prof.mr. (Pieter) PAM Verrest

prof.mr. (Pieter) PAM Verrest
Full professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
verrest@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • JS (Joost) Nan, PAM (Pieter) Verrest & CL (Chantal) van der Vis (2021) - Kroniek van het straf(proces)recht voorjaar 2021 - Nederlands Juristenblad (NJB), 2021 (16), 1223-1240

 • A Fransen, J Kerkhofs & Pieter Verrest (2017) - Terrorisme: een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht (preadvies NVVS 2017) - Wolf Legal Publishers
 • Pieter Verrest (2016) - Europese idealen - Boom Juridische Uitgevers

 • Pieter Verrest & Paul Mevis (2018) - Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering - Boom Juridische Uitgevers
 • Pieter Verrest & Sanne Struijk (2016) - De invloed van de Europese Unie op het strafrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • DJMW Paridaens Paridaens & Pieter Verrest (2015) - Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht - Kluwer

 • DJMW Paridaens & Pieter Verrest (2017) - Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht (zevende druk) - Kluwer

 • Pieter Verrest (2017) - Bespreking van: E. Janssen, Faith in Public Debate. On Freedom of Expression, Hate Speech and Religion in France & the Netherlands (diss. UvA) 2015, DD 2017/26 - Delikt en Delinkwent, 2017, 261-270

 • Pieter Verrest (2017) - Actualisering van 24 commentaren (+actualisering 2 extra commentaren in online-versie) - Kluwer
 • Pieter Verrest (2017) - Actualisering van 1 commentaar - Kluwer
 • Pieter Verrest (2015) - Diverse commentaren - Kluwer
 • SK De Groot & Pieter Verrest (2015) - Commentaar artikelen 552h-552s Wetboek van Strafvordering - Kluwer

 • Pieter Verrest (2017) - Lezing 'Pays-Bas: Le rechter-commissaris: vers un renforcement ou une mise à l’écart?'
 • Pieter Verrest (2017) - Organisator

 • Pieter Verrest (2017) - Derde algemeen congres Modernisering Wetboek van Strafvordering - Derde algemeen congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

 • Pieter Verrest (2017) - Verdediging preadvies - Nederlands-Vlaamse Vereniging van Strafrecht
 • Pieter Verrest (2017) - Inleiding 'Nieuwe strafrechtelijke wetgeving voor de bestrijding van faillissementsfraude' - Afscheidssymposium prof. mr. C.M. Hilverda

Financial-economic Criminal Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB96

Advanced Criminal Procedure

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB94

Advanced Substantive Criminal Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB95

Int. and European Criminal Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM29

Theory and History of Modern Criminal La

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB48

Sanction Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB50

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen