Missie en prioriteiten

The Erasmian Way

‘Het creëren van positieve maatschappelijke impact.’ Met deze missie geven wij gestalte aan de transitie die wij als Erasmus Universiteit Rotterdam voorstaan. Het is de kern van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Onze missie is een positieve maatschappelijke impact te creëren. We streven ernaar om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze externe partners op zowel lokaal niveau als wereldwijd. We hebben een solide basis neergelegd van gedeelde waarden en een heldere missie. Verwoord vanuit onze wensen, ambities en ideeën, fungeert de strategie als een kompas dat op basis van zeven strategische prioriteiten onze koers richting 2024 uitzet:

  1. Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit
  2. Toekomstgericht onderwijs
  3. Uitstekend wetenschappelijk onderzoek, verankerd in de samenleving
  4. Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling
  5. Investeren in onze mensen, voor de toekomst
  6. Versterken van professional services
  7. Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen