College van beroep voor de examens

Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een College voor Beroep voor de Examens (afgekort: CBE), zo bepaalt de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikt over een onafhankelijk beroepsorgaan dat rechtsbescherming biedt aan studenten tegen tal van beslissingen over onderwijs, tentamens en examens.

Het college heeft 5 leden die van verschillende faculteiten afkomstig zijn. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het college zijn jurist en onafhankelijk van de EUR.

Bevoegdheid college

Tegen welke beslissingen beroep kan worden ingesteld is vastgelegd in artikel 7.61 van de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

In beroep gaan

Voor het antwoord op vragen als:

  • Wie kan in beroep gaan?
  • Op welke gronden?
  • Binnen welke termijn?
  • Hoe en waar moet u een beroepschrift indienen?
  • Hoelang duurt de beroepsprocedure?
  • Hoe verloopt de procedure?
  • Is een spoedprocedure mogelijk?
  • Eventuele kosten van een procedure?
  • Is er tegen een beslissing van het CBE beroep mogelijk?

wordt u verwezen naar het ESSC. Klik hier voor het reglement van orde van het CBE.

Uitspraken

Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens kunt u per jaargang vinden via het linker menu. De uitspraken zijn gerangschikt per trefwoord. Desgewenst kunt u ook de volledige -geanonimiseerde- uitspraak nalezen. Via het zoekvenster rechtsboven kunt u door middel van steekwoorden zoeken in de uitspraken van afgelopen jaren.

Jaarverslagen

Voor een uitvoeriger beeld van het college, waaronder een overzicht van het aantal ingediende beroepen en verdeling naar faculteit c.q. opleiding, kunt u kijken in de jaarverslagen rechtsbescherming.

Jaarverslagen rechtsbescherming

Contact

Email: CBE@eur.nl