Onderzoeksgroep Criminologie wint universitaire Onderzoeksprijs 2023

Onderzoekers Criminologie ontvangen Research Prize op het podium tijdens dies natalis 2023.
Criminologie groep winnaars lopend in hal.
Michelle Muus

De winnaar van de Erasmus Research Prize 2023 is de onderzoeksgroep Criminologie van Erasmus School of Law. Tijdens de 110e Dies Natalis op 8 november jongstleden ontvingen teamleden Lieselot Bisschop, Robby Roks, Richard Staring en Karin van Wingerde de prijs voor hun uitmuntende onderzoekprestaties.

Sinds lange tijd doet de onderzoeksgroep Criminologie baanbrekend onderzoek in de haven van Rotterdam naar drugsgerelateerde criminaliteit, mensenhandel, mensensmokkel en milieucriminaliteit. Het onderzoeksteam is een interdisciplinaire groep van getalenteerde wetenschappers. Karin van Wingerde en Lieselot Bisschop, die recent werden benoemd tot hoogleraar aan Erasmus School of Law, zijn experts op het gebied van bedrijfs- en georganiseerde misdaad en publiek-private samenwerking. Teamlid Richard Staring is hoogleraar empirische criminologie aan Erasmus School of Law en expert in etnografische en andere kwalitatieve methoden om de aard en aanpak van georganiseerde misdaad, mensensmokkel en grenscontrole te bestuderen. Robby Roks is expert op het gebied van criminele en problematische (jeugd)groepen (bijvoorbeeld drill rap en geweld in de stad Rotterdam) en de georganiseerde misdaad, en is een regelmatige gast in de media om over deze onderwerpen te praten.

Onderzoekers Criminologie ontvangen Research Prize op het podium tijdens dies natalis 2023.
Alexander Santos Lima

Empirisch onderbouwde kennis over drugshandel in de Rotterdamse haven

De gemeente Rotterdam, politie, officier van justitie en douane (‘Driehoek+’) kregen te maken met een toename van drugsgerelateerde misdaden in de haven van Rotterdam. In 2017 probeerden zij een onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde analyse te maken van de criminologische achtergronden van deze ongewenste ontwikkelingen. Hun belangrijkste doelstellingen waren het verkrijgen van empirisch gefundeerde kennis over de drugshandel via de Rotterdamse haven en over de faciliterende criminele en juridische structuren, het tegengaan van het subversieve karakter van de drugshandel en het verbeteren van de wetshandhaving op dit gebied.

De onderzoeksgroep Criminologie won de bijbehorende aanbesteding in opdracht van de ‘Driehoek+’. Hun onderzoek verbeterde de kennis over de stand van zaken in de haven en hoe crimineel gedrag kan worden aangepakt. Zo bracht het eindrapport (2019) bijvoorbeeld ontwikkelingen in het misbruik van havenfaciliteiten en -infrastructuur in kaart, evenals risico’s en kwetsbaarheden in de bestaande havenactiviteiten. De Rotterdamse autoriteiten hebben de resultaten van de groep en alle zes de belangrijkste aanbevelingen omgezet in een vertrouwelijke implementatieagenda (Offensive against Drugs Crime. Op weg naar een veilige en veerkrachtige haven van Rotterdam, 2021). De 22 geïdentificeerde actiepunten worden momenteel geïmplementeerd.

groot containership

NWO-subsidie FORT-PORT

Onlangs heeft de onderzoeksgroep criminologie een multi-method aanpak voorgesteld door kwalitatieve empirische criminologische inzichten, kwantitatieve netwerkanalyse, wiskundige modellering en serious gaming, en actiegericht onderzoek te combineren in hun toegekende NWO grant FORT-PORT (Focusing on the Right Things in the Port of Rotterdam). FORT-PORT (2023-2028) wil beter inzicht geven in de manier waarop criminele organisaties die zich bezighouden met cocaïnehandel en mensensmokkel in en rond de Rotterdamse haven opereren. Deze inzichten zullen overheidsinstanties in staat stellen proactief in te grijpen en zo geweld en schade die verband houdt met drugshandel en mensensmokkel te voorkomen. Bovendien wil FORT-PORT de knelpunten en succesfactoren in de bestaande publiek-private samenwerkingen in de haven inzichtelijk maken en de uitwisseling met andere havens in Nederland en Europa stimuleren, waardoor een toekomstbestendige bestuursstructuur mogelijk wordt.

Making positive societal impact

De jury was zeer onder de indruk van de wetenschappelijke excellentie van de onderzoeksgroep Criminologie: ‘Deze onderzoeksgroep opereert binnen een thema waar wij als universiteit in het hart van willen werken. We waarderen de zichtbaarheid van de groep, met publicaties op nationaal en internationaal niveau.’ Daarnaast onderkent de jury de moeilijkheid van het onderzoeken van deze onderwerpen, en waardeert ze de interdisciplinaire aanpak van het onderzoek.

Over de Research Prize

De Research Prize van Erasmus Universiteit Rotterdam wordt toegekend aan een veelbelovende onderzoeker die in de afgelopen drie jaar is gepromoveerd, of aan een onderzoeksgroep die uitzonderlijk onderzoek heeft verricht aan onze universiteit.

Aan de prijs is een geldwaarde van € 7.000 verbonden, evenals een certificaat van waardering. Dit certificaat is ondertekend door zowel de Rector Magnificus als de voorzitter van het Erasmus Trustfonds.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, communicatieadviseur bij Erasmus School of Law: rdegroot@ese.eur.nl,  06 53 641 846.

Gerelateerde content
Op 8 november 2023 werd de 110e verjaardag van onze universiteit gevierd tijdens een grootste ceremonie op Campus Woudestein.
The Transformers op de dies natalis 2023
Lieselot Bisschop vertelt over de problemen omtrent drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Antwerpen, en geeft tips voor de bestrijding.
Lieselot Bisschop

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen