Wim Kok (vooropleiding Economie en Bedrijfseconomie)

Current facets (Pre-Master)

Gezien mijn vooropleiding heb ik eerst het schakelprogramma Financieel recht en vervolgens de master gevolgd, beide in deeltijd. Dit laatste gezien de combinatie van de studie met mijn full time baan bij de bank en mijn gezin. Vooraf was ik niet zeker of in deeltijd de verschillende vakken voldoende op elkaar zouden aansluiten, inmiddels heb ik de ervaring dat dit prima gaat. Discipline in studie en het actief volgen van de colleges was voor mij belangrijk.
Wim Kok
Alumnus

“Na mijn studie HEAO MER voelde ik een behoefte tot juridische verdieping, zonder de bedrijfseconomische kant los te laten. Het liefst passend bij mijn werk binnen de financiële sector. Het interdisciplinaire karakter van de master Financieel recht leek hier goed op aan te sluiten, na 4 jaar deeltijd studie kan ik zeggen dat dit klopt!

Gezien mijn vooropleiding heb ik eerst het schakelprogramma Financieel recht en vervolgens de master gevolgd, beide in deeltijd. Dit laatste gezien de combinatie van de studie met mijn full time baan bij de bank en mijn gezin. Vooraf was ik niet zeker of in deeltijd de verschillende vakken voldoende op elkaar zouden aansluiten, inmiddels heb ik de ervaring dat dit prima gaat. Discipline in studie en het actief volgen van de colleges was voor mij belangrijk.

De doorlopende verwevenheid van rechten en bedrijfseconomie was verrijkend. Een fusie of overname vond ik juridisch boeiend, maar bedrijfseconomisch net zo complex. De combinatie van beide was de essentie en gaf integraal inzicht, een extra dimensie die het geheel net wat verder brengt. Dit kwam mede tot uiting in de verschillende werkopdrachten, ik werkte samen met studenten die vrijwel allemaal een andere achtergrond hebben. Regelmatig van buiten de financiële wereld.

De aanwezigheid van het verplichte vak Financiële ethiek zette voor mij het geheel in perspectief en zorgde binnen de werkgroepen voor échte discussies. Dit element versterken zou van meerwaarde zijn. De verschillende keuzevakken gaven mij de mogelijkheid een eigen accent aan de studie te geven. Deze vakken waren redelijk specifiek van karakter, reden voor mij om deze in het laatste jaar te volgen.

De afsluiting met een masterscriptie is intensief, maar heb ik wel als verrijkend ervaren. Ook hier was de combinatie van recht en economie weer van belang en bracht mij nieuwe inzichten. De begeleiding hierin heb ik als enthousiast en stimulerend ervaren, mijn scriptiebegeleider ging graag de dialoog aan. Dit gaf scherpte en nieuwe inzichten om door te gaan! Daarom: master Financieel recht? Doen!”