MOOC Health Technology Assessment (ESHPM)

Person putting test tube in medical device
  • Aanvrager en projectleider ESHPM: Carin Uyl

  • Projectleiders CLI: Kris Stabel & Alice van de Vooren (Risbo)

Het belang van Health Technology Assessment

Bij health technology assessment (HTA) gaat het om het beoordelen van medische technologieën. Het kunnen grote ingrijpende technologieën, denk aan allerlei vormen van opereren of transplantaties, maar ook minder ingrijpende technologieën zijn, zoals laboratoriumtesten of geneesmiddelen. Het doel is om ‘evidence’ aan te leveren aan stakeholders om geïnformeerde keuzes te maken in de gezondheidszorg. Een belangrijk onderdeel van HTA is gezondheidseconomisch onderzoek (doelmatigheidsonderzoek).

Doel van de MOOC HTA

Het doel van de MOOC HTA is om kennis en skills van HTA toegankelijker te maken voor andere doelgroepen dan onze (internationale) studenten. Veel partijen in de gezondheidszorg komen in aanraking met HTA, bijvoorbeeld beleidsmakers, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorginstellingen en patiënten. De informatie over wat HTA is en wat je er mee kan ontbreekt veelal bij deze partijen. Deze doelgroepen bevinden zich in elk land, immers in elk land is er een gezondheidszorgsysteem. HTA is dan ook wereldwijd een belangrijke manier om informatie te leveren voor beleids- en besluitvorming over nieuwe en bestaande voorzieningen. Een complete HTA MOOC gericht op toepassing van HTA in de eigen beleidscontext bestaat nog niet.

Via een MOOC HTA kan onze HTA kennis op veel grotere schaal gedeeld worden. Immers wereldwijd kan de MOOC door iedereen die dat wil worden gevolgd. Verder kunnen delen van de MOOC ook in het HTA onderwijs curriculum, zowel Bachelor als Master, gebruikt worden. Daarnaast kan de MOOC HTA er mogelijk voor zorgen dat meer studenten zich gaan inschrijven voor onze huidige Bachelor- en Master opleidingen, zoals de Masters Health Economics Policy&Law (HEPL) en Health Economics (HE), de Research Master en de EuHEM.

Leerdoelen van de MOOC

Met het kernteam zijn reeds onderstaande leerdoelen geformuleerd:

  1. te beargumenteren dat HTA bedoeld is om geïnformeerde keuzes in de gezondheidszorg te maken met betrekking tot toegang tot ‘medical products / medical services’;
  2. uit te leggen wat de maatschappelijke consequenties zijn van de keuzealternatieven (weergegeven in kosten en effecten);
  3. methoden van economische evaluatie toe te passen;
  4. met behulp van een checklist een HTA-studie naar waarde te schatten, binnen de beslissingscontext.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen