College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het College bestaat uit: drs. K.F.B. (Kristel) Baele (voorzitter), prof. dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus) en drs. R. (Roelien) Ritsema van Eck.

Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR.  

 • Kristel Baele

  Drs. K.F.B. (Kristel) Baele (voorzitter)

  Drs. Kristel Baele hanteert de voorzittershamer en is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad. Zij houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en met externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen.
  Zij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent en de Universitaire Instelling Antwerpen en volgde het Executive Management Program aan business school IMD in Lausanne. 
  Baele (1959) startte haar loopbaan in Nederland in 1991 aan de TU Delft. Zij werkte o.m. in het Hogere Beroepsonderwijs als vicevoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als interim-voorzitter van Hogeschool Leiden. Kristel Baele is per 1 december 2015 aangesteld bij de EUR. 

  Nevenfuncties voorzitter College van Bestuur

 • Rutger Engels

  Prof. dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus)

  Rutger Engels is rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Engels is benoemd voor een periode van vier jaar.

  Rutger Engels is ook hoogleraar Developmental Psychopathology bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

  Bekijk Engels' profiel of de nevenfuncties van de rector magnificus.

 • Portret CvB-lid Roelien Ritsema van Eck

  Drs. Roelien Ritsema van Eck

  Het derde lid van het College van Bestuur is Roelien Ritsema van Eck. Ze is per 1 november 2018 benoemd.

  Ritsema van Eck (1975) heeft binnen het College van Bestuur de portefeuille bedrijfsvoering (financiën, economisch beleid, terreinen en gebouwen en informatievoorzieningen). In die functie is ze verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale ondersteuning, het verder verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het verbinden van die bedrijfsvoering met de (strategische) doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

  Ritsema van Eck studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en International Management aan Oxford Brookes University. Van 1999 tot en met 2018 werkte ze bij ABN Amro, waar ze diverse functies vervulde, laatstelijk als directeur Real Estate & Facility Management.

Secretariaat

Erasmus Building, Woudestein, kamer A2-07C/D

Personal Assistent voorzitter
M.L. Reid
T (010) 408 8757
marlou.reid@eur.nl

Personal Assistant Rector magnificus
B. van der Hijde
T (010) 408 1753
bibi.vanderhijde@eur.nl

Secretaresse derde lid
M.C. Vallejo Andres
T (010) 408 1751
maricarmen.vallejoandres@eur.nl

Pers en interviewverzoeken

Jacco Neleman, woordvoerder
010 4081216
jacco.neleman@eur.nl