prof.dr. (Lucas) LCPM Meijs

prof.dr. (Lucas) LCPM Meijs

Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy

Full professor Rotterdam School of Management, Erasmus University Department of Business-Society Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T11-59
Email
lmeys@rsm.nl

More information

Back to overview

Profile

Lucas C.P.M. Meijs is professor of Strategic Philanthropy and Volunteering  at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Professor Meijs' current research focuses on issues related to strategic philanthropy, volunteer/non-profit management, corporate community involvement, voluntary energy as a natural resource and involved learning (life-long development by volunteering).

He served two term as the first non-american co-editor in chief of Nonprofit and Voluntary Action Quarterly.

He has been an appointed member of the Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, the official policy adviisory body for the Dutch government and parliament.

He was a guest researcher at the Centre of Philanthropy and Non-profit studies at the Queensland University of Technology in Australia.

He has also been a visiting scholar at the University of Georgia's Department of Political Science as well as its School of Social Work.

Professor Meijs teaches NGO/NPO management and several business-non-profit relations courses at the master level, as well as service learning, consultancy and social entrepreneurship at the bachelor level.

 • Lucas Meijs & FJ Simons (2017) - Onverwoestbaar! Vrijwilligerswerk in sport en cultuur - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 29 (112)
 • Lucas Meijs & FJ Simons (2017) - Vrijwilligers en verdringing van betaalde arbeid - Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 19 (4), 11-14
 • JW (Judith) Metz & Lucas Meijs (2015) - Pedagogische betekenis van vrijwilligerswerk - Tijdschrift Jeugdbeleid, 9 (2), 55-62
 • Lucas Meijs (2015) - Van Gemeente naar Gemeenschappen - Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 17 (3), 26-29
 • Eva Baren, M Meelen & Lucas Meijs (2014) - Promoting youth development around the world: the Duke of Edingburgh's International Award - Tijdschrift Jeugdbeleid, 8 (3-4), 95-102 - doi: 10.1007/s12451-014-0064-0
 • Lucas Meijs (2013) - CDA, geef de matschappelijke organisaties aan burgers terug - Christen Democratische Verkenningen, 158-165
 • Lucas Meijs (2012) - Red de solidariteit: verstevig de directe solidariteit tussen mensen - Christen Democratische Verkenningen, 32 (zomer), 70-77
 • JW (Judith) Metz, Lucas Meijs, Lonneke Roza, Eva Baren & Niek Hoogervorst (2012) - Rol Civil Society in transitie jeugdzorg? - Tijdschrift Jeugdbeleid, 6 (2), 71-79
 • Lonneke Roza & Lucas Meijs (2012) - Wie gaat het doen: beroepskracht of Vrijwilliger? - Sport Bestuur en Management, 14 (2), 42-43
 • Lonneke Roza, Lucas Meijs & PWJ Verlegh (2011) - The rewards of corporate giving - RSM Insight, 8 (4), 10-11
 • Lonneke Roza, A Becker, Eva Baren & Lucas Meijs (2011) - The 'Why' of Older Volunteers: Do Employment and Loss of Spouse Influence the Motivation of Older Volunteers? - The International Journal of Volunteer Administration, 28 (1)
 • Lucas Meijs, M Tschirhart, EM Ten Hoorn & JL Brudney (2009) - The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability - The International Journal of Volunteer Administration, 26 (1), 23-32
 • Lucas Meijs (2009) - Verwarring voorkomen met vrijwilligerscontract - Bestuur Rendement, 10 (2), 8-9
 • Lucas Meijs (2008) - Volle agenda's zijn het probleem (opinie) - Trouw (print)
 • Lucas Meijs (2008) - Op weg naar duurzaam vrijwilligersbeleid - Bestuursforum. Maandblad voor Christen-democratische Gemeente- en Provinciebestuurders, 32, 12-13
 • Lucas Meijs (2008) - Laat niets aan toeval over - Bestuur Rendement, 11, 21-22
 • Lucas Meijs (2008) - Vrijwillig(er) op internet - Bestuur Rendement, 11, 18-19
 • Lucas Meijs (2008) - Pas op voor de zeven doodzonden! - Bestuur Rendement, 11, 18-19
 • Lucas Meijs & J Braun (2007) - Bekende Nederlanders als ambassadeur: image boost of nobel vrijwilligerswerk? - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (1), 53-64
 • Lucas Meijs (2007) - Torn Between Two Sectors - Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 50-53
 • Lucas Meijs & JL Brudney (2007) - Winning Volunteer Scenarios: The Soul of a New Machine - The International Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 68-79
 • Lucas Meijs, EM Ten Hoorn, M Tschirhart & J Brudney (2007) - De effecten van werknemersvrijwilligerswerk op volunteerability - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 111-120
 • J Brudney & Lucas Meijs (2007) - Een tragedie in vrijwilligerswerk voorkomen: een nieuw paradigma - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 11-20
 • Lucas Meijs, EM Ten Hoorn & JL Brudney (2007) - Improving Societal Use of Human Resources: From Employability to Volunteerability - Voluntary Action, 8 (2), 36-54
 • Lucas Meijs & EM Ten Hoorn (2006) - Zorgen voor inzetbaarheid - Bestuur Rendement, 9 (6/7), 4-6
 • Lucas Meijs & I den Ouden (2006) - Danken succesvolle allochtonen hun succes aan vrijwilligerswerk? - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 3 (1), 31-41
 • Lucas Meijs & LT Moratis (2006) - Strikt een prima partner - Bestuur Rendement, 9 (5), 4-5
 • C (Cor) van den Bos, EM Ten Hoorn, Lucas Meijs & JL Brudney (2005) - Vrijwillgerscentrales in de literatuur:veel vragen, weinig antwoorden; vijf onderzoeksthema's. - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (2), 18-27
 • Lucas Meijs & JM van der Voort (2005) - Experimenteren met service learning: werken in de samenleving als onderwijsmethode - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (1), 46-55
 • Lucas Meijs (2005) - Show me the money! - Vakwerk, 15 (2), 4
 • Lucas Meijs & JM van der Voort (2005) - Duurzame partnerschappen in perspectief: samenwerken tussen bedrijven en non-profitorganisaties. - Markant, 2005 (1), 5-14
 • Lucas Meijs (2005) - Zeven redenen waarom non-profits mislukken. - Bestuur Rendement, 8 (4), 12-13
 • Lucas Meijs (2005) - Een hoopvolle gloedgolf! - Vakwerk, 15 (1), 4
 • Lucas Meijs (2005) - Nieuwe uitdaging voor de non-profit sector - Bestuur Rendement, 1 (2), 12-14
 • Lucas Meijs (2004) - Non-profit Nederland gaat digitaal - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (6), 8-10
 • Lucas Meijs (2004) - Naar een goed portfoliomanagement voor non-profitorganisaties - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (2), 8-10
 • Lucas Meijs (2004) - Is verkeerd management gevaarlijk voor het sociaal kapitaal? - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (1), 8-10
 • Lucas Meijs (2004) - Campaigning organisaties in verandering: Van ledenmanagement naar programmamanagement. - Vrijwillige Inzet Onderzocht, 1 (1), 34-43
 • Lucas Meijs (2004) - een goed portfoliomanagement voor non-profit organisaties - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (3), 8-10
 • Lucas Meijs & J Veldman (2004) - Cold Turkey afkicken van subsidies - Vakwerk, 14 (1), 8-11
 • Lucas Meijs (2004) - Non-profitmanagement: Een kerk moet gemanaged worden maar is geen bedrijf! - Idea, 25 (6), 31-32
 • Lucas Meijs (2004) - Vrijwilligerswerk in de kerk. Naar nieuw vrijwilligersmanagement - Dienst, 52 (3), 64-69
 • Lucas Meijs & JM van der Voort (2004) - Allemaal aan de BN?er! - Vakwerk, 2 (2), 8-10
 • Lucas Meijs (2004) - Dan maar wat meer? - Vakwerk, 14 (3), 9
 • Lucas Meijs & JM van der Voort (2004) - Reviewing Partnerships: A Developmental Perspective of Profit-Nonprofit Partnerships - Journal of Volunteer Administration, 22 (3), 40-45
 • Lucas Meijs (2003) - Het 'Policy governance'-model van John Carver - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (1), 9-10
 • Lucas Meijs (2003) - Bestuur en directie: op weg naar synergie - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (4), 8-10
 • Lucas Meijs & JM van der Voort (2003) - Een technologische revolutie in het vrijwilligerswerk - Vakwerk, 13 (1), 12-13
 • Lucas Meijs (2002) - Mannen komen van mars, vrouwen van venus - Vakwerk, 12 (6), 2
 • Lucas Meijs (2002) - Een ineffectieve mantra - Vakwerk, 12 (4), 2
 • Lucas Meijs (2002) - Beroepskrachten en vrijwilligers - Vakwerk, 12 (3), 2
 • Lucas Meijs (2002) - Van VBK naar VTW - Vakwerk, 12 (1), 5
 • Lucas Meijs & N Schoenmaker (2002) - Ouders aan de bal, Praktische methode voor ouderparticipatie in de sport - Vakwerk, 12 (6), 18-19
 • Lucas Meijs (2002) - De zoektocht naar impact! - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (6), 6-7
 • Lucas Meijs (2002) - Stakeholdermanagement voor non-profits! - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (7), 10
 • Lucas Meijs (2002) - Een agressief vingertje in het vrijwilligerswerk - Vakwerk, 12 (5), 2
 • Lucas Meijs & Peter Hupe (2001) - Gemengde Sectoren. Over verschillen en overeenkomsten tussen markt, overheid en non-profit - Tijdschrift Privatisering, 8 (5), 11-15
 • Lucas Meijs & E Hoogstad (2001) - New ways of managing volunteers: combining membership management and programme management - Voluntary Action, 3 (3), 41-61
 • Lucas Meijs (2000) - 'De economische en maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk.' - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (6), 7-7
 • Lucas Meijs (2000) - 'Boekbespreking: Bowling alone: sociaal kapitaal als paraplu' - Vakwerk, 10 (5), 24-25
 • Lucas Meijs (2000) - 'Thema: 'Management van vrijwilligersorganisaties: een specialiteit', 'Management van vrijwilligers', 'Een typologie van vrijwilligersorganisaties' - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (5), 6-10
 • CJG Vingerhoets & Lucas Meijs (2000) - 'Vrijwilligerswerk in musea: een wereld in beweging.' - Vakwerk, 10 (6), 18-19
 • Lucas Meijs (2000) - 'Een gezonde bestuurscrisis moet kunnen maar laat het niet uit de hand lopen: over groeistuipen, conflicten en bobo-gedrag - Sport Bestuur en Management, 3 (5), 16-17
 • F Handy, RA Cnaan, JL Brudney, U Ascoli, Lucas Meijs & S Renade (2000) - Public perception of ¿Who is a volunteer¿: An examination of the net-cost approach from a cross-cultural perspective - Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11 (1), 45-65
 • Lucas Meijs (2000) - 'Het bestrijden van honger als tijdsverdrijf' - Vakwerk, 10 (4), 4-4
 • Lucas Meijs (2000) - 'Het drama van de veralgemenisering' - Vakwerk, 10 (5), 4-4
 • Lucas Meijs (2000) - 'Verder na 2001?' - Vakwerk, 10 (6), 4-4
 • Lucas Meijs (2000) - 'Vergrijzing in het vrijwilligerswerk' - Vakwerk, 10 (3), 10-10
 • Lucas Meijs (2000) - 'Boekbespreking: The virtual volunteering guidebook' - Vakwerk, 10 (3), 24-24
 • Lucas Meijs (2000) - 'Wie doet wat: Beroepskracht of vrijwilliger?' - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (4), 7-7
 • Lucas Meijs (2000) - 'Niet klagen , maar vragen. Ouderparticipatie als vrijwilligerswerk' - Vernieuwing, 59 (6), 19-20
 • Lucas Meijs (2000) - 'Voorzitter, secretarisen penningmeester: een drie-eenheid! Taken en profielen' - Sport Bestuur en Management, 3 (juni-juli), 6-6
 • Lucas Meijs (2000) - 'Non-profitmanagement: het is toch anders!' - Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (3), 6-6
 • Lucas Meijs (2000) - Vermomd vrijwilligerswerk? - Vakwerk, 10 (2), 30-30
 • Lucas Meijs (2000) - 'Vrijwilligerswerk op school: valkuilen en oplossingen: " We trekken wel een blik ouders open" ' - Vakwerk, 10 (3), 11-12
 • Lucas Meijs (1999) - Diversiteitsmanagement - Vakwerk, 9 (1), 17-17
 • Lucas Meijs & J Brudney (1999) - Communiversity: studenten en vrijwilligerswerk - Vakwerk, 9 (5), 8-8
 • Lucas Meijs (1999) - Kip of ei? - Vakwerk, 10 (1), 27-27
 • ACJ Hoogendam, Lucas Meijs & T Torreman (1999) - The International Conference on Volunteer Administration. Een inspirerend circus - Vakwerk, 10 (1), 6-7
 • ACJ Hoogendam & Lucas Meijs (1999) - Onbenutte talenten, over diversiteit in vrijwilligersbeleid - Sport en Vrijwilligerskrant, (428), 1-1
 • Lucas Meijs (1999) - Van vrijwilligersbeleid naar vrijwilligerbeleid - Vakwerk, 9 (2), 19-19
 • Lucas Meijs & J Brudney (1999) - Vrijwilligerswerk in Athens, een universiteitsstadje in Georgia - Vakwerk, 9 (4), 6-7
 • Lucas Meijs (1999) - Ondersteuning: concreter is beter - Vakwerk, 9 (4), 18-18
 • Lucas Meijs (1999) - Zonder achterban geen toekomst - Vakwerk, 9 (5), 15-15
 • Lucas Meijs (1999) - Studentenvrijwilligerswerk, wat nu weer? - Vakwerk, 9 (3), 25-25
 • Lucas Meijs (1998) - Vrijwilligers: calimero's of Ed en Willem Bever? - Vakwerk, 8 (2), 19-19
 • Lucas Meijs & PDG Hek (1998) - Vrijwilligerswerk door de ogen van EHBO-vrijwilligers - Nederlands Tijdschrift voor EHBO en Reddingwezen, 87 (4), 158-161
 • Lucas Meijs (1998) - Vrijgezelle vrijwilligers - Vakwerk, 8 (4), 25-25
 • Lucas Meijs (1998) - Deel je vrijwilligers met anderen - Vakwerk, 8 (3), 18-18
 • Lucas Meijs (1998) - Democratisch en open? - Vakwerk, 8 (6), 21-21
 • Lucas Meijs (1998) - De episode vrijwilliger - Vakwerk, 8 (1), 12-12
 • Lucas Meijs (1998) - Een addertje onder het gras - Vakwerk, 8 (5), 9-9
 • Lucas Meijs & PDG Hek (1998) - Vrijwilligerswerk door de ogen van EHBO vrijwilligers - Eerste Hulp, 14 (5), 23-26
 • Lucas Meijs & PDG Hek (1997) - Vrijwilligerswerk in de ogen van de LVCV-leden - LVCV Nieuws Landelijke Vereniging Coördinatoren Vrijwilligerswerk in de Zorgverlening, 7 (2), 10-13
 • Lucas Meijs (1997) - Een supervrijwilliger is niet altijd leuk! Organiseren van, met en door vrijwilligers - Vakwerk, 7 (7), 16-16
 • Lucas Meijs (1997) - Nu de diepte in! Organiseren van, met en door vrijwilligers - Vakwerk, 7 (5/6), 22-22
 • Lucas Meijs (1996) - Management van vrijwilligers: de juiste vrijwilliger op de juiste plaats. - Politiebericht, 11, 8-9
 • Lucas Meijs & C Westerlaken (1994) - Vrijwilligersorganisaties en HRM: talenten: beleid of misleid - Personeelbeleid, 30 (6), 37-43
 • Lucas Meijs (1993) - Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid - Christen Democratische Verkenningen, (11), 463-471

 • T van Hal, Lucas Meijs & M Steenbergen (2004) - Volunteering and Participation on the Agenda. Survey on volunteering policies and partnerships in the European Union. - CIVIQ
 • Peter Hupe, Lucas Meijs & MH m.m.v. Vorthoren (2000) - Hybrid Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands - John Hopkins University/Erasmus Universiteit/SCP

 • Lucas Meijs & E Hoogstad (2001) - Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen: 30 November 2000: proceedings derde Onderzoeksdag - Vakgr. Business Society Management, Fac. Bedrijfskunde, EUR

 • Lucas Meijs (2003) - Book review: For your bookshelf: Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner - Corporate Reputation Review, 6, 291-295

 • Lonneke Roza & Lucas Meijs (2020) - Collectively Addressing SDGs to Change an Industry: 11 The Case of the Water Revolution Foundation - MDPI
 • S Swen, Lonneke Roza, Lucas Meijs & Alexander Maas (2020) - Nonprofit Organizations’ Views on Corporate Foundations - doi: 10.1007/978-3-030-25759-0 - Springer
 • Lucas Meijs, Stephanie Maas & P Aramburuzabala (2019) - Institutonalisation of service learning in European higher education - Routledge
 • Lucas Meijs (2012) - Reniventar la sociedad civil: A la tercera va la vencida! - Gota a Gota
 • WM (Wendy Miranda) Stubbe, Lonneke Roza, Lucas Meijs & MS moodithaya (2011) - Public Perceptions of Corporate Community Involvement: A net-cost approach among university students in India and the Netherlands - Manak Publications
 • Lucas Meijs & Lonneke Roza (2010) - Werknemersvrijwilligerswerk: Goed of slecht voor het vrijwilligerswerk? - Politeia ism Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • L Hustinx, Lucas Meijs, F Handy & RA Cnaan (2010) - Nachtwakers of omnivoren? Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen - MOA, Center for Marketing Intelligence and Research
 • Lucas Meijs (2009) - Corporate-Civil Society Partnerships: Stakeholder dialogues and Resources Exchanges - Sita Book House
 • L Hustinx, Lucas Meijs & EM Ten Hoorn (2009) - Geleid vrijwilligerswerk: Over het vrijwilligers potentieel van de Nederlandse samenleving(en nieuwe strategieen om het te bevorderen) - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Lucas Meijs & JM van der Voort (2009) - Werknemersvrijwilligerswerk in de civil society? - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • JM van der Voort & Lucas Meijs (2009) - The double edge of legitimation: The microdynamics in framing corporate community involvement
 • Lucas Meijs (2008) - Ondernemingen en vrijwillige inzet - Stichting Synthesis
 • Lucas Meijs & EM Ten Hoorn (2008) - No One best Volunteer Administrator - Information Age Publishing
 • Lucas Meijs (2007) - When the State Sneezes, the nonprofit Sector Catches a Cold: Reinventing Nonprofit in the Netherlands - The Liffey Press
 • LB Karr & Lucas Meijs (2006) - Sustaining the Motivation to Volunteer in Organizations - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Lucas Meijs (2006) - Maatschappelijk betrokken ondernemen - Koninklijke Van Gorcum BV
 • JM van der Voort, Lucas Meijs & Gail Whiteman (2005) - Creating Actionable Knowledge:Practicing Service Learning in a Dutch Business Context - Information Age Publishing
 • Lucas Meijs, F Handy, RA Cnaan, JL Brudney, U Ascoli, S Renade, L Hustinx, S Weber & I Weiss (2003) - All in the Eyes of the Beholder? Perceptions of Volunteering Across Eight Countries - Kluwer/Plenum
 • Peter Hupe & Lucas Meijs (2001) - Non-profit in Nederland: Maakt het wat uit? - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Lucas Meijs (2000) - Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Lucas Meijs & J Brudney (2000) - 'Management and organization in the third sector: Fanning the fires of volunteer involvement. Comparing US and Dutch fire firghting organizations' - Trinity College
 • Lucas Meijs & Peter Hupe (2000) - 'Evaluating the impact of the third sector:;hybrid governance: Non-profit, for-provit and governmental organizations for the public good' - Trinity College
 • Lucas Meijs & JC van der Linden (1999) - Volunteering by Young people: a student organization - ARNOVA
 • Lucas Meijs & PDG Hek (1999) - Business community involvement: What's that? - ARNOVA
 • Lucas Meijs (1998) - Governance and management in national volunteer organizations - University of Washington
 • Lucas Meijs (1997) - The regional level in national volunteer organisations - Indiana University Center on Philantropy
 • Lucas Meijs & S Sweijd (1996) - Review - Sharpe
 • Lucas Meijs (1996) - Governance: a challenge for national (volunteer) organizations - Aston Business School
 • Peter Baalen, Lucas Meijs, S Sweijd & H van Ruller (1996) - The unpaved road to entrepreneurship in the third sector: how education must change too. - University of San Francisco
 • Lucas Meijs (1996) - Kooiman en het management van landelijke (vrijwilligers)organisaties - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Lucas Meijs (1995) - Governability: Porfessionalizing the Management of Volunteers - Ohio State University
 • VC de Graaff & Lucas Meijs (1994) - Bedrijfskundige methodologie: een kwestie van professionele ethiek? - Universiteit Twente NOBO

 • Lonneke Roza & Lucas Meijs (2020) - Corporate philanthropy - Routledge
 • JW (Judith) Metz & Lucas Meijs (2015) - Pedagogische betekenis van vrijwillige inzet - SWP
 • Eva Baren & Lucas Meijs (2014) - What is volunteering? - SWP
 • Lucas Meijs (2014) - SIB en Filantropie - Society Impact NSOB
 • Eva Baren & Lucas Meijs (2014) - Temporary participation: Episodic volunteering, spontaneous volunteering and community-service programs - SWP
 • Lonneke Roza & Lucas Meijs (2014) - Involved learning - SWP
 • JW (Judith) Metz, Niek Hoogervorst, Lucas Meijs, Eva Baren & Lonneke Roza (2014) - The pedagogic value of volunteering in child and youth development - SWP
 • Niek Hoogervorst, Eva Baren, JW (Judith) Metz, Lonneke Roza & Lucas Meijs (2014) - Propositions concerning the use of volunteers to provide support to children and their parents - SWP
 • Lucas Meijs & L Bridges Karr (2014) - Organizing volunteer support for child and youth development: An introduction to volunteering management - SWP
 • Eva Baren, Lucas Meijs, Lonneke Roza, JW (Judith) Metz & Niek Hoogervorst (2014) - On contemporary volunteering and volunteer management as building blocks for the pedagogic civil society - SWP
 • JW (Judith) Metz, Lucas Meijs & L Bridges Karr (2014) - Preface: Organizing the village: Volunteering and youth - SWP
 • JW (Judith) Metz, Niek Hoogervorst, Lucas Meijs, Eva Baren & Lonneke Roza (2013) - Unique value of volunteering for the upbringing of children - Seismo Verlag
 • Lucas Meijs & C Mies (2012) - Meer dan met elkaar hockeyen - SWP
 • JW (Judith) Metz, Lucas Meijs, Lonneke Roza, Eva Baren & Niek Hoogervorst (2012) - Grenzen aan de Civil Society - SWP
 • Lucas Meijs (2010) - Vrijwillige energie in de veiligheid - SMVO
 • L Hustinx, Lucas Meijs & EM Ten Hoorn (2010) - Geleid vrijwilligerswerk: een nieuw conceptueel kader - Politeia
 • Lucas Meijs (2010) - Betrokkenheid als verzekering tegen een zwalkende overheid - Leeuwendaal / Paul Cremerslezing
 • Lucas Meijs (2008) - Werken aan een sociale stad - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • H van Groeningen & Lucas Meijs (2004) - WhoZnext. - Arko Sports Media
 • Lucas Meijs (1998) - Management of volunteer organizations: organizational control - UM ITTC
 • B Bockom Maas, ACJ Hoogendam & Lucas Meijs (1998) - Volunteers in a sports club: organisation of involvement - EASM
 • Lucas Meijs (1994) - Professionaliseren van management in vrijwilligersorganisaties - Spruyt, van Mantgem & De Does

 • Lonneke Roza, Lucas Meijs & PWJ Verlegh (2010) - Designing corporate community programs. How corporate volunteering can be instrumental in reaching personal fulfillment, and loyal employees
 • Lucas Meijs & JL Brudney (2008) - Guarding the future of our society: conceiving volunteerism as a natural resource. Paper presented at the 8th International conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR)
 • L Hustinx, Lucas Meijs, K Holmes & K (Ken Robert) Smith (2008) - Student Volunteering in 15 Countries: Strengthening Civil Society? Student Volunteering and Building Trust: Social Capital as an Individual or Collective Asset? Paper presented at the 8th International Conference of International Society for Third Sector Reseach (ISTR)
 • AP Dreimuller & Lucas Meijs (2008) - Change feels strange: A Study of change management in not-for-profit housing corporations in the Netherlands. Paper presented at ARNOVA 2008
 • C (Cor) van den Bos & Lucas Meijs (2008) - Using Volunteer Centers to Build Civil Society in Europe. Paper presented at ARNOVA 2008
 • Lucas Meijs & JL Brudney (2006) - What are future business leaders learning about the nonprofit sector at business schools?. Paper presented at the BENCHMARK 3: Conference on Nonprofit and Philanthropic Studies, March 16-19, 2006, Tempe, Arizona
 • Lucas Meijs & EM Ten Hoorn (2006) - The external value of corporate volunteering: How does it influence volunteering by employees inside and outside the program?
 • Lucas Meijs, EM Ten Hoorn & M Tschirhart (2006) - The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. Paper presented at the Invitational Conference by CIVIC and RSM Erasmus University, B-SM department on `The future of volunteering¿, September 7, 2006 at Rotterdam, the Netherlands.
 • Lucas Meijs (2005) - No One Best Volunteer Administrator. Paper gepresenteerd tijdens de Academy of Management 2005 Annual Meeting, 5-10 Augustus, Honolulu, Hawaii.

 • Lucas Meijs, JL Brudney, M Tschirhart & EM Ten Hoorn (2006) - Does service learning serve in the long run?

 • Lucas Meijs (2012) - keynote adress: Huge Aspirations need local upscaling - Justice K.S. Hegde Institute of Management
 • S Zrinš?ak, I Lakoš, F Handy, R Cnaan, JL Brudney, D Haski-Leventhal, K Holmes, L Hustinx, C Kang, Lucas Meijs, AB Pessi, B Ranade, KA Smith & N Yamauchi (2012) - Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu (Student Volunteering in Zagreb in a Comparative Context)

 • JW (Judith) Metz, Lucas Meijs, Lonneke Roza, Eva Baren & Niek Hoogervorst (2012) - Unique Value of Volunteering for the upbringing of children

 • Lucas Meijs (1997) - Management van Vrijwilligersorganisaties - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Lonneke Roza, IY Shachar, Lucas Meijs, L Hustinx & R Geysmans (2012) - Implementation of corporate volunteering from a nonprofit perspective: an exploratory research
 • Lonneke Roza, Lucas Meijs & L Hustinx (2012) - Where civil society flirts with the market: designing a corporate volunteer program
 • J Brudney & Lucas Meijs (2012) - A Best Practice Model or Models of Best Practices? A Framework for Differentiating Effective Volunteer Program Management
 • JW (Judith) Metz, Lonneke Roza, Lucas Meijs, Eva Baren & Niek Hoogervorst (2012) - Differences between paid and unpaid social sevices for beneficiaries
 • JL Brudney & Lucas Meijs (2010) - Our common commons: sustaining volunteer energy
 • Lucas Meijs & Lonneke Roza (2010) - The effects of a corporate community program; what is in it for the employee and the organization?
 • M Dresen, Elko Klijn & Lucas Meijs (2008) - Social Capital and the Specialism of Lawyers
 • Lucas Meijs (2005) - The resilient society: volunteering, civil society and corporate community involvement in transition¿
 • Peter Hupe & Lucas Meijs (2000) - Hybrid Governance: Public-private and beyond
 • Peter Hupe & Lucas Meijs (2000) - A Responsive State; Environmental affairs in the Netherlands
 • Peter Hupe & Lucas Meijs (2000) - Hybrid Governance: Nonprofit, for-profit and governmental organizations for the public good

 • WHA Huisman, Lucas Meijs, Lonneke Roza, Eva Baren, JW (Judith) Metz & Niek Hoogervorst (2011) - Vrijwilligerswerk in de media: termen in de Nederlandse samenleving
 • Lucas Meijs, WHA Huisman & Lonneke Roza (2011) - De economische waarde van het vrijwilligerswerk door Humanitas
 • FA (Femmetje Anouk) Ploeg, Lucas Meijs, Lonneke Roza, JW (Judith) Metz, Niek Hoogervorst & Eva Baren (2011) - De taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers: Waarom deze taken aan verschillende medewerkers wordt toegekend
 • Eva Baren, Lucas Meijs, Lonneke Roza, JW (Judith) Metz & Niek Hoogervorst (2011) - Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society
 • Lucas Meijs, Lonneke Roza & M Van Sluis-Barten (2009) - The WellVenture Monitor: Does corporate volunteering actually pay off?

 • Lucas Meijs, Lonneke Roza & JE (Jos) Hooft (2014) - Overheidsparticipatie bij Burgerinitiatieven: Bevindingen op basis van Samen Werken aan een Goede Gezondheid - Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • L Hustinx, Lucas Meijs & EM Ten Hoorn (2007) - Geleid vrijwilligerswerk; Over het potentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 (en nieuwe strategieen om het te bevorderen) - Centrum voor Sociologisch Onderzoek
 • Lucas Meijs & J Brudney (2004) - Winning volunteer scenarios: the soul of a new machine. Paper presented at the 2004 Annual Meeting of ARNOVA. - Unknown
 • Lucas Meijs (2004) - Can a governmental volunteer policy influence volunteering and volunteerism? Paper presented at IRSPM VIII, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Budapest, Hungary, March 30 ? April 2 2004. - Unknown
 • Lucas Meijs (2004) - Changing the welfare mix: going from a corporatist to a liberal non-profit regime.This working paper can be found at http://www.jhu.edu/~istr/conferences/toronto/workingpapers/. - Unknown
 • Lucas Meijs & J Brudney (2004) - Creating community pay offs with winning volunteer scenarios. Paper presented at the 2004 Eurofestation, Maastricht, The Netherlands, November 9-11, 2004. - Unknown
 • Lucas Meijs (2004) - Linking community responsibility of business schools and the social responsibility of businesses. Paper presented at the symposium "Community responsibility: how can universities be more succesful? Introducing the concepts of 'service learning' and a transfer going culture" at the Erasmus University Rotterdam, may 17-18, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. - Unknown
 • Lucas Meijs & M Steenbergen (2004) - Towards Eurofestation 2004: volunteering and the EU, discussionpaper for the Preleminary Conference Dublin 3rd-4th June, NOV/CIVIQ, Utrecht - Unknown
 • Peter Hupe, Lucas Meijs & MH Vorthoren (2000) - Hybrid Governance, The Impact of the nonprofit sector in the Netherlands - Social and Cultural Planning Office
 • Lucas Meijs & K Giersbergen (2000) - Evaluatie en ontwikkelingschets van Jeugdwerkbureau Lava, ondersteuning van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk - Unknown
 • Lucas Meijs, JC van der Linden, R van Walsem & H Westerman (1999) - Studenten en vrijwilligerswerk: Een studie naar RSV Sanctus Laurentius - Unknown
 • Lucas Meijs (1999) - Een analyse van de ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties in het jeugd- en jongerenwerk op provinciaal niveau - Unknown
 • Lucas Meijs & PDG Hek (1999) - Perception of Amnesty members/employees of "Who is a Volunteer" - Unknown
 • JC van der Linden & Lucas Meijs (1998) - Public accountability in nonprofit organisaties: een literatuurstudie - ERIM
 • Lucas Meijs & R van Walsem (1998) - Het bestuur in de nonprofit organisatie - Unknown
 • Lucas Meijs & JC van der Linden (1998) - Nonprofit, wat is dat? Een literatuurstudie - ERIM
 • Lucas Meijs (1997) - Een verkenning van de definitie van vrijwilligerswerk - Unknown

 • Lucas Meijs, FJ Simons & K (Kirsten) Parren (2017) - De oudere vrijwilliger beschouwd: Een onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk door ouderen en een beoordeling van uitwisselbaarheid en verdringing - wetenschappelijk instituut 50plus / BSM EUR
 • Lonneke Roza, Stephanie Maas & Lucas Meijs (2015) - De ontwikkeling van een hybride organisatie - Vebego Foundation
 • S Harchaoui, S Zafar, Lucas Meijs & Sander Fleuren (2015) - FILANTROPICATIE EN PRIVATISERING: naar een fonds voor de civil society - Society Impact
 • Irene Staveren, Lucas Meijs, L van Vliet & WJJ (Willemijn) Zwaard (2015) - Bewust betrokken – de belofte van crowdfunding voor het sociaal domein - [link] - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • P Frissen, S Harchaoui, Lucas Meijs & R Jansen (2014) - De kaders van de Rechtstaat - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Lucas Meijs & LM van Vliet (2014) - Forms of diversity: six principles for the social domain - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • A Wijnbergen, Lucas Meijs, Lonneke Roza & Eva Baren (2013) - The effectiveness of brokerage institutions - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • Lucas Meijs & LM van Vliet (2013) - Vormen van diversiteit: zes handreikingen voor het sociale domein - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • N de Boer, A (Angela) van Diepen & Lucas Meijs (2013) - Swingen met lokale kracht: overheden en de netwerksamenleving - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Lucas Meijs, B Drenth, A Kruiter & LM van Vliet (2013) - Rondje voor de publieke zaak: pleidooi voor de solidaire ervaring - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • JR de Vries, Lucas Meijs, Lonneke Roza, Niek Hoogervorst, JW (Judith) Metz & Eva Baren (2012) - Wat maakt het uit voor jouw kind? Vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk ten opzichte van beroepsmatig werk - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • Lonneke Roza, Lucas Meijs, JW (Judith) Metz, Niek Hoogervorst & Eva Baren (2012) - Denktank beleidsmedewerkers over de waarde en inzet van vrijwilligers(werk). Rapport gebaseerd op de focusgroep met beleidsmedewerkers Gemeente Oosterhout & locale CJG - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • Niek Hoogervorst, Lucas Meijs, JW (Judith) Metz, Eva Baren & Lonneke Roza (2012) - The unique value of volunteering in the upbringing of children and adolescents: An experimental approach - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • A Wijnbergen, Lucas Meijs & Eva Baren (2012) - Het vrijwilligerswerk van Nederlanders in het buitenland: net zoals thuis? - ecsp
 • E van Londen, F van der Linden, WHA Huisman & Lucas Meijs (2012) - De financiering van kleine non-profit organisaties - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • Lucas Meijs, L Bridges Karr, Eva Baren & WHA Huisman (2011) - Vrijwilligerswerk = Matchmaking. "Vrijwilligers zijn geen lego. - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • FA (Femmetje Anouk) Ploeg, Lucas Meijs, Lonneke Roza, JW (Judith) Metz, Niek Hoogervorst & Eva Baren (2011) - Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk 22 november 2011 - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • WHA Huisman & Lucas Meijs (2011) - De vrijwillige inzet van werkend Nederland: Handvatten voor het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van een groep die onder continue tijdsdruk staat. - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • Eva Baren, Lucas Meijs, Lonneke Roza, JW (Judith) Metz & Niek Hoogervorst (2011) - Hoe derde partijen, zoals overheden, bedrijven en fondsen, hedendaags‘vrijwilligerswerk’, ‘vrijwilligersmanagement’ en de civil society kunnen bevorderen - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • Lucas Meijs & Eva Baren (2010) - Filantropie: Het geven van geld en tijd. Een achtergrondnotitie over definities, actoren, stand van zaken, trends en strategie voor beleid. - Ministerie van VWS
 • Lucas Meijs & Lonneke Roza (2010) - Volontairs en vrijwillige politieambtenaren binnen de politie: waar liggen de blokkades voor een vrijwilligersvriendelijke cultuur? - Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
 • L Bridges Karr, Lucas Meijs & Lonneke Roza (2010) - De praktijk leert: Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • M Kuperus, WM (Wendy Miranda) Stubbe, EM Ten Hoorn, Lucas Meijs & JL Brudney (2006) - Preparation document for participants Invitational conference ¿the future of volunteering¿ 7 September 2006, WTC Building, Rotterdam, the Netherlands. - CIVIQ/ RSM Erasmus University
 • Lucas Meijs, JL Brudney & EM Ten Hoorn (2006) - Discussion paper for a national roundtable on the future of volunteering in the Netherlands. - CIVIQ/ RSM Erasmus University
 • Lucas Meijs & I den Ouden (2006) - Non-profit CV's van succesvolle allochtone Rotterdammers - idO Onderzoek en Advies en RSM Erasmus University
 • Lucas Meijs & B Delleman (2006) - Buurtbemiddeling in Rotterdam. Het investeren in betrokkenheid van burgers. - Gemeente Rotterdam / RSM Erasmus University
 • M Loenen, G Lugtenberg, Lucas Meijs & M Njiokiktjien (2005) - Leren door service, Service door leren - Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • Lucas Meijs & L Phoelich (2004) - Impactagenda: een methode om maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau te stimuleren. - Commissie Vrijwilligersbeleid
 • Lucas Meijs (2003) - Impactagenda Jongerenparticipatie Goes: Ook de jeugd wil graag in Goes blijven - Commissie Vrijwilligerswerkbeleid
 • Lucas Meijs (2002) - Naar een nieuwe ondersteuningsstructuur voor voor het vrijwilligerswerk in Rotterdam - Gemeente Rotterdam
 • Lucas Meijs (2002) - Evaluatie Ouders Graag Gezien - NCSU/ NCS
 • Lucas Meijs & ALG Olde Hanter (2002) - Evaluatie en toekomstgericht onderzoek van het Steunpunt Scouting Gelderland: Naar een betere ondersteuning van georganiseerd jeugd- en jongerenwerk - EUR, Faculteit Bedrijfskunde, Vakgroep BSM
 • Lucas Meijs (2002) - Evaluatie WhoZnext - NISB/ whoZnext
 • ACJ Hoogendam, Lucas Meijs & BC Coopmans (1998) - Vrijwilligers in de sportvereniging: organiseren van betrokkenheid - NOV
 • Lucas Meijs & M de Vrijer (1997) - Naar een vrijwilligersbeleid voor Overschie - Wetenschapswinkel / FdBK, EUR
 • Lucas Meijs & PDG Hek (1997) - Onderzoek persoonskenmerken en motivatie van leden en vrijwilligers van de Algemeen Christelijke Politiebond - Faculteit der Bedrijfskunde, EUR
 • Lucas Meijs, PDG Hek & MJJ Nieuwelaar (1996) - Beelden van lokale politici over gehandicapten.
 • Lucas Meijs, AM Bohnen & MJJ Nieuwelaar (1996) - Functie of fictie? De waarde van praktijkassistentie buiten kantooruren in de huisartsenzorg.
 • Lucas Meijs & MJJ Nieuwelaar (1995) - Praktijkassistentie buiten kantooruren: nadere begripsbepaling en ontwikkeling van het onderzoeksdesign - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • LM van Vliet, Lucas Meijs & MA Esselink (1993) - Georganiseerd kattekwaad en het (ver)kennen van de maatschappij: de maatschappelijke waarde van scouting beoordeeld - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • LM van Vliet, Lucas Meijs & MA Esselink (1993) - The wonder years: jeugd en jongeren tussen spel en zelfstandigheid: de maatschappelijke waarde van LOVJ-organisaties beoordeeld - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Lucas Meijs (7 december 2020) - Vrijwilligerswerk in Nederland - interview
 • Lucas Meijs (1 januari 2012) - Makelaar in kennis - Makelaar in kennis
 • Lucas Meijs (1 januari 2011) - Interview met.... - Interview met....

 • Lucas Meijs (2010) - Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (Journal)

 • Lucas Meijs (2008) - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (External organisation)

 • Eva Baren, Lonneke Roza & Lucas Meijs (2013) - Impact Research Development Session - The Duke of Edinburgh’s International Award Association FORUM
 • Lucas Meijs (2011) - De kracht van vrijwilligerswerk, presentatie prof. Lucas Meijs - Bijeenkomst georganiseerd door Stedelijk Overleg Diversiteit
 • Lucas Meijs (1996) - Governance: a challenge for national (volunteer) organizations - Paper presented at International Research Symposium on Public Services Management

 • Lucas Meijs (2010) - Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (Journal)

Final project

Year
2021
Course Code
BMA4002

Career Skills: Management of volunteer

Year
2021
Course Code
FEB13911

Non Profit Management

Year
2021
Course Code
BMA2112

Learning by Doing

Year
2021
Year Level
bachelor 3, bachelor, bachelor 3
Course Code
B3MIN1020

IM Research clinic

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
BM-IM-RC

Managing NGOs

Year
2021
Year Level
master, master, master, master
Course Code
BMME037

GBS Company-based Research Project

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
BMBPGBS

I DO

Year
2021
Course Code
BT2117

 • René van der Eijk

  Behind Networks: Knowledge Transfer, Favor Exchange and Performance
 • Joost Leunissen

  All Apologies: On the willingness of perpetrators to apologize
 • Pushpika Vishwanathan

  Governing for Stakeholders: How Organizations May Create or Destroy Value for their Stakeholders
 • Kellie Liket

  Why ‘Doing Good’ is Not Good Enough. Essays on Social Impact Measurement
 • Andreas Alexiou

  Management of Emerging Technologies and the Learning Organization: Lessons from the Cloud and Serious Games Technology
 • Niek Hoogervorst

  On The Psychology of Displaying Ethical Leadership. A Behavioral Ethics Approach
 • Ying Feng

  The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms and Leadership Structure: Impacts on Strategic Change and Firm Performance
 • Hester Duursema

  Strategic Leadership: Moving Beyond the Leader-Follower Dyad
 • Jürgen Staadt

  Leading Public Housing Organisation in a Problematic Situation: A Critical Soft Systems Methodology Approach
 • Erik van 't Klooster

  Travel to Learn: The Influence of Cultural Distance on Competence Development in Educational Travel
 • Lemessa Bayissa Gobena

  Towards Integrating Antecedents of Voluntary Tax Compliance
 • Irene Davids

  New
 • Lonneke Roza

  Employee Engagement In Corporate Social Responsibility; A collection of essays
 • Arie den Boer

  New
 • Katinka C. van Cranenburgh

  Money or Ethics. Multinational corporations and religious organisations operating in an era of corporate responsibility.
 • Stephanie Maas

  Project Stephanie Maas
 • Jacomijn Klitsie

  Strategic renewal in institutional contexts: the paradox of embedded agency
 • Daan Abraham Petrus Peeters

  Open PhD project in Value Based Organizing: Acting on unprecedented change

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen