Evelien Alblas

In mijn studie Bestuurskunde ben ik steeds ambitieuzer geworden.
Evelien Alblas
Student Bachelor in Bestuurskunde

In mijn studie Bestuurskunde ben ik steeds ambitieuzer geworden. Ik wil op hoog niveau een bijdrage leveren aan de samenleving. De belangrijkste reden dat ik heb gekozen voor het volgen van de studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is dat deze een multidisciplinair karakter heeft. De bestuurskunde houdt zich bezig met de studie van het openbaar bestuur en om het functioneren van ‘de’ overheid te kunnen begrijpen, is kennis nodig van disciplines als de economie, rechten, politicologie, sociologie, Europese en internationale betrekkingen.

De studie is altijd actueel, dagelijks verschijnt een grote hoeveelheid nieuwsartikelen die direct kan worden beschouwd vanuit bestuurskundig perspectief. Daar komt bij dat ik, als individuele student ook tijdens hoor- en werkcolleges voortdurend wordt getest op mijn kritisch denkvermogens. Ik vind het fijn dat de studie relatief kleinschalig is, dat maakt de sfeer tijdens hoor- en werkcolleges prettig en werkbaar. We werken met een blokkensysteem, dat houdt in dat een studiejaar is opgebouwd uit acht blokken van ieder vijf weken; per blok wordt één vak gedoceerd. Daardoor kan ik mijn aandacht telkens op één van tegelijk richten. Tot slot hebben bij mijn keuze voor deze studie ook zeker de gunstige arbeidsmarktperspectieven een rol gespeeld.