Nico Groenenboom

Na mijn traineeship bij de gemeente Rotterdam ben ik doorgestroomd naar de functie van Beleidsadviseur bij de Directie Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam.

Nico Groenenboom

Alumnus master Sociologie

Specialisatie: Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Huidige functie: Beleidsadviseur Sport & Cultuur bij Gemeente Rotterdam

"Ik geef advies over sportbeleid. Ik adviseer over grote projecten zoals de Sportcampus Rotterdam en de 400 meter kunstijsbaan, maar ik geef ook advies over individuele sportvoorzieningen bijvoorbeeld nieuwe voetbal- en hockeyvoorzieningen of het sportiever maken van de openbare ruimte. Het leukste aan het werk is dat het fysiek en sociaal combineert. De manier waarop mensen de ruimte vorm willen geven om allerlei sociale doelstellingen te bereiken, maar ook de invloed die de ruimte op het denken en doen van mensen heeft, is daarbij een interessant spanningsveld.

In de master heb ik veel verschillende manieren geleerd om sociale fenomenen, zeker in relatie tot de stedelijke omgeving, te doorgronden of in ander perspectief te zetten. Het analyseren van de dynamiek van de grote stad rond zoveel verschillende thema’s, vond ik zeer interessant en inspirerend.” 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen