Integriteitsbeleid

Deze website bevat informatie over het integriteitsbeleid bij EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen. Vertrekpunt is dat alle betrokkenen in een plezierige en veilige omgeving kunnen werken en studeren. Stimulering van personen binnen de organisatie om zich integer te gedragen en elkaar daarop aan te spreken staat centraal in het beleid. Vragen over integriteit kunnen worden besproken met een Vertrouwenspersoon en er is voorzien in een formele meldings- en klachtenprocedure.

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen

Vermoedens van misstanden

Vermoedens van misstanden

Infographic veilige werkomgeving

Bekijk de infographic

Infographic wetenschappelijke integriteit

Bekijk de infographic