dr. (Elly) EA Stolk

dr. (Elly) EA Stolk
Visiting fellow Erasmus School of Health Policy & Management Health Technology Assessment (HTA)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
stolk@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

I am a researcher at the Erasmus University Medical Center in Rotterdam, where I have an appointment at the institute for Medical Technology Assessment (iMTA) since 1997. My main interests are in the measurement of individual and social preferences for informing health care decision-making. This includes both preferences for the quality of life in different health states and preferences regarding equity in the distribution of health. I am working on a dissertation on the subject of the integration of equity concerns into the framework of economic evaluations. I currently teach undergraduate courses in quality of life research.

 • Werner Brouwer & Elly Stolk (2007) - De grenzen van het pakket - IKR-bulletin (Rotterdam), 31, 22-23
 • Marten Poleij, Elly Stolk, Werner Brouwer & Jan Busschbach (2002) - Ziektelast als criterium: Overheid wil geneesmiddelen beperken - Medisch Contact, 57 (46), 1697-1700
 • Elly Stolk, ES Goes, Esther Kok & Jan Busschbach (2001) - Integratie van normatieve overwegingen in doelmatigheidsonderzoek: ziekere patiënten mogen meer kosten - VGE Bulletin, 18 (2), 12-18
 • Elly Stolk, Werner Brouwer & Jan Busschbach (2000) - Vergoeding van viagra stuit op waarden en normen - Medisch Contact, 55 (17), 626-629

 • Elly Stolk & Jan Busschbach (2002) - Economics and ethics in health care. Where can they meet? - Leuven University Press

 • Elly Stolk & Esther Grob (2010) - Verder kijken dan de QUALY
 • Werner Brouwer, Job Exel & Elly Stolk (2005) - Wat heet gezond? De aanvaardbaarheid van ongezondheid op latere leeftijd - Expertisecentrum Leeftijd
 • Elly Stolk, AHE Koolman & Jan Busschbach (2000) - Kosteneffectiviteit: een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de zorg? - Boom
 • Elly Stolk & Jan Busschbach (2000) - Keuzes in de zorg: de rol van leeftijd, normen en waarden naast economische overwegingen - Boom

 • Elly Stolk, Antoinette Bont, Marten Poleij, S Jerak, M Stroet & FFH Rutten (2008) - International comparison of systems to determine entitlements to medical specialist care: performance and organizational issues - Institute for medical Technology Assessment/instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
 • TMD Ngo, Liesbet Wetering, M (Maite) San Giorgi, F Weiss & Elly Stolk (2007) - Background document for the PROGRESS workshop on 'Policy options for promoting rational resource use in the areas of health care and long-term care - Health policy and management (BMG)

 • Elly Stolk & Werner Brouwer (2010) - Communicatie en Implementatieplan (CIP) voor het Deelprogramma HTA methodologie onder het hoofdprogramma Doelmatigheidsonderzoek Farmacotherapie - IMTA
 • Anna Petra Nieboer, Elly Stolk & AHE Koolman (2006) - Toekomstvisie langdurige zorg en ondersteuning banuit burgerperspectief - Health policy and management (BMG)
 • FE (Floortje) van Nooten, Elly Stolk & Adri Steenhoek (2006) - De definitie van specialistische geneesmiddelen - Institute for Medical Technology Assessment/ Erasmus MC
 • Elly Stolk, Marten Poleij, Werner Brouwer & Jan Busschbach (2002) - Proeftoetsing van het iMTA model. Identificatie van aandoeningen met minimale ziektelast en proeftoetsing van de voor ziektelast gecorrigeerde doelmatigheidstoets - IMTA
 • Elly Stolk, ES Goes, E Kok & Jan Busschbach (2001) - Uitwerking criteria noodzakelijkheid, eigen rekening en verantwoording en lifestyle - College voor zorgverzekeringen

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen