Veelgestelde vragen

Het Taal- & Trainingscentrum biedt 3x per jaar taalcursussen aan (oktober t/m december, januari t/m maart en april t/m juni). 

Onze cursussen zijn voor studenten, medewerkers en externen. We vragen wel een academische achtergrond (HBO/WO).

Inschrijven voor een cursus, intake, assessment of workshop gaat via onze webshop in Osiris. Je kunt inloggen met je studenten-ERNA of er een aanmaken als je die nog niet hebt. Bekijk de onderstaande video voor een uitgebreide uitleg over inschrijven via Osiris.

Let op: bij een intake of assessment is het soms ook vereist om een afspraak te maken voor een tijdsslot. Dit kan via de link op de intake en assessment-pagina. 

 

 

Hoe werkt inschrijven?

LTC | How to register for a course

De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, tenzij anders aangegeven. Bij minder dan 12 deelnemers behoudt LTC het recht om een cursus te annuleren. 

De cursus wordt afgesloten met een examen. Je ontvangt een certificaat na afloop als je voor alle examenonderdelen een ‘ pass’ haalt. 

De cursussen vinden plaats op Campus Woudestein of worden online (via Zoom) aangeboden. De meeste cursussen zijn in de avond.

Je mag je, tijdens het volgen van een cursus, alvast inschrijven voor het vervolgniveau in de volgende periode. Ook als de uitslag van het examen nog niet zeker is. Is de deadline verstreken en heb je het voorgaand niveau niet gehaald, dan annuleren we je inschrijving en krijg je je geld terug.  

 

Ongeveer 2 maanden voor de startdatum zal het rooster worden gepubliceerd op de website en kan je je inschrijven. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor een reminder (voor de cursus van jouw voorkeur) via de website www.eur.nl/ttc.

Dit kan tot aan de inschrijfdeadline. Dan krijg je het cursusbedrag teruggestort. Na de deadline is restitutie helaas niet meer mogelijk. 

Bij minder dan 12 inschrijvingen heeft de LTC het recht om een cursus te annuleren. Je wordt hierover geïnformeerd en je zal een restitutie ontvangen. 

Als je geen beginner meer bent en op een hoger niveau in wilt stromen, is een intake verplicht. Een intake is een kort gesprek (via Zoom) met de docente en kost 5 euro (SP en NL). De intake voor Engels bestaat uit een gesprek en een schrijftoets en kost 50 euro. 

Met een intake (kort gesprekje met een docent; en voor Engels nog een korte schrijfopdracht) wordt bepaald in welke cursus je kan instromen. Een assessment bestaat uit een mondeling en schrijftoets; en voor Engels ook "Quick Placement Test". Na een assessment ontvang je een level statement, die je bv. kan gebruiken voor mastertoelating.

Aanwezigheid is niet verplicht, wel raadzaam. Indien je een cursus voor een ‘ elective’  volgt, wordt er een aanwezigheidsplicht vanuit de faculteit gesteld.

Als je door één onvoldoende de cursus niet haalt, heb je de mogelijkheid om dat deel van het examen opnieuw af te leggen*. Herkansing is slechts één keer mogelijk. Bij twee of meer onvoldoendes is herkansing niet mogelijk. In dat geval moet u de cursus opnieuw volgen. Je kunt een herkansing aanvragen via ltc@eur.nl

Nederlands

Als je de cursus niet haalt vanwege één onvoldoende onderdeel, dan heb je de mogelijkheid om dat deel van het examen opnieuw te doen in de volgende examenperiode. Je mag een onderdeel één keer herkansen. Indien je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om te herkansen; in dat geval moet je de cursus opnieuw doen. De kosten voor de verschillende onderdelen zijn als volgt:

 • Schrijven: € 35
 • Lezen: € 35
 • Luisteren: € 35
 • Spreken: € 35

Engels 

Als je de cursus met één onvoldoende haalt, krijg je de kans om dat deel van het examen opnieuw af te leggen in de volgende examenperiode. Het is alleen mogelijk om een herexamen te doen voor het leesgedeelte of het schrijfgedeelte van het examen, niet voor het spreekgedeelte. Je kunt alleen een herexamen doen voor het deel waarvoor je bent gezakt en je mag slechts één keer een herexamen doen. Als je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om een herexamen te doen; in dat geval moet je de cursus opnieuw volgen. De kosten voor de verschillende onderdelen of het herexamen zijn als volgt:

 • Schrijven: € 40 
 • Lezen: € 40

Spaans 

Als je de cursus met één onvoldoende haalt, krijg je de kans om dat deel van het examen opnieuw af te leggen in de volgende examenperiode. Het is slechts één keer mogelijk om een herexamen te doen. Je kunt alleen een herexamen doen voor het deel waarvoor je bent gezakt. Als je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om een herexamen te doen; in dat geval moet je de cursus opnieuw volgen. De kosten voor de verschillende onderdelen of het herexamen zijn als volgt: 

 • Schrijven (Expresión Escrita): € 35,- 
 • Lezen (Expresión Lectora): € 35,- 
 • Grammatica en Woordenschat: € 35,- 
 • Luisteren (Comprensión Auditiva): € 35,- 
 • Mondelinge Uiting/Interactie: € 35,-

Overige talen
Als je zakt voor een cursus (totaalcijfer lager dan 5.5 of "fail") of niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het examen, kun je in de eerstvolgende examenperiode van het LTC (aan het eind van de eerstvolgende cursusperiode) een herexamen doen, mits je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 • Je kunt het afsluitende examen van een cursus slechts éénmaal herkansen.
 • Luistertoetsen of mondelinge toetsen kunnen niet worden herkanst.
 • De kosten van een herkansing bedragen € 50,-

Bij ELS worden de cursussen gegeven door studenten, bij LTC door gekwalificeerde docenten. De cursussen bij LTC worden tevens afgesloten met een examen en een officieel certificaat.

De cursussen worden voornamelijk gegeven in de taal zelf. Daarnaast wordt Engels gebruikt als instructietaal.  

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze naast de wekelijkse contacturen circa 3 uur per week aan zelfstudie besteden. 

Het cursusmateriaal is bij de meeste cursussen niet inbegrepen. In de bevestiging informeren we je over de details. 

We hanteren verschillende tarieven voor studenten, medewerkers en externen. Hiervoor verwijzen we je naar de onderstaande link:

 

Indien je een taalcursus wilt inzetten voor een elective, en in aanmerking wilt komen voor ECTS, raden we je aan contact op te nemen met je faculteit om te weten wat de exacte regeling is of kijk op de onderstaande link. In de meeste gevallen ontvang je voor een cursus van 25 lesuren 2,5 EC. 

DIt gebeurt bijna nooit aangezien een intake verplicht is en het juiste instapniveau bepaalt. Mocht een niveau toch onjuist blijken, stuur dan een mail naar ltc@eur.nl. Wij overleggen met de docent. Wijzigen is alleen mogelijk als er plek is in een andere groep.  

Je schrijft zelf in voor de cursus via de website. Bij de optie betaling kies je voor ‘overigen op rekening’.  Je betaalt dan 2,50 inschrijfkosten. Stuur vervolgens een mailtje naar ltc@eur.nl met de gegevens van je werkgever (naam bedrijf, adres, contactpersoon en mailadres). Na de start van de cursus sturen wij de factuur.  

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen