwerkingen tussen EUR en fossiele industrie

Campus Woudestein garden on a sunny day.
Students sitting at a table at the campus

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in kaart gebracht welke relaties de universiteit heeft met organisaties die een positieve dan wel negatieve impact hebben op het klimaat en ecosystemen. Het aantal formele samenwerkingen met organisaties met een negatieve impact op het klimaat en ecosystemen blijkt zeer beperkt: van de 61.393 formele samenwerkingen is zo’n 0,05% met partners die een negatieve impact hebben.

Met hulp van een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau heeft de EUR in kaart gebracht hoeveel formele samenwerkingen de EUR heeft gehad in de periode 2018-2022 op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Ook is onderzocht hoeveel van die organisaties een positieve of negatieve impact op het klimaat en ecosystemen hebben, aan de hand van zeven openbaar beschikbare lijsten van diverse (inter)nationaal erkende autoriteiten.

In totaal werden 61.393 formele samenwerkingen gevonden tussen EUR en externe partijen. 33 van die samenwerkingen waren met organisaties met een negatieve impact op het klimaat en ecosystemen. In 103 gevallen werkte de EUR samen met organisaties met een positieve impact. Het merendeel van beide groepen betreft debiteuren (afnemers), waaronder cursisten van een postacademische cursus of opleiding waarvoor de betreffende organisatie heeft betaald.

Medewerker zit buiten en kijkt op zijn smarthpone.
Alexander Santos Lima

Verreweg de meeste samenwerkingen (61.257) zijn met partners die niet voorkomen op de gebruikte lijsten met organisaties die een positieve dan wel negatieve impact hebben op klimaat- en ecosystemen. De aard en financiële omvang van de samenwerkingen is nog niet in kaart gebracht. 

Het is van groot belang om de medewerkers en studenten van onze universiteit de kans te geven om hun inzichten, ervaringen en dilemma’s met betrekking tot dit onderwerp te delen. Een van de vragen die leeft is bijvoorbeeld in hoeverre het wenselijk is om voorwaarden te stellen aan samenwerkingen.

De universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid dit najaar bieden de mogelijkheid voor gesprekken hierover. De opbrengsten van die dialogen vormen de input voor nieuwe beleidsvoorstellen en actieplannen, uitmondend in een hernieuwde duurzaamheidsstrategie voor de universiteit.

Bekijk hier de eerste bevindingen van het onderzoek naar samenwerkingsrelaties tussen EUR en externe partners.

Contactinformatie

Pers en Media

E-mailadres
press@eur.nl
Gerelateerde content
Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek en banden met de fossiele industrie zijn enkele onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de duurzaamheidsdialogen.
A view of our campus with the faculties flags
De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Met de verklaring scherpt de universiteit haar eigen duurzame ambities aan.
Gerelateerde links
Meer informatie over en de data van de duurzaamheidsdialogen in najaar 2023 (intranet)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen