Minors

94 resultaten

 • Alternative Investments: Beyond Stocks and Bonds

  For creating a well-diversified portfolio that could sustain financial turmoil, it is important to have knowledge not only about investments in traditional markets (stocks and bonds) but also in markets of other asset classes (i.e. the pros and cons of alternative investment categories such as hedge funds, commodities, and currencies) to have a successful career in finance. The aim of this course is to provide students with more than just that basic knowledge of investment possibilities outside the traditional markets for stocks and bonds.

 • Arbeidsrecht en Reorganisatie

  In de minor Arbeidsrecht & Reorganisatie staan de arbeidsrechtelijke consequenties van een reorganisatie centraal. De hoofdonderwerpen die tijdens deze minor aan bod komen zijn medezeggenschap, cao-recht, (collectief) ontslag, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming. Deze onderwerpen zullen de revue passeren in zowel de inhoudelijke colleges van de vakdocenten als in de colleges van verschillende gastdocenten. Tijdens de minor gaan de studenten in groepsverband aan de slag met het uitwerken van een reorganisatiedossier. Het reorganisatiedossier is gebaseerd op praktijksituaties en elk reorganisatiedossier is gekoppeld aan een bestaand bedrijf. De studenten zullen gedurende de minor twee keer een bezoek brengen aan het bedrijf dat aan hun projectgroep is gekoppeld. Zo maken de studenten kennis met het bedrijf en nemen zij een kijkje in de praktijk.

 • Arts and Culture Studies

  Have a look behind the scenes in the world of art and culture. How is art produced? Who are stakeholders? Which changes take places (in society and art) and how doe these affect the art (world)?

 • Beleid en Management in de Publieke Sector

  Deze minor is een inleiding in de bestuurskunde en geeft inzicht in de twee belangrijkste onderdelen van deze discipline:

  1) hoe beleid tot stand komt (‘module beleid’); en
  2) wat specifiek is aan management in een publieke context (‘module publiek management’).

  Er is zowel aandacht voor de kern van de bestuurskunde (het openbaar bestuur) als voor belangrijke publieke sectoren zoals bijvoorbeeld  zorg en onderwijs en de rol van zelforganisatie door burgers.

 • Computer Science

  Have you ever wondered how one can use computers to process data for business analytics? Do you want to perform advanced computational analysis for your thesis? Then, this minor is for you. In the Computer Science minor students learn Computer Science techniques that allow to store, manipulate, and process business data. Among these techniques we distinguish Java programming techniques, relational database techniques, and data mining techniques. In addition, by means of cases, these techniques will be applied in the context of business intelligence.  

 • Creative Economy

  Interested in the world of culture, art, media? This minor is about that world, about art and money, about creativity and organisation, about the role of the cultural sector in the economy.

 • Criminology

  Crime might seem like an easy concept to grasp (e.g. murder), but many phenomena are in the twilight zone between the legal and the illegal (e.g. ecological damage). Some acts are criminalized, others are awful but lawful. This broadening minor deals with a diverse range of crimes, their causes, and their offenders and victims. In addition to understanding crime, the minor explores a variety of actual and suitable approaches to deal with crime, ranging from criminal law to social prevention. Contemporary developments in criminology and current issues run as a thread through this minor.

 • Cross-Cultural Psychology

  With increasing globalization, we more and more get in touch with different cultures. In a city such as Rotterdam, where people over a 100 countries live and work, knowledge and skills in cross-cultural contacts has become essential. This minor deals with various important themes across psychological disciplines, including emotions and psychopathology in different cultures, cultural differences in education and in attachment, working in intercultural teams, well-being of expatriates and immigrants, and problems in conducting cross-cultural research and assessment.

 • De Sociologische Blik

  In deze minor ontwikkel je een sociologische blik. Je verdiept je in de hoofdvragen van de sociologie aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken, waaronder globalisering, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en de arbeidsmarkt, gender, en groepsidentiteiten. Je leert om verschillende sociologische theorieën en manieren van kijken op die vraagstukken toe te passen. Daarnaast geeft deze minor je de gelegenheid om een invloedrijk sociologisch werk te bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied.

 • De Werking van de Hersenen: Van Neuron tot Vrije Wil

  Deze minor geeft je een goed inzicht in de organisatie en werking van de hersenen. Daarvoor beginnen we bij de basis: de hersencel (het neuron). Dan bekijken we hoe informatie de weg "omhoog" vindt, wordt verwerkt (emoties, vrije wil) en leidt tot motoriek (ons gedrag). Zo ontwikkel je een toenemend begrip van de werking van de hersenen. Als dat lukt (moet je wel voor werken), ben je na deze minor niet alleen in staat om allerlei neurowetenschappelijke beweringen op waarde te schatten - belangrijk voor toekomstige ontwikkelingen op je eigen vakgebied - maar heb je ook een prachtige ontdekkingsreis meegemaakt.