Assessment Spaans

Een taalassessment is bedoeld om je taalbeheersingsniveau vast te stellen. Het resultaat kun je gebruiken om bijvoorbeeld aan te tonen bij je faculteit dat je aan de taaleisen voldoet om op exchange te gaan of om je in te kunnen schrijven voor een Masterstudie. Je kunt het assessment ook gebruiken als je je huidige taalniveau aan moet tonen bij je werkgever.

Wat kun je verwachten?

Een taalassessment bestaat uit een mondelinge toets van ongeveer 15 minuten en een schriftelijke toets van 1 uur. Als alle resultaten zijn verwerkt, ontvang je een verklaring waarin staat vermeld op welk CEFR-niveau je de taal beheerst. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Mocht je assessment aantonen dat je nog niet op het niveau zit dat je nodig hebt, dan kun je je met het resultaat van het assessment inschrijven voor een taalcursus.

Aanmelden?

Het LTC organiseert assessments alleen op aanvraag en alleen tijdens de maanden september t/m juni van een academisch jaar. De kosten voor een assessment bedragen € 85,- en de verklaring is één jaar geldig. Je taalbeheersing kan dan immers verbeterd of verslechterd zijn.

Wil je een assessment aanvragen? Stuur dan een e-mail met je verzoek naar ltc@eur.nl.

Wanneer vinden de eerstvolgende assessments Spaans plaats?

Je kunt je inschrijven voor een assessment Spaans via het rooster en kiezen uit één van de beschikbare tijdslots. Klik op de toetsperiode van het desbetreffende onderdeel om bij het rooster te komen. Let op! Het rooster is alleen zichtbaar in de periode dat er kan worden ingeschreven. Je kunt je ook voor dit assessment inschrijven als je je niveau wilt laten toetsen voor de toelating tot het masterprogramma van CEMS. De eerstvolgende ronde vindt plaats op:

OnderdeelDatumInschrijfdeadline
Mondelinge toetsMaandag 15 januari 2018
tussen 10.00-14.00 uur 
(rooster komt eerste week januari online te staan)
Woensdag 10 januari 2018,
13.00 uur
Schriftelijk toetsMaandag 15 januari 2018
14.30-15.30 uur
Apart inschrijving is niet nodig

Nadat je je via het rooster hebt ingeschreven, kun je betalen via de webshop.