mr.dr. (Eva) E Boomsluiter

Assistant Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Telephone
0104082686
Email
boomsluiter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • E. Boomsluiter (2019). Incidenteel is onbedoeld, een andere kijk op het begrip 'incidenteel fiscaal voordeel'. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2019 (6), 300-305.
    • E. Boomsluiter (2018). Bewijsvermoedens in de Wet Vpb 1969: de grenzen verder aangescherpt. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (60), 412-418. [go to publisher's site]
    • E. Boomsluiter (2006). Het arrest Magpar en de doorschuiving van fiscale claims bij juridische fusies. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (11), 415-421.
    • E. Boomsluiter (2005). Wie stelt, bewijst. Een adagium voor de Wet VPB 2007? Maandblad Belastingbeschouwingen, 74 (7/8), 217-225.
    • E. Boomsluiter (2005). The Merger Directive amended: the final version. EC Tax Review, 2005 (3), 119-127.
    • E. Boomsluiter (2005). Omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen: de fiscale behandeling herzien. Ondernemingsrecht, 2005 (16), 545-550.
    • E. Boomsluiter (2004). Het voorstel tot aanpassing van de fusierichtlijn: obstakels opgeruimd? Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6572), 561-569.
    • E. Boomsluiter (1998). Art.14 Wet Vpb. 1969 getoetst aan de fusierichtlijn. Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6313), 1557-1569.
    • E. Boomsluiter (2018). Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen. NLFiscaal, 2018 (2221), 1-3.
    • E. Boomsluiter (2006). Wetsvoorstel implementatie gewijzigde moeder-dochterrichtlijn. Ondernemingsrecht, 2006, 155-156.
    • E. Boomsluiter (2006). Interne reorganisatie via de fiscale eenheid. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 14-17.
    • E. Boomsluiter (2005). De deelnemingsvrijstelling (bewerking van 23 pagina's). Rechtspersonen, 2005, 41-93.
    • E. Boomsluiter (2004). Wijzigingen in de Moeder-dochterrichtlijn en de fusielijn. Fiscaal Praktijkblad, 2004 (8), 10-13.
    • E. Boomsluiter (2019). Interne reorganisatiefaciliteiten in de vennootschapsbelasting. In A.J.A. Stevens & J.L. van de Streek (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting, lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969 (pp. 331-340). Deventer: Wolters Kluwer
    • E. Boomsluiter (2013). Hoofdstuk 3: De Ondernemer. In Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie, nr. 4) (pp. 47-106). Den Haag: Sdu
    • E. Boomsluiter (2013). Hoofdstuk 6: De eigen woning. In Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie, nr. 4) (pp. 185-218). Den Haag: SdU
    • E. Boomsluiter (2013). Hoofdstuk 3: Winst uit onderneming. In Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen (11e druk) (Wegwijsserie) (pp. 59-110). Den Haag: Sdu
    • E. Boomsluiter (2005). Par. 2.5.0. De bedrijfsfusie (art. 14) (50 pagina's bewerkt en 50 nieuw geschreven). In L.W. Sillevis, F.H. Lugt & R.J. de Vries (Eds.), Cursus Belastingrecht (onderdeel Vennootschapsbelasting) (pp. 1-290). Deventer: Kluwer
   • E. Boomsluiter (2019). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2019, februari 12), NLF 2019-0592, Zaaknr. 18/00038, (Verzoek geruisloze terugkeer; niet voldaan aan eisen aandeelhouderschap). p.11-14. ECLI:NL:GHARL:2019:1427
   • E. Boomsluiter (2003, december 18). De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting. Erasmus Universiteit Rotterdam (335 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: J.C.M. van Sonderen.
 • Indirect Tax Policy

  Title
  Indirect Tax Policy
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Indirect Tax Assurance and Technology

  Title
  Indirect Tax Assurance and Technology
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Werkcollege Indirecte belastingen

  Title
  Werkcollege Indirecte belastingen
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Winst

  Title
  Winst
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3)

  Scriptie master Fiscaal recht

  Title
  Scriptie master Fiscaal recht
  Year
  2020
  Year level
  (master) (master)

  Verdieping vennootschapsbelasting

  Title
  Verdieping vennootschapsbelasting
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Verdieping Inkomstenbelasting

  Title
  Verdieping Inkomstenbelasting
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Verdieping Europees belastingrecht

  Title
  Verdieping Europees belastingrecht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Winst

  Title
  Winst
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082686
 • Samsara yogaopleidingen

  Role
  onderwijs
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2013

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam