Veelgestelde vragen

Cursussen

Het Taal- & Trainingscentrum biedt de meeste taalcursussen 3x per jaar aan (oktober t/m december, januari t/m maart en april t/m juni). Voor batchcursussen zijn de tijdsperioden verschillend. Voor sommige talen bieden wij ook zomercursussen aan. Kijk op onze website voor het exacte programma per taal.

Houd er rekening mee dat het eindexamen van een taalcursus in een aparte sessie plaatsvindt. Dit is op een vooraf bepaalde datum en is te vinden in het cursusrooster op de betreffende webpagina. Bij sommige cursussen Engels is er geen eindexamen aan het einde van de cursus. Studenten moeten alle opdrachten, quizzen, de presentatie, de eindleestoets en de eindschrijfopdracht voltooien om voor de cursus te slagen.

Onze cursussen zijn voor studenten, medewerkers en externen. We vragen wel een academische achtergrond (HBO/WO).

Inschrijven voor een cursus, intake, assessment of workshop gaat via onze webshop in Osiris. Je kunt inloggen met je studenten-ERNA of er een aanmaken als je die nog niet hebt. Bekijk de onderstaande video voor een uitgebreide uitleg over inschrijven via Osiris.

Let op: bij een intake of assessment is het soms ook vereist om een afspraak te maken voor een tijdsslot. Dit kan via de link op de intake en assessment-pagina. 

 

 

Hoe werkt inschrijven?

LTC | How to register for a course

De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, tenzij anders aangegeven. Bij minder dan 12 deelnemers behoudt LTC het recht om een cursus te annuleren. 

De meeste van onze cursussen worden afgesloten met een examen. Bij sommige cursussen Engels is er geen eindexamen aan het einde van de cursus. Studenten moeten alle opdrachten, quizzen, de presentatie, de eindleestoets en de eindschrijfopdracht voltooien om in aanmerking te komen voor het vak. Als je voor alle examenonderdelen slaagt, ontvang je na voltooiing een certificaat.

De cursussen vinden plaats op Campus Woudestein of worden online (via Zoom) aangeboden. De meeste cursussen zijn in de avond.

Je mag je, tijdens het volgen van een cursus, alvast inschrijven voor het vervolgniveau in de volgende periode. Ook als de uitslag van het examen nog niet zeker is. Is de deadline verstreken en heb je het voorgaand niveau niet gehaald, dan annuleren we je inschrijving en krijg je je geld terug.  

 

Ongeveer 2 maanden voor de startdatum zal het rooster worden gepubliceerd op de website en kan je je inschrijven. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor een reminder (voor de cursus van jouw voorkeur) via de website www.eur.nl/ttc.

Dit kan tot aan de inschrijfdeadline. Dan krijg je het cursusbedrag teruggestort. Na de deadline is restitutie helaas niet meer mogelijk. 

Als het minimum aantal inschrijvingen niet behaald wordt, heeft het LTC het recht om een cursus te annuleren. Je wordt hierover geïnformeerd en je zal een restitutie ontvangen. 

Aanwezigheid is niet verplicht, maar wel aan te raden. Om goed voorbereid te zijn op het examen, raden we je aan om zoveel mogelijk naar de lessen te komen.

Als je toch een les moet missen, dien je dit per e-mail aan de docent te melden.

Let op: de laatste les bestaat uit een mondelinge toets en een luistertoets. Om te slagen voor een taalcursus dien je op die dag aanwezig te zijn.

Als je door één onvoldoende de cursus niet haalt, heb je de mogelijkheid om dat deel van het examen opnieuw af te leggen*. Herkansing is slechts één keer mogelijk. Bij twee of meer onvoldoendes is herkansing niet mogelijk. In dat geval moet u de cursus opnieuw volgen. Je kunt een herkansing aanvragen via ltc@eur.nl

Nederlands

Als je de cursus niet haalt vanwege één onvoldoende onderdeel, dan heb je de mogelijkheid om dat deel van het examen opnieuw te doen in de volgende examenperiode. Je mag een onderdeel één keer herkansen. Indien je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om te herkansen; in dat geval moet je de cursus opnieuw doen. De kosten voor de verschillende onderdelen zijn als volgt:

 • Schrijven: € 35
 • Lezen: € 35
 • Luisteren: € 35
 • Spreken: € 35

Engels 

Als je de cursus met één onvoldoende haalt, krijg je de kans om dat deel van het examen opnieuw af te leggen in de volgende examenperiode. Het is alleen mogelijk om een herexamen te doen voor het leesgedeelte of het schrijfgedeelte van het examen, niet voor het spreekgedeelte. Je kunt alleen een herexamen doen voor het deel waarvoor je bent gezakt en je mag slechts één keer een herexamen doen. Als je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om een herexamen te doen; in dat geval moet je de cursus opnieuw volgen. De kosten voor de verschillende onderdelen of het herexamen zijn als volgt:

 • Schrijven: € 40 
 • Lezen: € 40

Spaans 

Als je de cursus met één onvoldoende haalt, krijg je de kans om dat deel van het examen opnieuw af te leggen in de volgende examenperiode. Het is slechts één keer mogelijk om een herexamen te doen. Je kunt alleen een herexamen doen voor het deel waarvoor je bent gezakt. Als je twee of meer onvoldoendes hebt, is het niet mogelijk om een herexamen te doen; in dat geval moet je de cursus opnieuw volgen. De kosten voor de verschillende onderdelen of het herexamen zijn als volgt: 

 • Schrijven (Expresión Escrita): € 35,- 
 • Lezen (Expresión Lectora): € 35,- 
 • Grammatica en Woordenschat: € 35,- 
 • Luisteren (Comprensión Auditiva): € 35,- 
 • Mondelinge Uiting/Interactie: € 35,-

Overige talen
Als je zakt voor een cursus (totaalcijfer lager dan 5.5 of "fail") of niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het examen, kun je in de eerstvolgende examenperiode van het LTC (aan het eind van de eerstvolgende cursusperiode) een herexamen doen, mits je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 • Je kunt het afsluitende examen van een cursus slechts éénmaal herkansen.
 • Luistertoetsen of mondelinge toetsen kunnen niet worden herkanst.
 • De kosten van een herkansing bedragen € 50,-

De cursussen worden voornamelijk gegeven in de taal zelf. Daarnaast wordt Engels gebruikt als instructietaal.  

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze naast de wekelijkse contacturen circa 3 uur per week aan zelfstudie besteden. 

Het cursusmateriaal is meestal niet inbegrepen bij de cursussen. In de bevestiging informeren we je over de details. 

We hanteren verschillende tarieven voor studenten, medewerkers en externen. Hiervoor verwijzen we je naar de onderstaande link:

 

Indien je een taalcursus wilt inzetten voor een elective, en in aanmerking wilt komen voor ECTS, raden we je aan contact op te nemen met je faculteit om te weten wat de exacte regeling is of kijk op de onderstaande link. In de meeste gevallen ontvang je voor een cursus van 25 lesuren 2,5 EC. 

DIt gebeurt bijna nooit aangezien een intake verplicht is en het juiste instapniveau bepaalt. Mocht een niveau toch onjuist blijken, stuur dan een mail naar ltc@eur.nl. Wij overleggen met de docent. Wijzigen is alleen mogelijk als er plek is in een andere groep.  

Je schrijft zelf in voor de cursus via de website. Bij de optie betaling kies je voor ‘overigen op rekening’.  Je betaalt dan 2,50 inschrijfkosten. Stuur vervolgens een mailtje naar ltc@eur.nl met de gegevens van je werkgever (naam bedrijf, adres, contactpersoon en mailadres). Na de start van de cursus sturen wij de factuur.  

Een herkansing vraag je aan via het office van het Taal- & Trainingscentrum.

Nederlands

Als je met één onvoldoende zakt voor het vak, heb je de mogelijkheid om dat deel van het examen opnieuw af te leggen in de volgende examenperiode. Het is slechts één keer mogelijk om een herkansing te doen. Je kunt alleen een herkansing maken van het onderdeel waarvoor je bent gezakt. Bij twee of meer onvoldoendes is het niet mogelijk om een herkansing te doen. In dat geval moet je de cursus opnieuw volgen. De kosten voor de verschillende onderdelen of de herkansing zijn als volgt:

 • Schrijven: € 35
 • Lezen: € 35
 • Luisteren: € 35
 • Mondeling: € 35

Alle overige talen

Mocht je niet slagen (totaalcijfer lager dan 5,5) of verhinderd zijn op je examendatum, dan kun je een hertentamen doen tijdens het examen van de volgende blokperiode.

 • Je kunt de herkansing maar één keer doen.
 • U kunt geen luister- of mondelinge toetsen herkansen, alleen de laatste schriftelijke toets.

De kosten van een herkansing zijn € 50,-

Er zijn enkele regels waar cursisten zich aan moeten houden:

 • Kom a.u.b. op tijd, ook na de pauze.
 • Tijdens lessen en examens moet je volledig zichtbaar zijn op het scherm.
 • Deelnemers moeten hun microfoon gedempt houden. U kunt het dempen opheffen met toestemming van de docent. 
 • Bij wangedrag krijgt de deelnemer een schriftelijke waarschuwing; indien het wangedrag aanhoudt zal verwijdering van de cursus volgen.
 • De Zoom-lessen worden niet opgenomen.

Bij ELS worden de cursussen gegeven door studenten, bij LTC door gekwalificeerde docenten. De cursussen bij LTC worden tevens afgesloten met een examen en een officieel certificaat.

Intakes & Assessments

Als je geen beginner meer bent en op een hoger niveau in wilt stromen, is een intake verplicht. Een intake is een kort gesprek (via Zoom) met de docente en kost 5 euro (SP en NL). De intake voor Engels bestaat uit een gesprek en een schrijftoets en kost 55 euro. 

Met een intake (kort gesprekje met een docent; en voor Engels nog een korte schrijfopdracht) wordt bepaald in welke cursus je kan instromen. Een assessment bestaat uit een mondeling en schrijftoets; en voor Engels ook "Quick Placement Test". Na een assessment ontvang je een level statement, die je bv. kan gebruiken voor mastertoelating. Let op en check of het LTC assessment geaccepteerd wordt door jou studieprogramma/faculteit. 

Indien je binnen een jaar deelneemt aan een taalcursus, wordt 50% van de assessment/intakekosten binnen 3 weken na aanvang van jouw cursus terugbetaald.

Een intake Engels kost € 55,- en is geldig voor een periode van een jaar. Als je binnen een jaar deelneemt aan een taalcursus, wordt binnen 3 weken na aanvang van je cursus 50% van de intakekosten (€ 42,50) teruggestort.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen