College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het College bestaat uit: prof. dr. Ed Brinksma en prof. dr. Rutger Engels (rector magnificus).

Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR. 

 • Ed Brinksma

  Prof. dr. H. (Ed) Brinksma

  Ed Brinksma is per 1 september 2020 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Hij is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, houdt zich bezig met het strategisch beleid, de internationale aangelegenheden en hij onderhoudt diverse externe contacten, onder meer met de overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. 

  Eerder was Ed Brinksma President van de Technische Universiteit van Hamburg en rector magnificus van de Universiteit Twente, waar hij nu nog hoogleraar Computer Science (Formal Methods of Embedded Systems) is.

  Bekijk Brinksma's profiel of de nevenfuncties van de voorzitter.

 • Rutger Engels portret

  Prof. dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus)

  Rutger Engels is sinds 15 juni 2018 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting.

  Rutger Engels is ook hoogleraar Developmental Psychopathology bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

  Bekijk Engels' profiel of de nevenfuncties van de rector magnificus.

 • Ann O'Brien

  Secretaris: A.M. (Ann) O'Brien MBA

  Ann O'Brien is secretaris van het College van Bestuur. Ze is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de keten van bestuurlijke besluitvorming op instellingsniveau en adviseert het College van Bestuur bij strategische beslissingen. Tevens fungeert ze als secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies. De functie van secretaris van het College van Bestuur combineert O'Brien met de functie van directeur Algemeen Bestuursdienst.

  O’Brien (1961) is van Ierse oorsprong en woont sinds 1984 in Nederland. Zij studeerde Natural Sciences aan het University College in Cork en behaalde een MBA aan de University of Durham.
  Na een carrièrestart als biochemicus werkte O’Brien achtereenvolgens bij het VUmc, Elsevier Science en de TU Delft. In Delft was zij onder meer afdelingshoofd Marketing & Communicatie voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen en senioradviseur Internationalisatie & Internationale Marketing. Voordat zij bij Erasmus Universiteit Rotterdam ging werken, in augustus 2016, was zij adjunct-directeur, zakelijk directeur en lid van het algemeen bestuur van het T.M.C. Asser Instituut.

Secretariaat

Marlou Deckers-Reid
Personal Assistent Voorzitter CvB
Erasmus Building, A2-07C/D
Laurèl Manden-Hendriks
Personal assistent Rector Magnificus
Erasmus Building, A2-07C/D
Bibi van der Hijde
Personal Assistent Secretaris CvB / Directeur ABD
Erasmus Building, A2-07C/D

Pers- en interviewverzoeken

Rateb Abawi
Rateb Abawi
Woordvoerder
Sanders Building, 4e verdieping
Meral van Leeuwen
Meral van Leeuwen
Persvoorlichter
Sanders Building, 4e verdieping