Integriteitsbeleid

EUR Holding en haar werkmaatschappijen streven ernaar een integere organisatie te zijn. Een integere organisatie voldoet zoveel mogelijk aan voorwaarden om personen binnen die organisatie, individueel en collectief, te stimuleren zich te houden aan de gezamenlijk vastgestelde normen en waarden. Deze normen en waarden vormen de basis van gedragsregels.

Niet alleen de regels van EUR Holding en haar werkmaatschappijen zijn daarbij van belang. De naleving van wet- & regelgeving, daaronder begrepen de al dan niet ongeschreven regels behorende bij een professie, vallen eveneens onder de vereiste integriteit van allen die betrokken zijn bij EUR Holding en haar werkmaatschappijen.

Voorts wordt belang gehecht aan persoonlijke integriteit van al deze betrokkenen, wat te maken heeft met het voldoen aan algemene gedragsnormen zoals fatsoen, eerlijkheid en openheid.

EUR Holding en haar werkmaatschappijen hebben de volgende Gouden Gedragsregels gedefinieerd, met de doelstelling aldus te komen tot een gemeenschappelijke definitie van integer gedrag:

 • We gedragen ons volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen.
 • We houden ons aan academische codes en reglementen alsook aan de algemene wet- en regelgeving.
 • We gaan zorgvuldig om met financiën, bedrijfseigendommen en informatie.
 • We ondersteunen collega’s zo veel mogelijk en werken hen zeker niet tegen.
 • We doen over collega’s, studenten en opdrachtgevers nooit (bewust) onjuiste mededelingen.
 • We volgen bij ons onderwijs en onderzoek de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018.
 • De inhoud van ons contractonderwijs kan in overleg met, maar nooit uitsluitend door een opdrachtgever worden bepaald.
 • We baseren de beoordeling van studieprestaties op expliciete en vooraf bekendgemaakte criteria.
 • We handelen onafhankelijk en voorkomen dat zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling of van beïnvloeding ontstaat.

Voor de naleving van het integriteitsbeleid bestaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid:

 1. EUR Holding wijst Vertrouwenspersonen aan, voorziet in een klachtenprocedure en stelt een onafhankelijke klachtencommissie in.
 2. De directie en de raad van commissarissen van alle werkmaatschappijen monitoren de werking van het integriteitsbeleid en bewerkstelligen permanente aandacht voor het integriteitsbeleid binnen de aan een werkmaatschappij verbonden organisatie(s).
 3. Leidinggevenden tonen hun betrokkenheid ten aanzien van integriteit, in zowel eigen gedrag als in reactie op het gedrag van anderen.
 4. Medewerkers reflecteren op wat integriteit betekent in hun werkpraktijk en dragen actief bij aan het bespreekbaar maken in hun organisatie van eventuele dilemma’s.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen