Waar wij voor staan

Onze visie op onderwijs, onderzoek en onze organisatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium.

Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Dankzij onze onderzoeksimpact en de kwaliteit van onze opleidingen kunnen we ons meten met de top van de Europese universiteiten. 

Heldere focus

De Erasmus Universiteit Rotterdam staat bekend als een universiteit van denkers en doeners, waar onderzoekers en studenten met ambitie uitstekend op hun plek zijn. Ons scherpe profiel kenmerkt zich door de focus op een select aantal disciplines of domeinen:

  • Gezondheid: van molecuul tot mens tot maatschappij

  • Welvaart: duurzame economische groei

  • Bestuur: de organisatie van bedrijven en de maatschappij

  • Cultuur: media, geluk en identiteit in de moderne stedelijke samenleving

Profiel en focus zorgen ervoor dat de Erasmus Universiteit talentvolle personen aantrekt, uit alle delen van de wereld. Wetenschapper en studenten met ambitie. Gedreven personen die we graag helpen om hun ambities en dromen te realiseren. Vandaar de merkbelofte die zichtbaar is in onze pay off: Make it happen. Zo vormt onze universiteit een smeltkroes van bijzondere mensen van alle leeftijden, met verschillende nationaliteiten en met variërende culturele achtergronden. Die diversiteit is onze kracht, een solide basis voor verdere innovatie. Het stelt ons in staat om - in de geest van onze naamgever Desiderius Erasmus - onze studenten op te leiden tot echte wereldburgers.

Intensieve samenwerking

De Erasmus Universiteit hecht veel waarde aan samenwerking met partners. Dankzij de open en duurzame samenwerking met regionale, nationale (bv de strategische alliantie LDE of de merkalliantie Make it happen) en internationale partners produceert de Erasmus Universiteit kennis van het hoogste academische niveau. Die verbondenheid met de wereld om ons heen - dichtbij en veraf - is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van onze strategische doelstellingen.  

Onze strategische ambities

van studiesucces tot onderzoeksprofilering

Bestuur en organisatie

Over het CvB, de faculteiten en medezeggenschap

EUR At a Glance

Algemene info over ons onderwijs en onderzoek

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen