College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het College bestaat uit: drs. K.F.B. (Kristel) Baele (voorzitter), prof. dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus) en drs. R. (Roelien) Ritsema van Eck.

Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR.  

 • Drs. K.F.B. (Kristel) Baele (voorzitter)

  Drs. Kristel Baele hanteert sinds 1 december 2015 de voorzittershamer en is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden. Ze houdt zich onder meer bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en met de externe contacten van de Erasmus Universiteit.

  Bekijk Baele's profiel. De nevenfuncties van de voorzitter van het College van Bestuur staan in het Erasmus Nevenwerk Register.

 • Rutger Engels

  Prof. dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus)

  Rutger Engels is rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Engels is benoemd voor een periode van vier jaar.

  Rutger Engels is ook hoogleraar Developmental Psychopathology bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

  Bekijk Engels' profiel of de nevenfuncties van de rector magnificus.

 • Roelien Ritsema van Eck

  Drs. Roelien Ritsema van Eck

  Het derde lid van het College van Bestuur is Roelien Ritsema van Eck. Ze is per 1 november 2018 benoemd.

  Ritsema van Eck (1975) heeft binnen het College van Bestuur de portefeuille bedrijfsvoering (financiën, economisch beleid, terreinen en gebouwen en informatievoorzieningen). In die functie is ze verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale ondersteuning, het verder verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het verbinden van die bedrijfsvoering met de (strategische) doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

  Ritsema van Eck studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en International Management aan Oxford Brookes University. Van 1999 tot en met 2018 werkte ze bij ABN Amro, waar ze diverse functies vervulde, laatstelijk als directeur Real Estate & Facility Management.

 • Ondersteuning College van Bestuur

  A.M. (Ann) O'Brien

  Secretaris College van Bestuur/
  Directeur Algemene Bestuursdienst

  ann.obrien@eur.nl
  (010) 408 1644/-8758
  Erasmus Building A2-10

   

Secretariaat

Marlou Reid
Personal Assistent Voorzitter CvB
Erasmus Building, A2-07C/D
Bibi van der Hijde
Personal assistent rector magnificus
Erasmus Building, A2-07C/D
Mari Carmen Vallejo Andres
Secretaresse derde lid
Erasmus Building, A2-07C/D
Ada Noorlander
Secretaresse Directeur ABD/Secretaris CvB
Erasmus Building, A2-07C/D

Pers- en interviewverzoeken

Rateb Abawi
Woordvoerder
Sanders Building, 4e verdieping
Meral van Leeuwen
Persvoorlichter
Sanders Building, 4e verdieping