Algemene informatie

Students on campus Erasmus University Rotterdam

EUR Holding ondersteunt interactief de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten die gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van de EUR. Dit gebeurt vanuit het besef dat alleen hoge kwaliteit het resultaat en daarmee het voortbestaan van de organisatie garandeert.

De doelstellingen van EUR Holding zijn als volgt:

  1. Het realiseren en implementeren van de beheersorganisatie ‘EUR Holding en haar werkmaatschappijen’ zoals die vastgelegd is in bestuursconvenanten tussen de genoemde partijen en de EUR.
  2. Het vergroten van academische, en maatschappelijk relevante uitstraling van de werkmaatschappijen en de EUR als totaliteit.
  3. Het onder de aandacht brengen bij faculteiten van de mogelijkheden tot stimuleren en koesteren van ondernemerschap door wetenschappers binnen de werkmaatschappijen in het bijzonder en binnen de EUR in zijn algemeenheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen