Versterken van professional services

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt hoogwaardige, proactieve en flexibele professional services als onmisbare kracht achter excellent onderwijs en onderzoek.

We streven ernaar dat al onze medewerkers vertrouwd zijn met de kernactiviteiten van de universiteit (onderwijs, onderzoek en impact) en voorbereid zijn op doorlopend veranderende vragen. Bovendien zetten we in op collega's die in staat zijn om de toenemende digitalisering bij te houden in een diverse, veeleisende en steeds veranderende internationale omgeving. Onze wetenschappelijke staf en onze professional services medewerkers vormen één gemeenschap die positieve maatschappelijke impact creëert. Ze werken vanuit hun eigen expertise, maar zijn gelijkwaardig. Zo zorgen we ervoor dat onze professional services een drijvende kracht wordt achter onze universiteit.

We zorgen ervoor dat de professional services effectief aansluiten op onze kernprocessen. Dat maakt een goede wisselwerking mogelijk tussen de professional services op verschillende niveaus binnen de universiteit. We richten ons op end-to-end bedrijfsprocessen en klantprocessen. Dit vraagt een goede samenwerking tussen de verschillende diensten en tussen de professional services staf en de faculteiten. Zo stellen we onze professional services medewerkers in staat om proactief oplossingen te vinden voor toekomstige problemen. Een grondige kennis van de aanpak, doelen en behoeften die samenhangen met de kernactiviteiten van onze universiteit, geeft een impuls aan de verbetering. In plaats van zich alleen te richten op de vraag van studenten en personeel, treedt de professional services staf proactief op en reikt ideeën, mogelijkheden en oplossingen aan. Daarbij werken de professional services medewerkers samen met de faculteiten en afdelingen om onderzoek, onderwijs en impact over de gehele linie te verbeteren.

We willen onze professional services ontwikkelen op basis van wat studenten en medewerkers verwachten van de digitale maatschappij. Alle professional services medewerkers houden rekening met digitalisering en zetten dit in als essentieel instrument. Dat doen we niet door een bestaand proces te automatiseren, maar door het end-to-end proces bewust opnieuw vorm te geven op basis van een digitale visie. Het uitgangspunt is het vaststellen van de huidige stand van zaken en definiëren wat we willen bereiken. Vervolgens wordt het proces ontworpen, rekening houdend met wat de klant wil en geïnspireerd door wat anderen binnen en buiten onze sector doen.

We zorgen ervoor dat we proactief zijn en ons kunnen aanpassen door de focus volgens internationale normen te verleggen van beroepsgericht naar klantgericht. We gaan ons focussen op vernieuwing, optimalisatie en digitalisering. Zo maken wij ruimte voor verbetering, zodat we onze klanten binnen de universiteit beter van dienst kunnen zijn. We willen onze prestaties voor de klant verbeteren door een uniformere manier van werken. Daardoor verkleinen we het risico op fouten en vergroten we de compliance.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen