College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het college bestaat uit: prof.dr. Ed Brinksma, prof.dr. Annelien Bredenoord en dr. Ellen van Schoten RA.

Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR. 

 • Voorzitter: Prof.dr. H. (Ed) Brinksma

  Ed Brinksma is per 1 september 2020 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Hij is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, houdt zich bezig met het strategisch beleid, de internationale aangelegenheden en hij onderhoudt diverse externe contacten, onder meer met de overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. 

  Eerder was Ed Brinksma President van de Technische Universiteit van Hamburg en rector magnificus van de Universiteit Twente, waar hij nu nog hoogleraar Computer Science (Formal Methods of Embedded Systems) is.

  Bekijk Brinksma's profiel, zijn nevenfuncties of aan de functie gelieerde lidmaatschappen.

 • Rector magnificus: Prof.dr. A.L. (Annelien) Bredenoord

  Annelien Bredenoord is sinds 1 oktober 2021 rector magnificus van Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het College van Bestuur. Ze is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting.

  Bekijk Bredenoord's profiel, haar nevenfuncties of aan de functie gelieerde lidmaatschappen.

  Annelien Bredenoord
 • Vice-voorzitter: Dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA

  Ellen van Schoten is als vice-voorzitter sinds 1 januari 2021 vice-voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is verantwoordelijk voor de portefeuille Professional Services en bedrijfsvoering  - Finance - Human Resources - Real Estate & Facilities -  Information Technology - Sustainability.

  Bekijk Van Schoten’s profiel, haar nevenfuncties of aan de functie gelieerde lidmaatschappen.

  Ellen van Schoten in Polak Building.
  Ellen van Schoten.
  Alexander Santos Lima
 • Secretaris: A.M. (Ann) O'Brien MBA

  Ann O'Brien is secretaris van het College van Bestuur. Ze is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de keten van bestuurlijke besluitvorming op instellingsniveau en adviseert het College van Bestuur bij strategische beslissingen. Tevens fungeert ze als secretaris van de Raad van Toezicht en haar commissies. De functie van secretaris van het College van Bestuur combineert O'Brien met de functie van directeur Algemeen Bestuursdienst.

Secretariaat

Pers- en interviewverzoeken

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen