prof.mr.dr. (Maarten) MA Verbrugh

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
verbrugh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.A. Verbrugh (2019). Kantelpunt in en buiten het ondernemingsrecht en het doel van de onderneming. Ondernemingsrecht:67.
    • M.A. Verbrugh (2019). Ter Visie- Ondernemingsrecht in 2019. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 8 (1), 3-6.
    • M.A. Verbrugh (2012). Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen (Column). Ondernemingsrecht, 2012 (9), 347-348.
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2011). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987.
    • M.A. Verbrugh (2011). Ondernemerschap en ondernemingsrecht. Fiat Justitia (EUR), 2011 (2), 40-43.
    • M.A. Verbrugh (2010). Verslag van het Van der Heijden-congres 'Geschillen in de vennootschap'. Ondernemingsrecht, 2010 (13), 537-544.
    • B.F. Assink, M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
    • M.A. Verbrugh (2009). Abolitionism and company law. Ondernemingsrecht, 2009 (13), 558-559.
    • M.A. Verbrugh (2008). Wijziging van Boek 2 BW in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2008 (12), 432-434.
    • M.A. Verbrugh (2006). Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' over 'De vereenvoudigde BV'. Ondernemingsrecht, 2006 (17), 617-622.
    • M.A. Verbrugh (2018). Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging: het laatste stukje van de puzzel in het Polbud-arrest? Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7 (1), 14.
    • M.A. Verbrugh (2018). Reactie op J.M. Blanco Fernández, ‘Wat is de vennootschap en wat behoort het vennootschapsrecht te zijn’, Ondernemingsrecht 2018/29. Ondernemingsrecht, 2018 (125), 722-725.
    • M.A. Verbrugh (2018). Voorstel voor een EU-richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Maandblad voor Ondernemingsrecht - MvO, 2018 (10-11), 286-293. doi: 10.5553/MvO/245231352018004010003
    • M.A. Verbrugh (2018). Richtlijnvoorstel voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: een (geheel) nieuwe stap in het harmonisatieproces. Maandblad voor Ondernemingsrecht - MvO, 2018 (8-9), 232-240. doi: 10.5553/MvO/245231352018004809002
    • M.A. Verbrugh (2018). De ‘European Model Company Act’ (EMCA). Ondernemingsrecht, 2018 (132), 755-765.
    • M.A. Verbrugh (2014). Van de NV naar de BV naar de NV? Ars Aequi, 63 (4), 263-271.
    • M.A. Verbrugh & H. Koster (2014). De Europese Stichting (FE): het voorstel voor een FE-Statuut. Ondernemingsrecht, 2014 (58), 279-287.
    • M.A. Verbrugh (2014). Grensoverschrijdende omzetting na de arresten Cartesio en Vale. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 512-523.
    • M.A. Verbrugh (2013). Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werknemers. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (1), 23-31.
    • J.N. Schutte-Veenstra & M.A. Verbrugh (2012). Openbare raadpleging over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht; een kritische bespreking. Ondernemingsrecht, 2012 (136), 736-745.
    • B.J. de Jong & M.A. Verbrugh (2011). De toekomst van het Europese ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2011 (10/11), 376-385.
    • M.A. Verbrugh (2011). Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen. Ars Aequi, 2011 (12), 871-878.
    • M.A. Verbrugh (2011). Wijziging van Boek 2 BW ter uitvoering van Richtlijn 2009/109/EG inzake (grensoverschrijdende) juridische fusies en splitsingen. Ondernemingsrecht, 2011 (6), 217-222.
    • J.N. Schutte-Veenstra & M.A. Verbrugh (2011). De SE: pro's en con's. Ondernemingsrecht, 2011 (1), 23-27.
    • M.A. Verbrugh (2010). Versoepeling van de fusie- en splitsingsprocedure in etappes. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2010 (4), 107-115.
    • M.A. Verbrugh (2010). Het Belgische antwoord op de Engelse 'limited': de Starter-bvba. Ondernemingsrecht, 2010 (4), 193-199.
    • M.A. Verbrugh (2009). Cartesio: baanbrekend of wegbereidend? SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009 (11), 419-428.
    • M.A. Verbrugh (2009). De wettelijke rol van de accountant bij (grensoverschrijdende) juridische fusie en juridische splitsing. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2009 (1/2), 4-11.
    • L. Timmerman & M.A. Verbrugh (2009). Het Nederlands enquêterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht, 2009 (3), 146-155.
    • M.A. Verbrugh (2008). De Herziening van het GmbH-recht in een concurrerende omgeving. Het wetsvoorstel MoMiG. Ondernemingsrecht, 2008 (10/11), 401-406.
    • M.A. Verbrugh (2008). Concurrentie van vennootschapssystemen in Europa. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2008 (7/8), 267-277.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2007). Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007, 434-441.
    • M.A. Verbrugh (2007). Modernisering van het ondernemingsrecht in Zuid-Afrika. Ondernemingsrecht, 2007 (17), 647-651.
    • M.A. Verbrugh (2007). Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2007 (4), 114-121.
    • M.A. Verbrugh (2006). De gevolgen van een 403-verklaring voor schuldeisers bij juridische fusie en juridische splitsing. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2006 (2), 49-55.
    • M.A. Verbrugh (2003). Juridische fusie en splitsing als herstructureringsinstrument. Onderneming en Financiering, 2003 (56), 44-49.
   • J.B. Wezeman, A.D.M. Bras, A.G.H. Klaassen, M.L.H. Reumers & M.A. Verbrugh (2002). Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • M.A. Verbrugh (2019). Noot bij: Rechtbank Oost-Brabant. (2018, november 27), JOR 2019-, 79, (Annotatie).
   • M.A. Verbrugh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 18), Ondernemingsrecht 2015-17, (Verbodenverklaring en ontbinding Vereniging Martijn een feit). p.106-111.
   • M.A. Verbrugh (2013). Noot bij: Rechtbank Assen. (2012, juni 27), Ondernemingsrecht 2013-1, HA RK 11-230, (Vereniging Martijn). p.41-44.
   • M.A. Verbrugh & B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer).
   • M.A. Verbrugh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ondernemingsrecht 2011-41, (Van Nieuwburg e.a. tegen TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited). p.207-2010.
   • M.A. Verbrugh (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, mei 15), JOR 2009-218, (Stichting Rijnland Ziekenhuis).
   • M.J. Kroeze, H. Beckman & M.A. Verbrugh (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon. Deventer: Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2018). Company Law. In P.J. Kuijper, F. Amtenbrink, D. Curtin, B. de Witte, A. McDonnell & S. van den Bogaert (Eds.), Law of the European Union (pp. Chapter 25). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2017). Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid. In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' : opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016 (pp. 435-446). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer
   • M.A. Verbrugh & J.N. Schutte-Veenstra (2013). The European Private Company and Capital Protection. In H. Hirte & Ch. Teichmann (Eds.), The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE) (pp. 263-292). Berlin/Boston: De Gruyter
   • M.A. Verbrugh (2012). Vriendschappelijk belang. In M.H. Claringbould & e.a. (Eds.), Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar handelsrecht aan de EUR (pp. 525-541). Deventer: Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2011). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. In J.B.S. Hijnk & M.A. Verbrugh (Eds.), Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na cartesio. Deventer: Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2010). Bescherming van minderheidsaandeelhouders bij grensoverschrijdende juridische fusie. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 101-124). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • J.B.S. Hijink & M.A. Verbrugh (Ed.). (2011). Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio. Deventer: Kluwer
   • F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Ed.). (2010). 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (RIPL, 3). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • M.A. Verbrugh (2016). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen (diss. Utrecht]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016(1), 38-41.
   • M.A. Verbrugh (2010, oktober 7). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. onbekend, Symposium: 'Europees Ondernemingsrecht; grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio'.
 • Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

  Start date approval
  Apr/2017
  End date approval
  Mar/2020
  Place
  NIJMEGEN

  Uitgeverij Den Hollander

  Start date approval
  Sep/2017
  End date approval
  Aug/2020
  Place
  DEVENTER
  Description
  redacteur tijdschrift Arbeid & Onderneming
 • Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2018

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2018

  Scriptie master Ondernemingsrecht

  Title
  Scriptie master Ondernemingsrecht
  Year
  2018
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

  Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081664

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam