prof.mr.dr. (Maarten) MA Verbrugh

prof.mr.dr. (Maarten) MA Verbrugh
Full professor
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
verbrugh@law.eur.nl
Back to overview

Profile

  • Maarten Verbrugh (2016) - Boekbeschouwing - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016, 38-41

  • Harold Koster & Maarten Verbrugh (2019) - Juridische fusie en splitsing bij de vereniging - In G.J.C. Rensen & B. Snijder-kuipers, Handboek notarieel ondernemingsrecht vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 303-326) - Wolters Kluwer

  • Maarten Verbrugh (2010) - Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels - Symposium: 'Europees Ondernemingsrecht; grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio'

Loyens en Loeff

Begindatum goedkeuring
maart 2019
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Ondernemingsrecht

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR315

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Master thesis International Trade Law

Year
2021
Course Code
RS131

Private International Law for Comp. Law

Year
2021
Course Code
RB28A

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Company Law and Restructuring

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB38

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen