EUROPA

Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden

De vakbonden onderhandelen en maken afspraken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op landelijk en op lokaal niveau. De afspraken op landelijk niveau met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) worden vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO-NU).

Elke universiteit werkt de landelijke CAO-afspraken nader uit in het Lokaal Overleg. Dat gebeurt aan de EUR in het EUROPA (Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden), waarin de volgende vakorganisaties vertegenwoordigd zijn:

In dit instellingsgebonden overleg maken de vakbonden nadere afspraken met het College van Bestuur over arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van alle medewerkers van de EUR. Op deze wijze is ook de Reorganisatiecode tot stand gekomen.

Op de individueel afgesloten arbeidsovereenkomst tussen een werknemer van de EUR en de EUR (werkgever) is deze CAO-NU van toepassing.