Waar wij voor staan

Onze visie op onderwijs, onderzoek en onze organisatie
EUR studenten in Polak werkgroep

Eeuwenlang was de rol van universiteiten het opleiden van studenten en het doen van onderzoek. Ze worden van oudsher gezien als enigszins losstaand van de samenleving, zich richtend op specifieke vakgebieden vanuit een monodisciplinair perspectief. Met het oog op lokale, nationale en globale ontwikkelingen en de complexe uitdagingen waar de wereld voor staat, vraagt de samenleving universiteiten om hun rol en positie te herzien.

Wij voelen de behoefte om onze rol bij te stellen: we willen bijdragen aan onze samenleving. Niet als kennisinstituut op afstand, maar als kenniscentrum midden in de maatschappij. We streven ernaar om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze externe partners op zowel lokaal niveau als wereldwijd. 

Wetenschapper aan het woord
Alexander Santos Lima

Onderzoek

We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door excellent academisch onderzoek. We doen dit met door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek dat is ingebed in de samenleving en door actief in gesprek te gaan met lokale en mondiale communities.

Onderwijs

Wij brengen impact in ons onderwijs tot stand door onze studenten op te leiden tot de ‘change leaders’ van morgen – zowel in de publieke als in de private sector, binnen hun eigen werkomgeving en daarbuiten.

Organisatie

We streven ernaar dat al onze professional services medewerkers vertrouwd zijn met de kernactiviteiten van de universiteit (onderwijs, onderzoek en impact) en voorbereid zijn op doorlopend veranderende vragen. Bovendien zetten we in op collega's die in staat zijn om de toenemende digitalisering bij te houden in een diverse, veeleisende en steeds veranderende internationale omgeving.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen