College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het College bestaat uit: prof.dr. Ed Brinksma, prof.dr. Annelien Bredenoord en dr. Ellen van Schoten RA.

Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR. 

 • Voorzitter: Prof.dr. H. (Ed) Brinksma

  Ed Brinksma is per 1 september 2020 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Hij is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, houdt zich bezig met het strategisch beleid, de internationale aangelegenheden en hij onderhoudt diverse externe contacten, onder meer met de overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. 

  Eerder was Ed Brinksma President van de Technische Universiteit van Hamburg en rector magnificus van de Universiteit Twente, waar hij nu nog hoogleraar Computer Science (Formal Methods of Embedded Systems) is.

  Bekijk Brinksma's profiel of de nevenfuncties van de voorzitter.

 • Rector magnificus: Prof.dr. A.L. (Annelien) Bredenoord

  Annelien Bredenoord is sinds 1 oktober 2021 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting.

  Bekijk Bredenoord's profiel

 • Vice-voorzitter: Dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA

  Ellen van Schoten is als vice-voorzitter sinds 1 januari 2021 het derde lid van het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en de centrale diensten Finance, Human Resources, Real Estate & Facilities en Information Technology.

  Bekijk Van Schoten’s profiel of lees meer over haar nevenfuncties.

 • Secretaris: A.M. (Ann) O'Brien MBA

  Ann O'Brien is secretaris van het College van Bestuur. Ze is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de keten van bestuurlijke besluitvorming op instellingsniveau en adviseert het College van Bestuur bij strategische beslissingen. Tevens fungeert ze als secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies. De functie van secretaris van het College van Bestuur combineert O'Brien met de functie van directeur Algemeen Bestuursdienst.

  O’Brien (1961) is van Ierse oorsprong en woont sinds 1984 in Nederland. Zij studeerde Natural Sciences aan het University College in Cork en behaalde een MBA aan de University of Durham.
  Na een carrièrestart als biochemicus werkte O’Brien achtereenvolgens bij het VUmc, Elsevier Science en de TU Delft. In Delft was zij onder meer afdelingshoofd Marketing & Communicatie voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen en senioradviseur Internationalisatie & Internationale Marketing. Voordat zij bij Erasmus Universiteit Rotterdam ging werken, in augustus 2016, was zij adjunct-directeur, zakelijk directeur en lid van het algemeen bestuur van het T.M.C. Asser Instituut.

Secretariaat

Marlou Deckers-Reid
Personal Assistent Voorzitter CvB
Erasmus Building, A2-07
Laurèl Manden-Hendriks
Personal assistent Rector Magnificus
Erasmus Building, A2-07
Jeanette Kars
Personal assistant Vice-voorzitter College van Bestuur
A2-07
Bibi van der Hijde
Personal Assistent Secretaris CvB / Directeur ABD
Erasmus Building, A2-07

Pers- en interviewverzoeken

Rateb Abawi
Rateb Abawi
Woordvoerder
Sanders Building, 4e verdieping
Lydia Datema
Persvoorlichter
Sanders Building, 4e verdieping

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen