Convergentie EUR, Erasmus MC, TU Delft

De coronacrisis maakt zichtbaar dat in grote complexe maatschappelijke uitdagingen veel aspecten met elkaar samenhangen. Maatschappelijke problemen zijn nooit in monodisciplines te vangen, nooit óf technologisch óf sociaal van aard. Ze zijn altijd beiden. Ze vragen om een integrale aanpak. Ze vragen om nieuwe vormen van kennis en kennisontwikkeling die volgens de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) alleen mogelijk is als wetenschapsgebieden naar elkaar toegroeien, convergeren.

Convergentie EUR, Erasmus MC, TU Delft

Samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en EUR ligt daarom voor de hand. De afgelopen jaren wisten onderzoekers en docenten elkaar al goed te vinden in de Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en het samenwerkingsverband Medical Delta. Die samenwerkingen gaan we nu intensiveren en opschalen in een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsstrategie, onderverdeeld in drie thema's:

Ook werken we samen in deze twee programma's:

De instellingen trekken daarin bilateraal of tripartite samen, al naar gelang dat inhoud versterkt of snelheid bevordert.

Samenwerken met Rotterdam en bedrijfsleven

Door bij het bouwen van die kennisbruggen nadrukkelijk ook de stad, regio én het bedrijfsleven te betrekken, ontstaan de innovatie netwerken die de regio en Nederland als geheel zo hard nodig heeft. Alleen zó kunnen universiteiten de rol die ze van de samenleving hebben gekregen daadwerkelijk waarmaken. Alleen zó is hun maatschappelijke impact zinvol.

Convergentie is dus daarmee niet alleen een academische aangelegenheid. Het draagt in bredere zin bij aan maatschappelijke innovatie. Dat is de maatschappelijke impact waaraan we als universiteit met onze nieuwe strategie bouwen.

Bekijk de website van de Convergentie Alliantie voor meer informatie.

Aankomende events

  • Science, Education & Innovation festival

    Het festival biedt een open platform om projecten en prestaties te vieren en te delen met onze gemeenschap, en om oplossingen te co-creëren om de toekomst van de
    Science, Education & Innovation festival visual in blue and green

Nieuws convergentie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen