Communicating Sustainability in an Intercultural Context (ESHCC/EUC)

  • Aanvragers en projectleiders: Yijing Wang (ESHCC), Mélodine Sommier (ESHCC), Ana Vasques (EUC)

  • Projectleiders CLI: Giovanni Nobre & Rachel Ligtvoet (Risbo)

Ontwikkelen van het honoursprogramma: Communicating Sustainability in an Intercultural Context

Communicating Sustainability in an Intercultural Context is een vak dat studenten kunnen kiezen als deel van hun honoursprogramma. Tijdens dit vak zullen studenten het begrip duurzaamheid behandelen in een internationale context. In samenwerking met studenten van de Nanjing Normal University in China worden de ecologische, sociale en economische impact van consumptie zichtbaar gemaakt.

Doel

De leidende thema’s in dit vak zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen, de keuze van de consument en de verschillende perspectieven op sustainability. Zonder een duurzame toekomst kunnen we niet overleven en daarom zal dit vak belangrijke vragen omtrent duurzaamheid behandelen.

Dit begrip zal leiden tot de ontwikkeling van geintegreerde oplossingen voor duurzaamheid, en bewustheid van consumentenkeuzes vergroten. Deze tools zullen ook online beschikbaar worden gemaakt, waardoor het project nog meer mensen kan bereiken.

Honours Course Communicating Sustainability in an Intercultural Context

Video: promo voor het honoursprogramma (januari 2019)

Resultaat

Op 26 september 2019 zal Dr. Yijing Wang een sessie geven in het Education Lab. Tijdens deze sessie zal zij met de aanwezigen delen hoe het honours vak is ontwikkeld, waarom het zo hoog wordt gewaardeerd door de EUR studenten en welke uitdagingen je kan tegenkomen wanneer je een onderwijsinnovatieproject op het gebied van duurzaamheid ontwikkelt. Meer informatie over de sessie is hier te vinden.

Honours Course Communicating Sustainability