Klachtencommissie

EUR Holding BV kent een Klachtencommissie, de Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden (COOM). Deze onderzoekt, beoordeelt en behandelt alle schriftelijke klachten inzake ongewenste omgangsvormen en behandelt meldingen over (vermoede) misstanden die binnen EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen gesignaleerd worden. Ze geeft op basis van haar bevindingen de Directeur van de desbetreffende BV / EUR Holding BV haar oordeel en een advies over eventueel te treffen maatregelen. Als de Directeur zelf betrokken is in de klacht (als klager of beklaagde) dan neemt de voorzitter van de Raad van Commissarissen de rol van de Directeur over.

Leden van de COOM

Voorzitter:  Prof. dr. Laurens Winkel
Vice-voorzitter:Prof. dr. Muel Kaptein
Leden:Prof. dr. Joop Hartog
  dr. Gera Noordzij
 Prof. mr. dr. Sanne Taekema
Secretaris:Mr. Job van Maurik
  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen