(Willemijn) WE Bezemer - Huizinga, MA

Biography

Willemijn Bezemer is a PhD candidate at the department of Sociology of the Erasmus University Rotterdam. Her reseach is titled 'In search of trust: understanding and improving youth-police interactions in contemporary 'superdiverse' societies'. 

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Visiting fellow | Science Public Issues and Imaginaries
Email
bezemer@essb.eur.nl
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

More information

Work

  • Willemijn Bezemer (23 november 2018) - Vaker verdacht en vervolgd, zwaarder gestraft - Etnische ongelijkheid in de strafrechtketen

News regarding (Willemijn) WE Bezemer - Huizinga, MA

Oververtegenwoordiging in strafrechtketen ontrafeld

Welke factoren dragen bij aan de oververtegenwoordiging van jongeren met een niet-westerse herkomst in het justitiële systeem?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen