College van beroep voor de examens

Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een College van Beroep voor de Examens (afgekort: CBE), zo bepaalt de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikt over een onafhankelijk beroepsorgaan dat rechtsbescherming biedt aan studenten tegen tal van beslissingen over onderwijs, tentamens en examens.

Bevoegdheid college

Tegen welke beslissingen beroep kan worden ingesteld is vastgelegd in artikel 7.61 van de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

In beroep gaan

Voor het antwoord op vragen als:

  • Wie kan in beroep gaan?
  • Op welke gronden?
  • Binnen welke termijn?
  • Hoe en waar moet u een beroepschrift indienen?
  • Hoelang duurt de beroepsprocedure?
  • Hoe verloopt de procedure?
  • Is een spoedprocedure mogelijk?
  • Eventuele kosten van een procedure?
  • Is er tegen een beslissing van het CBE beroep mogelijk?

wordt u verwezen naar het ESSC. Klik hier voor het reglement van orde van het CBE.

Uitspraken

Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens kunt u per jaargang vinden via het linker menu. De uitspraken zijn gerangschikt per trefwoord. Desgewenst kunt u ook de volledige -geanonimiseerde- uitspraak nalezen. Via het zoekvenster rechtsboven kunt u door middel van steekwoorden zoeken in de uitspraken van afgelopen jaren.

U kunt de uitspraken van afgelopen jaren ook hier vinden:

 

Contact

Email: CBE@eur.nl