Convergentie EUR, Erasmus MC, TU Delft

De coronacrisis maakt zichtbaar dat in grote complexe maatschappelijke uitdagingen veel aspecten met elkaar samenhangen. Maatschappelijke problemen zijn nooit in monodisciplines te vangen, nooit óf technologisch óf sociaal van aard. Ze zijn altijd beiden. Ze vragen om een integrale aanpak. Ze vragen om nieuwe vormen van kennis en kennisontwikkeling die volgens de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) alleen mogelijk is als wetenschapsgebieden naar elkaar toegroeien, convergeren.

Drie samenwerkingsverbanden

Samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en EUR ligt daarom voor de hand. De afgelopen jaren wisten onderzoekers en docenten elkaar al goed te vinden in de Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en het samenwerkingsverband Medical Delta. Die samenwerkingen gaan we nu intensiveren en opschalen in een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsstrategie in drie programma’s:

De instellingen trekken daarin bilateraal of tripartite samen, al naar gelang dat inhoud versterkt of snelheid bevordert.

Samenwerken met Rotterdam en bedrijfsleven

Door bij het bouwen van die kennisbruggen nadrukkelijk ook de stad, regio én het bedrijfsleven te betrekken, ontstaan de innovatie netwerken die de regio en Nederland als geheel zo hard nodig heeft. Alleen zó kunnen universiteiten de rol die ze van de samenleving hebben gekregen daadwerkelijk waarmaken. Alleen zó is hun maatschappelijke impact zinvol.

Strategie, impact en innovatie

Convergentie is dus daarmee niet alleen een academische aangelegenheid. Het draagt in bredere zin bij aan maatschappelijke innovatie. Dat is de maatschappelijke impact waaraan we als universiteit met onze nieuwe strategie bouwen.

Nieuws convergentie

Erasmus Universiteit Rotterdam en YES!Delft bundelen krachten

Persbericht

Erasmus Universiteit Rotterdam treedt toe als aandeelhouder van tech-incubator YES!Delft. Bij EUR wordt YES!Delft onderdeel van het net opgerichte Erasmus Enterprise.

EUR, TU Delft en Erasmus MC willen samenwerking versterken

Persbericht

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking structureel versterken.