Twee ZonMw toekenningen voor jongerenonderzoek

Rol van lotgenotencontact | Suïcide preventie bij studenten
NWA Startimpuls big data-onderzoek voor jongerenbeleid

Een project, onder leiding van prof. Annemiek Harder, naar de rol van lotgenotencontact voor jongeren met een traumatische jeugdervaring en een project, onder leiding van dr. Ruth Van der Hallen, voor het ontwikkelen en uitvoeren van workshops rond suïcidepreventie voor EUR-studenten, krijgen van ZonMw ieder bijna 50.000 euro subsidie uit het programma Jeugd.

Samen sterk: De rol van lotgenotencontact voor jongeren met traumatische jeugdervaringen

Prof.dr. Annemiek Harder, Department of Psychology, Education and Child Studies

'Ik heb een pittige jeugd gehad met traumatische ervaringen. Ik merk dat ik contact met lotgenoten, laagdrempelige informatie en ervaringsverhalen over de gevolgen die een trauma kan hebben, heb gemist' (Noah, projectleider Samen sterk). Hoewel lotgenotencontact veelbelovend lijkt, is er weinig kennis over hoe dit goed vorm te geven. Doel van dit onderzoek is om de behoeften bij jongeren aan lotgenotencontact en de wijze waarop lotgenotencontact kan bijdragen aan een beter welzijn van jongeren met een trauma in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door middel van literatuuronderzoek en met een jongerenteam die interviews doet bij twintig jongeren met een trauma en met tien ervaringsdeskundigen ten aanzien van lotgenotencontact. Op basis van de resultaten komt er een richtlijn over hoe lotgenotencontact goed vormgegeven kan worden, een webinar en een podcast. De resultaten zijn van belang, omdat het jongeren die nu (geen) professionele hulp ontvangen extra mogelijkheden kan bieden om te herstellen van hun trauma.

Annemiek Harder zal samen met initiatiefnemer en projectleider Noah van der Zande, EUR-collega Crystal Smit, een jongerenteam en student-assistenten aan de slag gaan op dit project.

Gesprekken die Levens Redden: Workshops Suïcidepreventie voor Studenten.

Dr. Ruth Van der Hallen, Department of Psychology, Education and Child Studies

Suïcidale gedachten onder studenten in Nederland zijn een urgent maatschappelijk probleem. Het taboe rondom suïcide blijft bestaan, waardoor studenten terughoudend zijn om hierover te praten. Dit geldt voor zowel studenten met suïcidale gedachten zelf als hun medestudenten. Dit participatieve en praktijkgerichte onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de kennis, houding en perceptie van studenten met betrekking tot communicatie over suïcide, om op basis hiervan effectieve tools ter interventie te ontwikkelen. Zo wordt een workshop ontwikkeld en uitgevoerd om de communicatievaardigheden van studenten met betrekking tot suïcide te verbeteren en het stigma rondom suïcide te verminderen. De opbrengsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan het doorbreken van het taboe rondom suïcide onder studenten, het bevorderen van veilige communicatie en het vergroten van bewustzijn en begrip over suïcidepreventie en zo een positieve impact maken op het welzijn van deze kwetsbare groep.

Het project richt zich op suïcidepreventie onder Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) studenten en is een samenwerking met initiatiefnemer en medeprojectleider EUR-student Selina van de Meerakker. Het projectteam bestaat verder uit dr. Minita Franzen, dr. Marilisa Boffo, dr. Danielle Remmerswaal en beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit, Marina Broer.

Professor
Universitair Docent
Meer informatie

Ivy van Regteren Altena, communicatie ESSB, vanregterenaltena@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen