De Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het van groot belang dat medewerkers en studenten kunnen functioneren in een prettige en stimulerende werk- en studiesfeer. Toch kan het vóórkomen dat een medewerker of een student zich binnen de universiteit niet met voldoende respect bejegend voelt. Soms is daarbij sprake van seksuele intimidatie, andere keren van pesten of discriminatie, soms ook van fysieke agressie. Daarom is er specifiek beleid tegen ongewenst gedrag. 

Er is een netwerk van vertrouwenspersonen voor medewerkers en voor studenten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen