mr.dr.
(Joost) JS Nan

mr.dr. (Joost) JS Nan
Associate Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-014
Telephone
0104081540
Email
nan@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Criminal law Legalilty Appeal and cassation

    • J.S. Nan (2015). Vormvouten in het voorbereidend onderzoek (Praktijkcahiers Strafrecht, 9). Den Haag: Sdu
    • J.S. Nan, D.G.J. Grimmelikhuijzen, C.L. van der Vis, P.A.M. Mevis, P. Mascini & V.K. Boer (2020). En plein public, Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak. Den Haag: Boom Juridisch
    • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis, J.S. Nan & P.C. Verloop (2018). Tenuitvoerlegging (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 8). The Hague: Boomjuridisch
    • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2018). Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele. The Hague: Boomjuridisch
    • J.S. Nan, P.A.M. Mevis & J.H.J. Verbaan (2017). Strafrechtelijk bewijsrecht (algehele bewerking voor 7e druk, oorspronkelijk door J.F. Nijboer). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.S. Taekema & J.S. Nan (2020). Principles of Dutch criminal law. In S. Taekema, A. De Roo & C. Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 175-195). The Hague: Eleven International Publishing
    • J.S. Nan & P.A.M. Verrest (2018). The Dutch attorney and his client. In L.P.W. van Vliet (Ed.), Netherlands reports to the twentieth International Congress of Comparative Law (pp. 85-106). Oisterwijk: Wolf legal publishers
    • P.A.M. Mevis, J.S. Nan & S. Struijk (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer
    • J.S. Nan (2013). De schaduwzijde van art. 80a RO in strafzaken. In M. Groenhuijsen, T. Kooijmans & J. Ouwerkerk (Eds.), Roosachtig strafrecht, Liber amicorum Theo de Roos (pp. 463-478). Deventer: Kluwer
    • S.R. Bakker, E.M. Moerman, B.A. Salverda & J.S. Nan (Ed.). (2015). Haat en liefde in het recht. Bundel seminar de Jonge NJV 2015. Zutphen: Uitgeverij Paris
    • J.S. Nan, P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (Ed.). (2017). Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0 (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, 0). Den Haag: Boom
   • J.S. Nan (Ed.). (2017-) Tijdschrift Modernisering Strafvordering.
   • J.S. Nan (Ed.). (2015-) Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.
   • J.S. Nan (2021). Noot bij: Hoge Raad. (2020, september 8), TBS&H 2021-, (Ontzetting uit een beroep;). p.84-85.
   • J.S. Nan (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, oktober 13), SR Updates 2020-, 0324, (Medeplegen. Annotatie bij Hoge Raad 13 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1606).
   • J.S. Nan (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, december 10), TBS&H 2020-2, Zaaknr. 18/04224, (Termijn aanhangig maken ontnemingsvordering). p.88-90. ECLI:NL:HR:2019:1932 doi: 10.5553/TBSenH/229567002020006002007
   • J.S. Nan (2020). Noot bij: EU hof Luxemburg. (2019, december 5), TBS&H 2020-1, Zaak C-671/18, (Kentekenaansprakelijkheid). ECLI:EU:C:2019:1054
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2019, februari 28), SR Updates 2019-0097, Zaaknr. 15/870028, (Onderzoek Cyber007. Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van smartphone met vingerafdruk verdachte). ECLI:NL:RBNHO:2019:1568
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2019, februari 28), TBS&H 2019-2, 15/870028,13/0324439, (Nemo tenetur). ECLI:RBNHO:2019:1568
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, mei 21), SR Updates 2019-0108, Zaaknr. 17/04607, (Selectie en waarderingsvrijheid en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt). ECLI:NL:HR:2019:780
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, januari 29), SR Updates 2019-0014, Zaaknr. 17/01324, (Ondervragingsrecht en significant weight). ECLI:NL:HR:2019:123
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, april 17), SR Updates 2018-0153, Zaaknr. 11/02065, (Herziening Baybasin). ECLI:NL:HR:2018:605
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 23), Nieuwsbrief strafrecht 2018-125, Zaaknr. 16/02964, (Legaliteit bij verjaring tenuitvoerlegging). ECLI:NL:HR:2017:1146
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, februari 20), Nieuwsbrief strafrecht 2018-126, Zaaknr. 16/3524, (Dood door schuld in het verkeer). ECLI:NL:HR:2018:241
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 26), Nieuwsbrief strafrecht 2018-269, Zaaknr. 17/04912, (Ambtshalve cassatie bij vrijwillige terugtred?). ECLI:NL:HR:2018:1007
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 10), Nieuwsbrief strafrecht 2017-377, Zaaknr. 16/01367, (Examenfraude scholengemeenschap Ibn Ghaldoun). ECLI:NL:HR:2017:2573
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, november 14), SR Updates 2017-0462, 16/03872, (Bewezenverklaring mishandeling toereikend gemotiveerd). ECLI:NL:HR:2017:2855
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, december 9), Nieuwsbrief strafrecht 2017-8, (Annotatie Wilders II). ECLI:NL:RBAMS:2016:15014
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, maart 9), TBS&H 2016-3, (Lex certa-beginsel). p.179-182. ECLI:NL:RBAMS:2016:1199 doi: 10.5553/TBSenH/229567002016002003009
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 11), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-229, (Annotatie over smaad). ECLI:NL:HR:2016:2291
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juli 5), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-153, (Annotatie over openlijk in verening plegen van geweld). ECLI:NL:HR:2016:1320
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 22), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-106, (Annotatie over noodweer). ECLI:NL:HR:2016:456
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 13), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-263, (Annotatie medeplegen versus in vereniging). ECLI:NL:HR:2015:3029
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 29), SR Updates 2016-0404, (Annotatie over artikel 80a RO). ECLI:NL:HR:2015:2860
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 4), SR Updates 2015-0451, (Annotatie vormverzuim). ECLI:NL:HR:2014:3109
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 24), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-1000, (Annotatie medeplegen II). ECLI:NL:HR:2015:713, 716 en 718
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, mei 19), SR Updates 2015-0232, (Annotatie unus testis-regel). ECLI:NL:HR:2015:1247
   • J.S. Nan & C. Hofman (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), TBS&H 2015-5, (Annotatie fiscale bewijsuitsluiting). p.214-222. ECLI:NL:HR:2015:643
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 2), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-24, (Annotatie Medeplegen). ECLI:NL:HR:2014:3474
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), SR Updates 2014-, 2013-0499, (Annotatie ondervragingsrecht).
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 103, (Annotatie Voorbedachte raad).
   • J.S. Nan & B.W.A. Volker-Jue (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 36, (Annotatie Wettelijk voorschrift art. 184 Sr).
   • J.S. Nan & B.W. Schermer (2014). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2014, februari 13), Tijdschrift voor Internetrecht 2014-3, (Heling eindexamens Ibn Ghaldoun). p.83-86.
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), SR Updates 2014-, 2013-0491, (Annotatie voorbedachte raad).
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 9), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 241, (Annotatie mishandeling). p.164-166.
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 23), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 249, (Annotatie Nuancering Grenzen getuigenbewijs). p.168-171. NL:HR:2014:2753
   • J.S. Nan (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 18), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-55, (Annotatie Medeplegen rechtspersoon).
   • J.S. Nan (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 12), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-166, (Annotatie Belaging).
   • J.S. Nan (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 12), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-, 167+173, (Annotatie Tongzoen).
   • J.S. Nan (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, september 4), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-316, (Annotatie Ontuchtige handelingen).
   • J.S. Nan (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, januari 31), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-, 103, (Annotatie Virtuele diefstal).
   • J.S. Nan (2011). Noot bij: EHRM. (2011, juni 28), JV 2011-, 577/11, (Noot). p.403.
    • J.S. Nan (2018, augustus 13). Symposium Gerechtelijke dwalingen en strafrecht. Den Haag, Domeinmiddag GMRW met symposium.
    • J.S. Nan (2017, juni 13). Workshop Vormverzuimen (Landelijke kennisdag Ressortsparketten). Amersfoort, Landelijke kennisdag Ressortsparketten.
    • J.S. Nan (2018, oktober 30). Moderator Outlaw Motorcycle gangs, lezing Teun van Ruitenburg. Erasmus Paviljoen, Professionele Bijeenkomst Stichting Juridische Samenwerking ad Maas.
    • J.S. Nan (2018, maart 12). Moderator Studium Generale, Sleepwet, met Rob Bertholee (AIVD. Campus, Studium Generale over referendum.
    • J.S. Nan (2016, mei 27). Workshop Implementatie van de Richtlijn versterking onschuldvermoeden. Campus Erasmus Universiteit Rotterdam, Landelijke Strafrechtsdag 2016.
    • J.S. Nan (2017). Moderator professionele ontmoeting SJSadM.
    • J.S. Nan (2015). Moderator. Lezing Fred Teeven over de rechtspostitie van het slachtoffer: Erasmus Paviljoen (2015, februari 9).
    • J.S. Nan (2014). Mediation en strafrecht. Interview: (2014, februari 1 - 2014, februari 28).
    • J.S. Nan, D.G.J. Grimmelikhuijzen, C.L. van der Vis, P. Mascini & P.A.M. Mevis (2019). Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak”, ten behoeve van WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB), Projectnummer: 3104 (€ 77.818,13). Ten behoeve van WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB), Projectnummer: 3104 (€ 77.818,13).: (2019, november 13).
    • J.S. Nan (2018). De nieuwe bril van de rechter (interview Trouw).
    • J.S. Nan (2018). Weinig vonnissen worden herzien (interview Trouw).
   • J.S. Nan (2015, juni 30). De uitspraak. NRC Handelsblad
   • J.S. Nan (Commentaar) (2019, mrt 25). Doodsbedreigingen Baudet. [televisie-uitzending]. In RTL. RTL 4 Half acht nieuws.
   • J.S. Nan (Comments) (2018, jun 13). Aanhouding verdachte in de zaak Anne Faber. [televisie-uitzending]. In Editie nl. RTL 4.
   • J.S. Nan (Commentary) (2017, okt 12). Editie nl over Anne Faber. [televisie-uitzending]. In Editie nl. Rotterdam: RTL 4.
   • J.S. Nan (Commentary) (2017, sep 25). Editie nl. [televisie-uitzending]. In Editie nl. St. Michielsgestel: RTL 4.
   • J.S. Nan (commentaar) (2017, okt 16). Editie nl over regeerakkoord. [televisie-uitzending]. In Editie nl. RTL 4.
   • J.S. Nan (Geinterviewde) (2014, apr 30). Vervroegde vrijlating Volkert van der G. [televisie-uitzending]. In -. Rotterdam (Campus EUR): TV Rijnmond.
   • J.S. Nan (2011, september 28). Het Lex-certa beginsel. Tilburg University (287 pag.) (Den Haag: Sdu Uitgevers) Prom./coprom.: Prof.mr. Th.A. de Roos & Mr. T. Kooijmans.
 • Stichting Derdengelden Gilhuis Advocaten

  Start date approval
  Jul/2019
  End date approval
  Jul/2022
  Place
  DORDRECHT
  Description
  Bestuurder

  Eenmanszaak mr. dr. J.S. Nan

  Start date approval
  Oct/2019
  End date approval
  Sep/2022
  Place
  LEIDEN
  Description
  advocaat en docent
 • Forensic Psychiatry

  Title
  Forensic Psychiatry
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Research Lab Criminal Procedure

  Title
  Research Lab Criminal Procedure
  Year
  2020
  Year level
  master

  Criminal Law II - Criminal Procedure

  Title
  Criminal Law II - Criminal Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Advanced Substantive Criminal Law

  Title
  Advanced Substantive Criminal Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Criminal Law II - Criminal Procedure

  Title
  Criminal Law II - Criminal Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Legal Practice in Theory & Practice

  Title
  Legal Practice in Theory & Practice
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081540
 • Gilhuis Advocaten

  Role
  Lawyer
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2003

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam